1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

^_^استقلال^_^

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 19, 2013 در انجمن خنده و شوخی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻪ / ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻒ ﻧﺪارﻩ

  ! ﺷﺐ ﺗﺎرﻩ ﻟﻨﮓ ﭘﺎرﻩ / ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﭼﺎرﻩ ﻧﺪارﻩ
   
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ! آﺑﯽ ﺗﺮ از آﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ / ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺸﻮﯾﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻨﮓ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ
   
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻋﺸﻘﺖ ﮐﺮدﻩ ﺗﻮو ﺟﻮن ﻣﻦ رﯾﺸﻪ / ﺗﻮ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ

  ﺑﺬار ﺑﮕﻦ ﻫﺮﭼﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارن / ﺗﯿﻤﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ
   
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻣﺮدﻩ / ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﯽ ﻧﺎﻣﺮدﻩ

  ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺗﯿﻤﻪ / ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﯽ ﯾﺘﯿﻤﻪ

  ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻋﺸﻘﻪ / ﺗﯿﻢ اﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻪ
   
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻣﯽ ﺧﻮام دﻧﯿﺎ ﻧﺒﺎﺷﻪ / اﮔﻪ اس اس ﻧﺒﺎﺷﻪ

  ﻣﯽ ﺧﻮام ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻧﺒﺎﺷﻪ / اﮔﻪ اس اس ﻧﺒﺎﺷﻪ

  ﻣﯽ ﺧﻮام اﯾﻦ ﻟﯿﮓ ﻧﺒﺎﺷﻪ / اﮔﻪ اس اس ﻧﺒﺎﺷﻪ

  ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻫﺮ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاد / ﺗﯿﻢ اس اس ﻧﺒﺎﺷﻪ
   
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ! آﺳﻤﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ آﺑﯽ ام / ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزم ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ام
   
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  !!! ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﮔﻞ ﻣﯿﺨﻮرﻩ ﻣﯿﮕﻪ زﻣﯿﻦ ﺻﺎﺑﻮﻧﯿﻪ / زﻣﯿﻦ و ﭘﺎک ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﻮا ﺑﺎروﻧﯿﻪ
   
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  !!! ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﮔﻞ ﻣﯿﺨﻮرﻩ ﻣﯿﮕﻪ زﻣﯿﻦ ﺻﺎﺑﻮﻧﯿﻪ / زﻣﯿﻦ و ﭘﺎک ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﯿﮕﻪ ﻫﻮا ﺑﺎروﻧﯿﻪ
   
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  درﺑﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣـــﺎﺳﺖ ﺑﯿــﺎ ﺗــﺎ ﺑﺮوﯾـــﻢ / اﺷﮏ ﻟﻨﮕﯽ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﺮوﯾﻢ

  ! ﺟﻤﻌﻪ روز آﺑﯽ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﺮوﯾﻢ / ﺗﯿﻢ ﻋﺒﺪی ﺟﻮون ﺳﻮراﺧﻪ ﺑﯿﺎ ﺗﺎ ﺑﺮوﯾﻢ
   
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﯾﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﯽ ﻣﯿﺮﻩ ﭘﯿﺶ ﯾﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﯿﻢ ﻣﺎ ﮐﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻪ؟

  ﭘﯿﺸﮕﻮ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ و ﮔﻮی ﺟﺎدوﯾﯿﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ، ﻣﯽ ﮔﻪ واﻻ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از

  !!! ﺻﺪ ﺳﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﻨﻢ