1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

^_^طنزدونی^_^

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 12, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ،ﻗﺪﯾﻤﺎ ﯾﻪ ﭼﯿﭙﺴﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﺗﻮ ﺷﻬﺮﺑﺎزی و... ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع اﺳﻢ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺪاﺷﺖ

  ﺗﻮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﺎی ﺷﻔﺎف و دراز ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﻦ و ﺳﺮﺷﻮ ﻣﻨﮕﻨﻪ ﻣﯿﮑﺮد. ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺑﻮدن

  ! ۱ دوﻧﻪ اش ﻣﯽ ارزﯾﺪ ﺑﻪ ۰۱ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ از اﯾﻦ ﭼﯿﭙﺴﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺶ ﺗﻮش ﻫﻮاﺳﺖ
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺑﻌﻀﯽ آﻫﻨﮓﻫﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﮔﻮش ﻣﯿﺪی ﻣﯿﮕﯽ

  ﻣﻦ ﮐﯽ زﻧﺪﮔﯿﻤﻮ واﺳﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻦ از روش آﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ؟؟":35:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  .... ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮی ﮐﻪ ﺷﺪم ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪم

  ﻧﺎم ﻣﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ "ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ" ! ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ؛

  ﺧﻨﺪﯾﺪم ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺪای ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﻠﺒﻢ را ﻧﺸﻨﻮد:154:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  .. واﻟــﺪﯾــــﻦ ﮔـﺮاﻣـــﯽ

  .. اﮔﺮ دﺧﺘﺮﺗﻮن ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮﻧﺪن اس ام اس ،ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪِ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ رو ﺻﻮرﺗﺶ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺒﻨﺪﻩ .. اون اس ام اس از دوﺳﺖ ﭘﺴﺮﺷﻪ ﻗﻠﻢ ﭘﺎﺷﻮ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ ﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ:16:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  !! "ﯾﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﻤﻮن ﻣﯿﮕﻔﺘﻦ "ﯾﻪ دﻗﯿﻘﻪ از اوناﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻻﻣﺼﺐ ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺨﻮام ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻢ:24:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﭘـــــﺖ و ﻣــــﺖ

  !ﭼﻮن ﻧﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﺗﻮ ﻣﻐﺰﺷﻮن ﺑﻮد،ﻧﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﺗﻮ دﻟﺸﻮن:16:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﭼﺎﻩ ﻣﮑﻦ ﺑﻬﺮ ﮐﺴـــــــــــﯽ، ﺧﺴﺘــــــــﻪ ﻣﯿﺸﯽ :: ﺿﺮب اﻟﻤﺜـــــــﻞ ﺷــــــــــﯿﺮازی:17:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ،ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺘﻦ ﭘﺴﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﻐﻞ، از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎدﻩ ﻣﯿﺸﻦ، ﻣﯿﺮن ﺟﻠﻮ دﺧﺘﺮﻩ !ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ اﻟﺘﻤﺎﺳﺶ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺗﺎ ﺷﻤﺎرﻩﺷﻮن رو ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻧﺴﻠﺸﻮن ﻣﻨﻘﺮض ﺷﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ آل ﻋﺒﺎ

  !...ﻋﻮﺿﺶ ﻫﺴﺘﻦ ﭘﺴﺮاﯾﯽ ﮐﻪ واﺳﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﯽ زﻧﻦ ﮐﻨﺎر، دﺧﺘﺮ ﻣﯿﺎد ﺳﻮار ﺷﻪ ﻣﯽ ﮔﺎزن ﻣﯿﺮن !! ﺧﺪا ﻧﮕﻬﺸﻮن دارﻩ :16: ﺑﻪ ﺣﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺐ ﻋﺰﯾﺰ:35:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ! ﻣﺎ از اون ﭘﯿﺮﻣﺮد، ﭘﯿﺮزﻧﺎی ﺑﯽ آزاری ﻣﯿﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ی ﮐﺴﯽ رو ﺳﺮ ﻧﻤﯿﺒﺮﯾﻢ

  ( ! ﯾﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﻬﻤﻮن ﺑﺪن ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺣﻠﻪ:16:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ...ﮐﻼﻫﮏ ﻫﺴﺘﻪ اى ، ﻧﺎﺑﻮدی ۲۱۰۲، زﻟﺰﻟﻪ ،ﺳﯿﻞ و

  ! ﻫﯿﭽﮑﺪام ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ۳ ﻋﺪد ﻣﯿﺲ ﮐﺎل ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ، ﺗﺮﺳﻨﺎک ﻧﯿﺴﺖ:16:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.