1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

Khat_khati

شروع موضوع توسط AIDA_SKATER ‏Dec 31, 2014 در انجمن اس ام اس

 1. AIDA_SKATER

  AIDA_SKATER u hm k har vax maro miBni bepich b baZ;D√

  8,476
  25,261
  98,483
  لبخندیـ کهـ بر لبـ دارمـ
  تهیـ از تمـآمـ دلـ خوشیـ هـآیـ دنیـآستـ ...
  اینـ صورتـ فقط عصارهـ ایـ از رنجـ ،غمـ چشیدهـ
  اینـ چشمـهـآ تنهـآ چیزیـ کـ ندید خوشیـ بود !
  اینـ گوشهـآ تنهـآ چیزیـ کـ نشنید حقیقتـ بود !
  تمـآمـ اینـ کلهـ یـ پوکـ ،فقط فکـر کرد
  فکـر ، فکــر ، فکــــر
  امـآ ...
  اینـ لبـ هـآ از جایشـ تکـآنـ نخـورد
  نهـ اینکهـ وظیفهـ ایـ برایشـ نبود
  نهـ ... فقط از تکـآنـ خوردنشـ بازدهیـ ندیدمـ
  دوختمشـآنـ ،
  رآهـ خروجـ تمـآمـ کلمـآت را بستمـ
  مبـآدا ذهنیـ رآ آزردهـ کنـد ...
   
  Sonya، alireza1377، analy و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. AIDA_SKATER

  AIDA_SKATER u hm k har vax maro miBni bepich b baZ;D√

  8,476
  25,261
  98,483
  منـ ...
  اگهـ حـآلمـ بدهـ
  اگهـ راهمـ کجهـ
  اگهـ فشارمـ همیشهـ رو صدهـ
  اگه تـآ حرفـ میزنیـ میگمـ خفهـ
  اگهـ بد دهنمو حرفـآمـ بدهـ
  ولیـ تـو ...
  جونـ مـآدرتـ تو گیـــر ندهـ
  همینجوریـ همـ افتـآدمـ تو هـُلمـ ندهـ
   
  alireza1377، Sαяαb، sargoli و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. AIDA_SKATER

  AIDA_SKATER u hm k har vax maro miBni bepich b baZ;D√

  8,476
  25,261
  98,483
  هیـ تــو ...
  حـآلـآ نـ
  یـ موقعـ کـ قشنگـ تنهـآ شدیـ
  همهـ مشکلـآت دنیـآ ریختـ رو سرتـ
  دلتـ گرفتـ
  ولیـ هیشکیـ نبـآشهـ ب دادتـ برسهـ
  واستـ دلسوزیـ کنهـ
  وعدهـ مـآ اونـ موقعـ
  هـه...حداقلـ اونـ موقعـ ی سری بهمونـ میزنیـ !
  نترسـ گردنتـ نمیشکنـه ...
   
  alireza1377، Sαяαb، sargoli و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. AIDA_SKATER

  AIDA_SKATER u hm k har vax maro miBni bepich b baZ;D√

  8,476
  25,261
  98,483
  کسـانیـ کـ شمـآ را در تنهـآییـ رهـآ میکننـد ...
  روزیـ در تنهـآییـ خودشـآنـ شمـآ را بـآور میکننـد ...
   
  alireza1377، Sαяαb و sargoli از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. AIDA_SKATER

  AIDA_SKATER u hm k har vax maro miBni bepich b baZ;D√

  8,476
  25,261
  98,483
  کـآشـ بدوننـ
  همیشهـ سکوتـ معنیـ رضـآ نیستـ
  معنیـ تایید کردنـ نیستـ
  بعضیـ وقتـآ معنیـ درد میدهـ
  معنیـ بی حوصلگیـ میدهـ
  معنیـ غمـ میدهـ
  معنیـ فریـآد هوآر میدهـ
  معنیـ اشکـ میدهـ
  بخدا بویـ گریهـ میدهـ ...
   
  alireza1377، Sαяαb و sargoli از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. AIDA_SKATER

  AIDA_SKATER u hm k har vax maro miBni bepich b baZ;D√

  8,476
  25,261
  98,483
  انسـآنهـآییـ کـ اسبابـ بازیشـآنـ دلمـآنـ استـ ...
  انسآنهـآییـ هستنـد کـ
  یکـ روز بـ زور ...
  بـ زور کـ نـ ...
  امـآ بـآ فشـآر فراوانـ وارد زندگیمـآنـ میشـونـد
  اولـ پـآ نمیدهیمـ !
  نمیخندیمـ !
  حرفـ نمیزنیمـ !
  نگـآهـ نمیکنیمـ !
  امـآ ...
  فقط کافیـ استـ درجهـ یـ خریتمـآنـ بـ اندازهـ مقداریـ بالا رود
  آنـ همـ فقط بـآ حرفهـآی تکراریـ خر کنندهـ
  آنـ وقتـ ...
  وابستهـ میشویمـ
  حرفـ میزنیمـ !
  میخندیمـ !
  گریهـ میکنیمـ !
  عمیقـ نگـآهـ میکنیمـ !
  امـآ آنـ "انسـآنـ" فقـط مـآ را درونـ تـآر عنکبوتـ نگهـ میدارد
  فقط کافیستـ ...
  خستهـ شود ... کهنهـ شویمـ
  آهیـ بکشـد ... فوتیـ کنـد
  و ...
  تمـآمـ !
   
  alireza1377، Sαяαb و sargoli از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. AIDA_SKATER

  AIDA_SKATER u hm k har vax maro miBni bepich b baZ;D√

  8,476
  25,261
  98,483
  حقیقتـ تلخـهـ خـآتونـ
  امـآ اینـ بـآر خوبـ بـآآور کنـ !
   
  alireza1377، Sαяαb و sargoli از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. AIDA_SKATER

  AIDA_SKATER u hm k har vax maro miBni bepich b baZ;D√

  8,476
  25,261
  98,483
  رفیقـ !

  آنقـدر حرفـ بزنـ کـ حتیـ همزهـ ایـ

  کفـ کـآسهـ حرفـ هـآیت نمـآنـد

  بـآور کنـ

  تمـآمـ حروفـ خوردهـ شدهـ

  آنقـدر میـمـآندو میـمـآندو میمـآند

  ،هضمـ نمیشونـد ...

  بـ سلفهـ استـ میـ اندازنـد

  وسـط گلویتـ گیـر میکننـد

  درستـ همـآننـد استخوان مـآهیـ

  کـ تـآ خفهـ اتـ نکـند دستـ بردار نیستـ ...

  دستـ بردار نیستـ ...
   
  alireza1377، Sαяαb و sargoli از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. AIDA_SKATER

  AIDA_SKATER u hm k har vax maro miBni bepich b baZ;D√

  8,476
  25,261
  98,483
  خوبیـه بعضیـ اخلـآقـآ ، غرورآ اینهـ کهـ
  جلوتو میگیرهـ کـ عینـ یـ حیوونـ نفهمـ نریـ بگیـ :
  "ببخشیـد کـ رفتیـ "
  "ببخشیـد کـ تنهـآمـ گذاشتیـ"
  "ببخشید کـ پشتـ سرتمـ نگـآ نکردیـ"
  "ببخشید کـ الکیـ دوسمـ داشتیـ"
  "ببخشید کـ هزار تـآ حرفـ مونده ـتو دلمـ "
  "ببخشید هنوز بـ یادتمـ"
  "ببخشید واقعیـ دوستـ داشتمـ"
  "ببخشید دلتنگتمـ"
   
  Sαяαb و sargoli از این پست تشکر کرده اند.
 10. AIDA_SKATER

  AIDA_SKATER u hm k har vax maro miBni bepich b baZ;D√

  8,476
  25,261
  98,483
  آنقـدر حوصلهـ یـ مـآندنمـ سر رفتهـ استـ کـ

  حوصلهـ یـ مـآندنـ همـ ندارمـ

  مـآنـدن کـ سهلـ استـ ...

  نشستنـ !

  مگـر چـ لذتیـ دارد قدمـ هـآی بی معنیـ در شبـ

  کـ وز وز هزارانـ آدمـ پشتـ سرتـ را تحملـ میکنیـ

  کـ فقط یکمـ

  کــمـ ...

  بروریـ در افکـآر خودتـ

  افکـآری کـه کـ انقـدر غرقـ شدی درونشـ کـ

  خودتـ همـ بـآورتـ شدهـ حقیقتـ استـ

  نـ رویـآ...
   
  alireza1377، Sαяαb و sargoli از این ارسال تشکر کرده اند.