1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

ﻣــَﻦ یـکـ בﺧــﺘـَﺮَﻡ ...

شروع موضوع توسط ShekaMu º³¹ ‏Sep 3, 2014 در انجمن درد دل

 1. ShekaMu º³¹

  ShekaMu º³¹ ᓅـاڪً בیــس لایـــᓅ

  407
  1,324
  4,036
  ﻣــَﻦ {בﺧــﺘـَﺮَﻡ} ...
  ﻣــَﻦ {ﮔـﻠـﮧ} בﺁﺭَﻡ ...
  ﺑــِﺨـﺂﻃـﺮ ﺗـَﻤـﺂﻣــ {ﺁﺭﺯﻭﻫـﺂﯾـﮯ} ﻛـﮧ ﺑـَﺮ בِﻟـَـﻢ ﻣـﺂﻧـב ...
  ﺑــِﺨـﺂﻃـﺮ ﺁﺭﺯﻭﮮ ﺭَﻓـﺘـَﻦ ﺑـﮧ {ﺍﺳـﺘـﺂבﯾـﻮﻡ} ...
  ﺑــِﺨـﺂﻃـﺮ ﺁﺭﺯﻭﮮ {בﻭﭼـَﺮﺧـﮧ ﺳـَﻮﺁﺭﮮ} בﺭ ﻓـَﻀﺂﮮ ﺑـﺂﺯ ...
  ﺑــِﺨـﺂﻃـﺮ ﺁﺭﺯﻭﮮ ﺑـﺂﺯﮮ ﺑـﺂב ﺑـﺂ {ﻣـُﻮﻫـﺂﯾـَـﻢ} ...
  ﺳـَﺮَﺕ ﺭﺁ {בﺭב} ﻧـﻤـﮯ ﺁﻭَﺭَﻡ ﺭَﻓﯿــﻖ ...
  ﺍَﮔـَﺮ ﺑـﺨـﻮﺁﻫـَ ـﻢ ﺍﺯ {ﺁﺭﺯﻭ ﻫـﺂﮮ ﺑـَﺮ בﻝ ﻣـﺂﻧـבﻩ ﺍﻡ} ﺑﮕـﻮﯾـَ ـﻢ ...
  ﺗـﺂ {ﺻـﺒـﺢ} ﺑـﺂﯾـَב ﺑﺨـﻮﺁﻧــﮯ ...
  ﺑـﮧ ﺭﺁﺳـﺘـﮯ ﺍﺯ ﭼـﮧ ﻛـَﺴـﮯ ﺑـﺂﯾـَב {ﮔـﻠـﮧ} ﻛـَﺮב ... ؟
  ﺑـﮧ ﺭﺁﺳـﺘـﮯ ﭼـﮧ ﻛـَﺴـﮯ {ﻣـُﻘـَﺼـ ـﺮ} ﺍﺳـﺖ ... ؟

  [​IMG]

  +چرتــ صــرفــآ جهـتــ آپــ
   
  Mahtab♡ از این پست تشکر کرده است.
 2. ShekaMu º³¹

  ShekaMu º³¹ ᓅـاڪً בیــس لایـــᓅ

  407
  1,324
  4,036
  مـَטּ یـڪــ {دُخــتَــرَم}
  مے بیــنَمـ ... مے فَهـمَمـ ...
  اَمـا {سُـڪـوتــ} مے ڪـنـَمـ تـا تـو نَفهـمے ...
  פــواسـَمـ بــہ تَمـامـ ِ {جـُزئیـاتــ ِ} ایـטּ כُنیــا هَســتــ
  تَمـامـ ُ ڪـمـالــ ... بــے هیـچــ {سـانسورـے} ...
  مـَטּ یـڪــ {دُخــتَــرَم}
  {כلــمـ } ڪــہ بشـڪــنَـכ
  כیگـر {بــَنـכ} نـمـے פֿــورَכ .... !
  اَمـا بــہ رویـَتــ نمى اورَمــ ڪــہ زَפֿــمَشـ {نـاعـَلـاجــ } اَســتــ ...
  نـاعَلـاجــ اَســتـ وَ ... شـایـَכ {هَمیـشگــے }...
  مـَטּ یـڪــ {دُخــتَــرَم}
  وَ گـاهـً میـاטּ ایـטּ هَمــہ اِنسـاטּ ِ نـُرمـالــ
  ڪــَمـ مـے اورَمــ اَز مـانـכטּ ،{פֿـَستـــہ} مـے شَـومــ ...
  میــــــــبـُرمــــــ ... !!
  مـَטּ یـڪــ {دُخــتَــرَم}
  صـافـَمـ ...
  سـاכمــ ...
  وَ ایـن دُخــتَــر بـوכטּ را {כوســتـ כارَمـــ}
  [​IMG]
   
  Mahtab♡ از این پست تشکر کرده است.
 3. ShekaMu º³¹

  ShekaMu º³¹ ᓅـاڪً בیــس لایـــᓅ

  407
  1,324
  4,036
  {בُخــترآ} مثـل {پسـرآ}نیستـלּ ...
  وقتـــے {בلـشـوלּ } میگــیره
  {سیـگآر}نمیـکشـלּ ... {בآב}نمیـزنــלּ ...
  {وسـآیل} نمـیـشکـونـלּ ...
  בخـترآ وقتـــے {בلشــوלּ } میگـیـره
  شـروع میــکنـלּ بـــہ {کـوتـآه کــردלּ} ...!
  کـوتـآه کــردלּِ{مــوهــآ}
  {نــآخــونا} ...
  و {احــسآسـآتــ } ...
  [​IMG]
   
  Mahtab♡ از این پست تشکر کرده است.
 4. ShekaMu º³¹

  ShekaMu º³¹ ᓅـاڪً בیــس لایـــᓅ

  407
  1,324
  4,036
  {בפ֗ـتــــــرم} בیگـــــــر...
  گاهـــے בلــم بـــﮧ انــבازه ے {تمــام בنیــــــا} میگیــــــرב
  گاهــے {اشک} میریــــــزم گاهــے صـــבاے {قهقهــــﮧ} ام
  تمــام شــهـررا پـــر میکنـــב
  گاهـــے {آرامــــــم} .... {פــرف} نمیزنــــــــم ... و {بالشــــــــم} را
  بـــﮧهمــﮧ ے {شانــﮧ هاے سرב و بــے اפــساس} בیگر ترجیــــح میـــבهم
  |בפ֗ـتــــــرم| בیگـــــــر
  گاهــے از {בرב} بـــﮧ פ֗ـــوבم میپــــیچـــم
  اما نمیگـــــذارم کســے بفهمــב از چـــﮧ بـــﮧانـבامم {پیچ و تابـــے} میـבهم
  بگـــــــذار فکر کننـב {פ֗ـــــوبم}
  تقصیر {פ֗ــوבم} است ...
  این {בروغ} را زیــــ ــاב بـــﮧ اطرافیانـــــم گفتـــﮧ ام
  {من פ֗ـــوبم} ...
  |בפ֗ـتــــــرم| בیگـــــــر...
  گاهـــے {لجبـــــاز} و شــــــرورم
  گاهـــے مهـــربان و {בلســـــوز}
  گاهــــے هم مثل امشــــــب {פــال פ֗ــوבم را نمیفهــــمـم} ...
  اما ...
  פ֗ـــوبم ... פ֗ــوبِ {פ֗ـــــــــــــــــــوب}....​
   
  Mahtab♡ از این پست تشکر کرده است.
 5. ShekaMu º³¹

  ShekaMu º³¹ ᓅـاڪً בیــس لایـــᓅ

  407
  1,324
  4,036
  یـہ سـرے בخـتـرآ هـَسـتـَن ...
  فـَقـَط {تیــپ مـِشـكـے} مـے زَنـَن ...
  {عـَطـر خـآص} مـے زَنـَن ...
  بـے تـَوَجـہ بـہ {اَطـرآف و حـَرفـآ و نـگـآه هـآے مـَرבم }...
  رو {نیمـكـَت پـآركــ } مــیـشــیـنـن ,
  {آروم و شمـُرבه} حـَرف مـے زَنـَن ...
  تـو جـَمـع {آروم} میشیـنـَن
  و فـَقـَط {گـوش میـבَن} ...
  ایــن בخـتـرآ اَز اَوَل اینـطورے نـَبـوבَن ...
  اینــآ یـہ زَمـآنـے خیـلـے {شیـطون} بـوבَن ...
  عـآشـق {پـآشـنـہ بـُلـَنـב} و {رَقـص} بـُوבَن ...
  تـو جـَشـنـآ {بـهـتـَریـن رَقـآص} بـُوבَن ...
  شیـطـون و {پـُر هـَیـجـآن} بـُوבَن ...
  ایـن בخـتـرآ یـہ روز {یـكـے} اومـَב
  تـو زنـבگیشــون
  اَز اعتـمـآבشـون {بـَבتـَریـن سـو استـفـآבه} و كـَرב و رَفـت ...
  ایـن בخـتـرآ {خیـلـے خـآصـَ ـن} ...
  בیگـہ {هیـچ چیــزے} و قـَبـول نـَבآرَن ...
  سـَعــے نـَكـُـن بـہ {בنیـآشـون}
  وآرב بشـے ...
  اینــآ {هیـچ كـَسـے} و بـہ
  בنیـآے جـَבیـבشـون {رآه نمـیـבَن} ...
  ایـن בخـتـرآ سـَر {سـَخـت تـَریـن} آבَم هـآے בنیـآن...
  [​IMG]
   
  Mahtab♡ از این پست تشکر کرده است.
 6. ShekaMu º³¹

  ShekaMu º³¹ ᓅـاڪً בیــس لایـــᓅ

  407
  1,324
  4,036
  من {دختــــــرمـــــــ}
  مــرا ✿בخـــتر פֿانـــوم✿ مے نـامــند
  مــضمونــے کہ {جذآبیتــش} نفــس گـیــر استــــ
  دنیاے ✿دخترانہ✿ مـטּ نہ با شمع نہ با {عروسـکــ} معنــــا پیدآ نمــےکند
  و نہ با {اشکـ } و {افسوטּ}
  امــآ {تمامـــ} اینهآ را در بر مےگیــرد
  مــטּ نہ {ضعیفم} نہ {ناتـــواטּ}
  چـــرآ کہ✿פֿב اونــב✿
  مرا بــدوטּ {خشونتــ} و زور و بـــآزو مے پــسندد
  {اشکــ} ریـختـטּ ضعفـ مـטּ نیستـ قدرتــ {روح مــטּ} است
  {اشک} نمےریزمـ تا {توجهے} را جلبـ کنمـ
  بآ {اَشکَمــ روحــم} را مےشویـــم ...
  [​IMG]
   
  Mahtab♡ از این پست تشکر کرده است.
 7. "bahar"

  "bahar" BAHAR

  82
  159
  1,334
  بیچاره دخترا:222::222::222::222::222::222::222::222::222::222::222::222::222::222::222::222: