1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

^_^طنزدونی^_^

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 12, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,680
  60,733
  !!!!!! اﻧﻘﺪر ﺑﺪم ﻣﯿﺎد از اﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﺷﺪﯾﺪ دارن، ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دارن ﭼﺸﻤﺸﻮن ﻣﯽ زﻧﻦ:35:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,680
  60,733
  : ﯾﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ ! ﺣﺎل ﻣﺎ اﯾﻨــﻘــﺪرا ﻫـﻢ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ، ﻓـﺘـﻮﺷـﺎﭘــﻪ:154:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,680
  60,733
  || اﯾﻦ دﺧﺘﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺸﻮن ﻣﯿﮕﯽ ﺳﻼم ﺧﺎﻧﻮم ﻣﯿﮕﻦ ﻟﻄﻔﻦ ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﺸﻮ ﺧﺐ ﻻﻣﺼﺐ واﺳﺎ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﯿﮑﺎر دارﻩ ﻃﺮف ﺑﻌﺪ ﺧﻮد داف ﭘﻨﺪاری ﮐﻦ
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,680
  60,733
  آﻗﺎی ﻣﻦ ، ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻦ ، ﻓﺪات ﺷﻢ ، ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم ، ﻧﻮﮐﺮﺗﻢ

  ... دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ! ﮐﻼس ، داﺷﺘﻨﯿﻪ ... ﮔﺬاﺷﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ:35:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,680
  60,733
  ..!off goosht ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوﻧﯽ ﮔﻮﺷﺖ ، دﯾﮕﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻪ:35:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,680
  60,733
  ...ﯾﻪ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯿﮕﻪ

  (o-۰) ...ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻓﻘﻂ زل ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﭼﺸﺎت
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,680
  60,733
  !دﻗﺖ ﮐﺮدﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ رو ﻣﯽ دوﻧﯿﻦ،ﮔﻮش دادن ﺑﻪ دروﻏﺎی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻘﺪر ﻟﺬت ﺑﺨﺸﻪ؟
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,680
  60,733
  ( ﺧﺪاﯾﯿﺶ ﻟﺬﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﻮاری ﺑﺮ ﺧﺮ ﺷﯿﻄﻮن ﻫﺴﺖ ﺗﻮ ﺳﻮاری ﻻﻣﺒﻮرﮔﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ :16:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,680
  60,733
  : ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﺳﺸﻮن ﮐﺎری ﻣﯿﮑﻨﯽ اﻣﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ زل ﺑﺰﻧﯽ ﺑﮕﯽ

  !! وﻇﯿﻔﻢ ﻧﺒﻮد، ﻟﻄﻒ ﮐﺮدم
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,680
  60,733
  ! آﻗــﺎ واﻗﻌـــﺎً ﻣــﻦ ﻣــﻮﻧـــﺪم !ﺟﻤﻌﯿـــﺖ دﺧﺘــــﺮا اﯾــﻨــﻘــــﺪ زﯾـــﺎدﻩ .. ﭘــﺲ ﭼــﺮا ﺷﻤـــﺎرﻩ ﺷــﺎﻧـﺴـﻰ ﻣﯿــﮕﯿــﺮى ﻫــﻤـﺶ ﭘـﺴــﺮ ﺟــﻮاب ﻣﯿــــﺪﻩ ؟
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.