1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

^_^سیگارم^_^

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 19, 2013 در انجمن اس ام اس

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  آن روزﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدن ﺑﺮاﯾﻢ آرزو ﺑﻮد ! ﺗﻤﺎم ﺷﺪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدن ...ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ... ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن !!.... ﻣﻦ ﻣﯿﺮوم ﺗﺎ دود ﮐﻨﻢ ﻫﺴﺘﯽ ام را
   
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ دود ﺳﯿﮕﺎر . . . ﻤﭗ ﮐﺮدﻩ ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﻢ را
   
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  !ﺗﻮ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻩ ام ﺧﻼﺻﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق ﮐﺮدﻩ ام !ﺑﺎ روز آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط !ﺑﯿﺸﺘﺮی دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪم !اﻣﺎ اﻻن ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ دارم از ﻧﺒﻮدﻧﺖ ﺷﺒﯿﻪ دﺳﺖ ﻓﺮوﺑﺮدن در ﺟﯿﺐ ﮔﺮم ﭘﺎﻟﺘﻮی ﭘﺎرﺳﺎل و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر
   
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  !ﺗﻮ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻩ ام ﺧﻼﺻﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق ﮐﺮدﻩ ام !ﺑﺎ روز آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط !ﺑﯿﺸﺘﺮی دل ﻣﯽ ﺑﻨﺪم !اﻣﺎ اﻻن ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ دارم از ﻧﺒﻮدﻧﺖ ﺷﺒﯿﻪ دﺳﺖ ﻓﺮوﺑﺮدن در ﺟﯿﺐ ﮔﺮم ﭘﺎﻟﺘﻮی ﭘﺎرﺳﺎل و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر
   
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﮕﺬرد اﯾﻦ روزا ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ اﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻫﻢ ﻏﺮوب ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﺶ را اﯾﻦ ﺳﯿﮕﺂر ﻟﻌﻨﺘﻲ ... ﻣﯿﺪاﻧﺪ و ﻣﻲ ﺳﻮزد اﻣﺎ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﮐﺂر ﺧﻮدش را ﻣﯿﮑﻨﺪ واﯾﻦ زﯾﺮ ﺳﯿﮕﺂري ﻫﻲ ﭘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . . و ﻫﻲ ﺧﺎﻟﻲ
   
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ،ﻧﺨﯽ ﺳﯿﮕﺎر ،ﭘُﮑﯽ ﻋﻤﯿﻖ .و ﻟﺐﺧﻨﺪِ ﺗﻮ روی دﯾﻮار !دود ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻣﺸﺐ
   
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  . . . ﻫﯽ ﭘﺴﺮ زﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻢ ﮔﺬاﺷﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ از ﭘﮏ ﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ اﯾﺴﺖ !!!ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرت ﻣﯿﺰﻧﯽ
   
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  روزﻫﺎﺳﺖ درﮔﯿﺮم ...اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﺎور ﻧﻜﻦ

  ... ﺑﮕﺬار ﺳﯿﮕﺎرم را ﺑﮑﺸﻢ

  ! ﻣﺎﻧﺪﻩ ام ﮐﺪام را راﺿﯽ ﮐﻨﻢ

  !! دﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺎﺷـــﻖ ﺑﺎﺷﺪ

  ...ﯾﺎ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺎﻗـﻞ ﺑﺎﺷﺪ