^_^طنزدونی^_^

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 12, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

 1. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ... ﻧﮑﺘﻪ : اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪ ﻃﻨﺰ دارد و ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻏﯿﺮ از ﻃﻨﺰ ﻧﺪارد

  ﻫﺪف ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻃﻨﺰ اﺳﺖ و ﻃﻨﺰ:16::17:
   
  nama، mahsa.p و Mehdi 3 از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  .... ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ورزش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

  ! اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻋﺮق ﻣﯿﺮﯾﺰﻧﺪ:35:
   
  MM75، magid202020، Mr EhSaN و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ! دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ، در ﻫﻨﮕﺎم دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞِ ﺷﻌﻮر را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻮر ﺷﻮﯾﺪ !... ﻣﭽﮑﺮم
   
  MM75، Mr EhSaN و Mehdi 3 از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﯾﻪ " ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻪ ﻣﺮﮔﺘﻪ " از ﯾﻪ رﻓﯿﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺮﻓﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪ ای "ﻋﺰﯾﺰم ﭼﯽ ﺷﺪﻩ" !....ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﭽﺴﺒﻪ:17:
   
  MM75، Mr EhSaN و Mehdi 3 از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  دﯾﺪن ﯾﻪ ﺳﻮﺳﮏ ﺗﻮی اﺗﺎق ﺧﻮاب درواﻗﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ !! ...ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎص از اوﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ : ﺳﻮﺳﮑﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﻪ:35:
   
  nama، Mr EhSaN و Mehdi 3 از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  اﯾﻦ روزا اﮔﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﻫﺎﺗﻮن ﻣﻬﺮﺑﻮن ﺷﺪن ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ ، ﻗﻀﯿﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﮑﻮﻧﯽ ﺟﺪﯾﻪ:24:
   
  Mr EhSaN و Mehdi 3 از این پست تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ ﻗﺪﯾﻤـﺎ رو ﻋﯿﺪی ﻓﮏ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺣﺴـــــﺎب ﺑﺎز ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ

  !...اﻣﺴﺎل ﺧﯿﻠـــﯽ ﺑﻬﻤﻮن ﻟﻄﻒ ﮐﻨﻦ ﻣﺎﭼﻤﻮن ﻣﯿﮑﻨﻦ:35:
   
  MM75، magid202020 و Mr EhSaN از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﺗﺎ ﺣﺎﻻ دﻗﺖ ﮐﺮدﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﯾﻢ ﯾﻘﻪ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ روی ﺳﯿﻨﻪ رو ﻧﯿﮕﺎﻩ ﮐــﻨﯿﻢ ﻟﺐ و ﻟﻮﭼﻪ آدم ﮐﺞ ﻣﯿﺸﻪ ! ﻫﻤﯿﻦ اﻻن اﻣﺘﺤﺎن اﮔﻪ ﮐﻦ ! ﺑﺎورت ﻧﻤﯿﺸﻪ:16:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 9. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪم اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺮع ﻧﻮن ﺗﺎﻓﺘﻮن ﭼﻪ ﻓﮑﺮی ﮐﺮدﻩ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻮراخ ﮔﺬاﺷﺘﻪ رو اﯾﻦ ﻧﻮون؟؟؟

  !ﯾﻪ ﻟﻘﻤﻪ درﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﯿﻢ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﺶ ﻧﺸﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ:67:
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﻓﻘﻂ ﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﭘﯿﻐﺎﻣﮕﯿﺮِ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﮕﻪ "ﻋِـﻪ رﻓﺖ رو ﭘﯿﻐﺎﻣﮕﯿﺮﺷﻮن" و ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺗﻠﻔﻦ رو ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻪ :ﺧﺨﺨﺨﺦ:35: