1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

^_^سیگارم^_^

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 19, 2013 در انجمن اس ام اس

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ...ﭘﮏ ﻫﺎﯾﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﺎرم ﻣﻲ زﻧﻢ از ﯾﺎدآوري ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘـــ .. ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ ... ﻣــﺮا ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻮ درﮐــ ﻣﯿﮑُﻨﺪ !!ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ داﻧﺪ ﮐﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎن و ﻧﻤﮏ دارد
   
  سامره از این پست تشکر کرده است.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  !! اﯾﻨﺠــــﺂ ﭘُﺮ اﺳﺘــــ از ﺧــﺂﮐﺴﺘﺮ ﻫــﺂی ذﻫﻨــ ﯾﮑـــ دُﺧﺘـــﺮ ﺳﯿﮕـــﺂری
   
  MM75 از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  مدیران لطفا انتقال بدن دردو دل :20:smile:
   
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  !! ﻫـــﯽ ﺗﻮ

  ﻧﺰدﯾﮑـــ ﺷُﺪن ﺑﻪ دُﺧـﺘـﺮی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دود ﺳﯿﮕــﺂرش اوﻧﻮ ﻣﯿﻔﻬﻤــﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺮﺋﺘـــ ﻣﯿﺨﻮآد

  ... ﭘــَﺲ ﺗﺎ ﺧــﺂﮐﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪی از اﯾﻦ آﺗـــﺶ ﺧــﺂﻣﻮش ﺑـِﮑــِﺶ ﻋﻘﺒـــ
   
  alireza1377، سامره و MM75 از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ...ﺑﻪ ﺑــﺂﻣﻌــﺮﻓﺘـــــﺂ ﺳــَﺮ ﻣﯿﺰﻧﻤــ+

  !!اون ﺑﺎﻻ ﻫــَﺲ!!اوﻧﻮ ﺑﺰن و ﺑﺮو ﺑﯿﺮون X اﻣﯿﺪوآرﻣــ ﺧﻮﺷﺘــــ ﺑﯿﺎد...اﮔﻪ ﻧﯿﻮﻣــﺪ ﻫﻢ ﯾﻪ +
   
  MM75 از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  . . .در ﻃــــــــﻮل ﯾﮏ ﺳﯿــــــــــﮕﺎر . . . روﯾـــــــﺎی ﯾﮏ دﯾـــــــﺪار . . . اﯾﻨﺠـــــــﺎ ﺳﮑـــــــﻮت ﻣﺤـــﺾ . . .دﻟﺘـــــﻨﮕﯽ ﺑﺴـﯿــــــــﺂر . . .ﺑــٌﻬـــﺖ و ﻓــــﺮاﻣﻮﺷـــــــــﯽ . . . ﻓــﮑـــﺮ ﻫـﻢ آﻏــــــــﻮﺷﯽ ... . . .ﺧــــــﺂﮐﺴﺘـــﺮ و ﺗـــﮑﺮار . . .در ﻃــــﻮل ﯾﮏ ﺳﯿـــــــــﮕﺎر
   
 7. MM75

  MM75 بهترین نیستم اما!!!!!!!!!!!!!!!!!! خوودممممممم.

  2,262
  8,639
  3,298
  likeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  !... ﺧــــــﺪاﯾـــﺎ ...اﻣﺸــــــــــﺐ را ﻣﻬﻤـﺎﻧــﻢ ﺑﺎش ﺑﻪ ﯾــﮑــ ﻓــﻨــﺠـﺎن ﻗــﻬــﻮﻩ یِﺗــﻠــﺦ و 1ﻧﺦ ﺳﯿﮕﺎر وﻗﺘــﺶ رﺳﯿﺪﻩ ﻃـﻌــﻢِ دﻧـﯿـﺎﯾـﺘــ را ﺑـﺪاﻧﻲ !!...
   
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻢ ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮر ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻢ ﻋﻘﺪﻩ ی دل ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻦ دود ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻢ ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﻏﺼﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺮگ . . . ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻢ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ
   
  سامره از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ...دوﺑﺎرﻩ ﻫﻮاﯾﺶ زدﻩ ﺑﻪ ﺳﺮم ...دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮدی اﻓﺘﺎدم ...اﻣﺸﺒﻢ ﻫﻮا اﺑﺮﯾﺴﺖ ...ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯿﺒﺎرد ﺳﺮدم ﺷﺪﻩ ﮐﺎﻓﻪ اﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ﭘﺮ از ...ﻋﺸﻖ ...دوﺑﺎرﻩ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻩ ام ...ﻋﺎﺷﻖ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﺮ از درد ...دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﯽ ﻧﺪارم ...راﺣﺖ ﺑﺨﻮاب ...ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ام را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ...ﮐﺎﻓﻪ اﯾﯽ ﭘﺮ از ﻋﺸﻖ