^_^سیگارم^_^

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 19, 2013 در انجمن اس ام اس

 1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

 1. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  :3 ﭼﯿﺰ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﻓﻨﺪک را، ﺑﺮای ﺳﯿﮕﺎرت ﺳﯿﮕﺎر را، ﺑﺮای ﺧﻮدت ،و ﻋﻄﺮ را، ﺑﺮای ﺑﻮ ﻧﺒﺮدن ﻓﺮﺷﺘﻪ-ﻣﺎدرت . . . از ﺳﯿﮕﺎری ﺷﺪن ﺗﻮ
   
 2. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ؛ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﮕﺬاری روی ﻟﺐ ﻫﺎﯾﺖ ﯾﻘﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﻟﺘﻮ ات را ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺎﻻ دﺳﺘﻬﺎﯾﺖ را ﺑﮑﻨﯽ در ﺟﯿﺒﺖ و ﺑﺮوی
   
 3. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﺳﯿﮕﺎر ﺳﯿﮕﺎر ﺳﯿﮕﺎر ﯾﮏ ﻧﺦ ، ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺖ ، ﯾﮏ ﺑُﮑﺲ ﯾﮏ ﭘﮏ ، ﯾﮏ ﮐﺎم ، ﯾﮏ دود ﯾﮏ ﺑﺎر ، ﯾﮏ ﺳﺎل ، ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺳﯿﮕﺎر ﺳﯿﮕﺎر ﺳﯿﮕﺎر
   
 4. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﻣَــﻦ دَر اَﻧﺒــﻮﻩ دود ﺳﯿـــﮕـﺂر ﺗــﻮ ﮐـﻬــ ﺗَﺼـــﻮﯾـــﺮ ﺗـﻮ رآ ﻫَــﺮ ﻟَــﺤــﻈـﻬــ

  ﺑﯿــﺸــﺘَـﺮ ﻣَــﺤــﻮ ﻣـــے ﮐُــﻨﺪ دَر ﺟـُـﺴـﺘـﻮﺟﻮے ﻣَـﻌـﻨﺂے ﺗَـﻠﺦ ﻋـﺂﺷـﻘـے ... ﻣـــے ﮔَــﺮدم
   
 5. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  دود ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻧﺎﻣﺖ ﯾﺎدت ﺻﺪاﯾﺖ را ، در ﯾﮏ ﮐﺎم ﻣﺎ ﺑﻘﯽ اش را...؟ ، در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ام ﭼﻪ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ات
   
 6. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  و ﻣﺮگ ﻣُﺮدن ﻧﯿﺴﺖ ! و ﻣﺮگ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﻧﮑﺸﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﯿﺸﻤﺎری را دﯾﺪﻩ ام ﮐﻪ راﻩ ، ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ !!! ﺣﺮف ﻣﯿﺰدﻧﺪ ، ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻧﺪ
   
 7. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ! ﺧﺴﺘﻪ ام ﭼﻘﺪر دﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ! از ﻗﺎﻟﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺰﻧﻢ ! ﺳﯿﮕﺎری دود ﮐﻨﻢ .... و ﮐﻤﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﮐﻨﻢ
   
 8. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ! ﺧﺴﺘﻪ ام ﭼﻘﺪر دﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ! از ﻗﺎﻟﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺰﻧﻢ ! ﺳﯿﮕﺎری دود ﮐﻨﻢ .... و ﮐﻤﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﮐﻨﻢ
   
 9. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ! ﺧﺴﺘﻪ ام ﭼﻘﺪر دﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ! از ﻗﺎﻟﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺰﻧﻢ ! ﺳﯿﮕﺎری دود ﮐﻨﻢ .... و ﮐﻤﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﮐﻨﻢ
   
 10. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﺗﯿﻐﯽ ﺗﯿﺰﺗﺮ ﺳﺮی ﺑﯽ ﻓﮑﺮ رﯾﻪ ای ﭘﺮ دود ﻫﻤﻪ ﻣﻦ در ﻋﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن و اﻏﺎزی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺗﺶ زدن ﺳﯿﮕﺎری دﯾﮕﺮ