1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

!...ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!ﺷﮑﺴﺘﻨﯽ ﺳﺖ ، ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 7, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,830
  57,950
  50,310
  ﺧﺪاﯾﺎ دﻟﻢ زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ

  ﺑﺎور ﮐﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم

  ...از اﯾﻦ ﮐﻼس رﻗﺼﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺎز دﻧﯿﺎ
   
  ya30 joon، اتنا .. و ا مین از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,830
  57,950
  50,310
  ...از اﯾﻦ ﭘﺲ !!....ﺑﺮ روی ﻗﺎب ﺧﺎﻃﺮاﺗﺘــــــ رُوﺑــــــﺎن ﻣﺸﮑــــﯽ ﻣﯿﺒﻨﺪﻣــــ

  ﻣﯿﺨﻮاﻫﻤــــ

  !...ﺧﺎﻃﺮاﺗﺘـــــــــ را زﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔــــــــﻮر ﮐﻨﻤــــــــــ
   
  ya30 joon، اتنا .. و ا مین از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,830
  57,950
  50,310
  ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ اﯾﻨﺒﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ رﻓﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻐﺾ رﺳﯿﺪﻩ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎ داد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎز دارم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن واﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﺧﯿﺎل ﺗﻮ
   
  ya30 joon و ا مین از این پست تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,830
  57,950
  50,310
  ! ﺧﺎﻃﺮاﺗﺖ ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪﻩ اﻧﺪ

  … ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی

  ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎﺷﺎن آﻧﻘﺪر ﻋﺠﻮﻟﻨﺪ

  ! ﮐﻪ ﺻﻒ را ﺑﻬﻢ زدﻩ اﻧﺪ

  … و ﻣﻦ

  ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

  از ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﻮ

  … ﻣﺜﻞ رد ﮐﺮدن آﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ

  ! ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺘﺶ دارم ﺧﯿﻠﯽ
   
  ya30 joon، اتنا .. و ا مین از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,830
  57,950
  50,310
  ﺑﺎران ﻧﺒﺎر

  ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اش ﻧﮑﻦ

  ...ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و او ﻓﺎﺻﻠــــــﻪ ﻫﺎﺳﺖ

  ...ﻣﻦ و او ﻣــﺎ ﻧﺸﺪﯾﻢ
   
  ya30 joon، اتنا .. و ا مین از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,830
  57,950
  50,310
  .♥###########♥........ ♥###############♥... ♥###♥..................♥#################♥.. ♥#########♥..........♥##################♥.. ♥#############♥......♥#################♥.... ♥###############♥..♥################♥....... ♥################♥################♥......... ♥###############################♥........... ♥############################♥.............. ♥#########################♥................ ♥######################♥.................. ♥###################♥.................... ♥#################♥...................... ♥##############♥........................ ♥###########♥........................... ♥#########♥............................. ♥#######♥............................... ♥#####♥................................. ♥###♥................................... ♥#♥..................................... ♥....................................... ♥...................................... ♥..................................... ♥................................... ♥................................. ♥.............................. ♥........................... ♥......................... ♥...................... ♥.................. ♥............. ♥......... ♥...... ♥.... ♥...♥......................♥...... ♥............♥.............♥.......... ♥...................♥.....♥.............. ♥.....................♥................... ♥..............♥......♥................ ♥....♥.............♥.............. ♥............. ♥........... ♥.......... ♥......... ♥......... ♥.......... ♥..............
   
  ya30 joon، اتنا .. و ا مین از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,830
  57,950
  50,310
  ﻣﺎﻧــــﻨــــﺪ ﺷﯿﺸــــﻪ "ﺷﮑﺴﺘﻨـﻤــــ" آﺳـــﺎن ﺑـــﻮد

  وﻟــــﯽ دﯾـــﮕـــﺮ

  "ﺑﻪ ﻣـــﻦ "دﺳﺘـــــ ﻧﺰﻧــــــ

  ...ﯾﻦ ﺑـــــﺎر "زﺧﻤــــﯽ اﺗـــــ" ﺧﻮاﻫﻤـــــ ﮐـــــﺮد
   
  ya30 joon، اتنا .. و ا مین از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,830
  57,950
  50,310
  ....ﺑﮕﺬار

  ... اﺑﺮﯾﺘﺮﯾــــﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﻤـ را

  .ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﻬﺠہ ﺑﺨﻮاﻧﻤـــــ

  ...اﯾﻦ ﻋﺎدت ﻣﻦ اﺳــــﺖ

  ...ہ ﻫﺮ ﻏﺮوب ﺑﺮ اﯾﻮان دﻟﺘﻨﮕﯿﻤـ ﻣے ﻧﺸﯿﻨــــــﻤـ

  ...و ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺮور ﻣے ﻨــــــﻤـ
   
  ya30 joon، اتنا .. و ا مین از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,830
  57,950
  50,310
  اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﻣﻦ ، ﺑﺎ ﻧﺎز ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮد

  ﺗﺎ ﺳﺎز ﻧﻔﺲ دارد، آواز ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮد

  در ﺧﺎک ﺗﭙﯿﺪن را آﻣﻮﺧﺘﻪ ام ، اﻣﺎ

  ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﯾﮏ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﭘﺮواز ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮد
   
  ya30 joon، اتنا .. و ا مین از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,830
  57,950
  50,310
  ....ﻣﻦ اﻧﺴﺎﻧﻢ...وﻋﺸﻖ ﺻﻔﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ،ﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﺎص ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ
   
  ya30 joon و الی جون از این پست تشکر کرده اند.