1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

^_^باحال دونی^_^

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 15, 2013 در انجمن خنده و شوخی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﯾﻪ " ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻪ ﻣﺮﮔﺘﻪ " از ﯾﻪ رﻓﯿﻖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺮﻓﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪ ای "ﻋﺰﯾﺰم ﭼﯽ ﺷﺪﻩ" !....ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﭽﺴﺒﻪ
   
  setareh، Mehdi 3، MM75 و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  دو ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻌﻄﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ رو ﺑﺮدارﻩ، ﺗﺎ ﻣﯿﺎﯾﯽ ﺧﻤﯿﺎزﻩ ﺑﮑﺸﯽ ﯾﺎرو ﻣﯿﮕﻪ اﻟﻮ
   
  setareh، Mehdi 3، MM75 و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  دﯾﺪن ﯾﻪ ﺳﻮﺳﮏ ﺗﻮی اﺗﺎق ﺧﻮاب درواﻗﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ !! ...ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺎص از اوﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ : ﺳﻮﺳﮑﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﻪ
   
  setareh، MM75، mahsa.p و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﯾﺎدش ﺑﺨﯿﺮ ﻗﺪﯾﻤـﺎ رو ﻋﯿﺪی ﻓﮏ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺣﺴـــــﺎب ﺑﺎز ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ !...اﻣﺴﺎل ﺧﯿﻠـــﯽ ﺑﻬﻤﻮن ﻟﻄﻒ ﮐﻨﻦ ﻣﺎﭼﻤﻮن ﻣﯿﮑﻨﻦ
   
  setareh، Mehdi 3، MM75 و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  :ﻣﻨﺎﺟﺎت ﯾﮏ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎرا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ از ﺑﻬﺸﺖ

  اﻧﺪاﺧﺘﯽ رو زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آب اﻧﮕﻮر !!ﻣﯿﻨﺪازﯾﻤﻮن ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ داری؟؟
   
  setareh، Mehdi 3، mahsa.p و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﺷﯿﻄﺎن ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﺮد آدم ﺳﯿﺐ ﻧﺨﻮرد :رو ﮐﺮد ﺑﻪ ﺣﻮا و ﮔﻔﺖ ...ﺑﺨﻮر واﺳﻪ ﭘﻮﺳﺘﺖ ﺧﻮﺑﻪ
   
  setareh، Mehdi 3، mahsa.p و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  :و ﺣﻮا ﺑﻪ آدم ﮔﻔﺖ آﯾﺎ دوﺳﺘﻢ داری؟؟ :و آدم ﭘﺎﺳﺦ داد ﻣﮕﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﻢ ﭼﺎرﻩ دﯾﮕﻪ ای ﻫﻢ دارم؟؟؟؟؟ (و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺸﻖ آﻏﺎز ﺷﺪ)
   
  setareh، Mehdi 3، mahsa.p و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﺎﮔﻮل ﺑﯽ ﺳﻮاد ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ

  ! در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ آﻗﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﯽ ﺷﻮی
   
  setareh، Mehdi 3، mahsa.p و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ! وﻗﺘﯽ اورﺟﯿﻨﺎل ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اوﻣﺪی... ﺣﯿﻔﻪ ﮐﭙﯽ از دﻧﯿﺎ ﺑﺮی ....ﺧﻮدت ﺑﺎش
   
  setareh، Mehdi 3، mahsa.p و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  : ﯾﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ ! ﺣﺎل ﻣﺎ اﯾﻨــﻘــﺪرا ﻫـﻢ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ، ﻓـﺘـﻮﺷـﺎﭘــﻪ
   
  setareh، mahsa.p، ★ سونامی ★ و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.