1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

!...ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!ﺷﮑﺴﺘﻨﯽ ﺳﺖ ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 7, 2013 در انجمن درد دل

 1. Shiva

  Shiva

  5,458
  12,358
  1,642
  خیلی زیبا بودن مرسی فاطمه :20
   
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ..ﺑﺮای ﻣﻨﯽ

  ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻨﯽ

  . ﺗﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮐﻨﻢ

  ، ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺎش

  . ﺗﺎ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ اﻣﯿﺪواراﻧﻪ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ

  . ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎش ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺘﺖ دارم ، ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻣﺮا ﺑﺎور ﮐﻨﯽ

  . ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش ﺗﺎ ﻏﺮوب زﻧﺪﮔﯽ ام ﺑﻪﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﭙﯿﺪﻩ ﻋﺸﻖدر ﻗﻠﺒﻢ ﻃﻠﻮع ﮐﻨﺪ

  ...ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪﻩ آﺧﺮ

  . ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ از ﻋﺸﻖت ﻣﺮدﻩ ام
   
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ....دﻟﻢ ﻫﻮای ﺑﺎراﻧﯽ دارد

  دﻟﻢ ﻫﻮای ﺑﺎراﻧﯽ دارد

  روز ﺷﺐ ﺑﻪﯾﺎدت ﻏﻢ ﻧﻬﺎن را آﺷﮑﺎر دارد

  ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ رﻫﮕﺬران اﯾﻦ دﯾﺎر

  ﺑﯽ ﺟﻮاب ﺳﺮی ﺑﻪ زﯾﺮ آﺷﮑﺎر دارد

  درﻧﮕﺎﻩ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﺖ

  ﻗﻄﺮﻩ ای اﺷﮏ در آن ﮔﻮﺷﻪ آﺷﮑﺎر دارد

  ای ﻧﻬﺎن ﻋﺸﻖآﺷﮑﺎر ﻣﻦ

  اﯾﻦ روزﮔﺎر را اﮔﺮ ﺟﻔﺎ ﮐﺮد ٬اﯾﻦ ﺟﻔﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻢ آﺷﮑﺎر دارد

  ﻟﺤﻈﻪ ای ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻮ را ﻣﺤﻮ ﮐﻨﻢ در ﺧﯿﺎل

  اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﻣﻦ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻧﻘﺶ اﺳﻤﺖ را آﺷﮑﺎر دارد
   
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﮏ ﻃﺮف

  ﺗﻮ ﯾﮏ ﻃﺮف

  ﺧﯿﺎﻟﺖ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ

  ﻣﻦ

  ﻃﺮف ﺗﻮ را

  ﺑﻪﻣﺮدم اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻤﯽ دﻫﻢ

  !.....
   
  rezaco2196 از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ....ﺑﻐﺾ دارم ﻣــﯿﻔﺮوﺷــﻢ

  ..ﺑﻪﻗﯿﻤــﺖ ﯾﻪ ﻧﻮازش دﺳﺖ ﺗﻮ

  ....ﺑﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ﯾﻪ آﻏﻮش اﻣــﻦ ﺗﻮ

  ..ﺑﻪﻗﯿﻤــﺖ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ..ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ

  :ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎ ﻻف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ

  ...ﺟﯿﮏ...ﺟﯿﮏ...ﺟﯿﮏ

  !ﺟﯿﮏ ﻫﯿﭻ ﯾﮑﺸﺎن درﻧﯿﺎﻣﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ رﻓﺘﯽ

  ﻧﮑﻨﻪ ﺧﺪا ﻧﮑﺮدﻩ ﺳﻔﺮ ﺑﻬﺖ ﺑﺴﺎزﻩ

  ﻋﻮض ﮐﻨﻪ ﻫﻮا ﺗﻮ آب و ﻫﻮای ﺗﺎزﻩ

  ﻧﮑﻨﻪ ﺧﺪا ﻧﮑﺮدﻩ ﯾﺎدت ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎم

  ﯾﺎدت ﺑﺮﻩ ﭼﻪ ﺧﺴﺘﻢ ﯾﺎدت ﺑﺮﻩ ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎم
   
  rezaco2196 از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺷﻌﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ

  ﺗﻮ ﺑﯽ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد

  اﺻﻼ ﯾﺎدت ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ
   
  rezaco2196 از این پست تشکر کرده است.