ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟

شروع موضوع توسط •KOSAR• ‏May 26, 2014 در انجمن خاطرات خنده دار

 1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

 1. •KOSAR•

  •KOSAR• Lady Of Autumn

  ‏Jun 17, 2013
  2,451
  13,454
  5,990
  زن
  ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟
  ﺗﻮ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﯼ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ
  ﻧﻔﺮ ﻭﺳﻄﯽ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺯﯾﺮ ﻣﯿﺰ |:
  ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟
  ﻧﻮﮎ ﻣﺪﺍﺩ ﻗﺮﻣﺰﺍﯼ ﺳﻮﺳﻤﺎﺭ ﮐﻪ ﺯﺑﻮﻥ ﻣﯿﺰﺩﯼ ﺧﻮﺵ ﺭﻧﮕﺘﺮ
  ﻣﯿﺸﺪ !
  ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟
  ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﯿﻒ ﻣﯿﺬﺍﺷﺘﯿﻢ ﺑﯿﻨﻤﻮﻥ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻧﮑﻨﯿﻢ !
  ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟
  ﯾﻪ ﻣﺪﺕ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺍﺩ ﺗﺮﺍﺷﺎﯼ ﺭﻭﻣﯿﺰﯼ ﻣﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ، ﻫﺮﮐﯽ ﺍﺯ
  ﺍﻭﻧﺎ ﺩﺍﺷﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﮐﻼﺱ ﺑﻮﺩ !
  ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟
  ﭘﺎﮐﻦ ﻫﺎﯼ ﺟﻮﻫﺮﯼ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮﺩ ﯾﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺁﺑﯽ ﺑﻌﺪ
  ﺑﺎ ﻃﺮﻑ ﺁﺑﯿﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺭﻭ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﺧﺮﺵ ﯾﺎ
  ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﮐﺜﯿﻒ ﻣﯿﺸﺪ !
  ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟
  ﮔﻮﺷﻪ ﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭﺭﻕ ﻫﺎﯼ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺸﻘﻤﻮﻥ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﯾﻢ ﺑﻌﺪ
  ﺗﻨﺪ ﺑﺮﮒ ﻣﯿﺰﺩﯾﻢ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ !
  ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟
  ﺯﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺸﺪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﯼ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺰﺍﺷﺘﻦ
  ﺁﺏ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ !
  ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟
  ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻗﻮﻃﯽ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﺪﺭﺳﻪ
  ﺷﻮﺗﺶ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ !
  ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟
  ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﭻ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﺸﺪ ﺧﺪﺍ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ
  ﺑﮕﻪ ﺑﺮﯾﻦ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﮔﭻ ﺑﯿﺎﺭﯾﻢ ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﭽﻬﺎﯼ ﺭﻧﮕﯽ ﺯﯾﺮ ﺩﺳﺖ
  ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯿﺸﮑﺴﺖ !
  ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟
  ﻗﺪﯾﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﯾﮑﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﭘﺎﯼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ
  ﺑﺨﻮﺍﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎﻻ ﺭﻭ ﺑﺎ ﭘﺎﺵ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻪ !
  ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟
  ﻣﭻ ﺩﺳﺘﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺑﯿﮏ ﺭﻭﯼ ﺟﺎﯼ ﮔﺎﺯﻣﻮﻥ
  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﯾﻢ !
  ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟
  ﻭﻗﺘﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺩﺭﺱ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﻢ ﺍﻟﮑﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯿﻢ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ ﺩﻡ
  ﺳﻄﻞ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﮐﻪ ﻣﺪﺍﺩﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺘﺮﺍﺷﯿﻢ !
  ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟
  ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻣﺒﺼﺮ ﺻﻒ ﺑﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺭﻭ ﺳﺮ ﺻﻒ
  ﺟﻔﺖ ﮐﻨﯿﻢ !
  ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟
  ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﻧﺎﻇﻢ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﯾﻦ ﮐﻼﺱ !
  ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟
  ﻭﺍﯾﻤﯿﺴﺎﺩﯾﻢ ﺗﻮ ﺻﻒ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﻇﻤﻤﻮﻥ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﮕﯿﻦ ﻣﺮﮒ
  ﺑﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎ ﺻﺪﺍﺗﻮﻥ ﺑﺮﺳﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ؛ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺍﺑﻠﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ
  ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻐﻠﯿﻪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺟﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﮕﺮﻡﻭﻥ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﺩﯾﻢ !
  ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟
  ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺸﻘﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻮ ﻣﺸﻘﺖ
  ﺍﻟﮑﯽ ﺗﻮ ﮐﯿﻔﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﺸﺘﯿﻢ ﻣﯿﮕﻔﺘﯿﻢ ﯾﺎﺩﻣﻮﻥ ﺭﻓﺘﻪ !
  ﯾــــــﺎﺩﺗﻮﻧﻪ ؟
  ﺁﺭﺯﻭﻣﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﻤﻮﻥ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﺩﺭﺳﺘﻮﻥ
  ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺍﻭﻧﺎ ﯾﮑﯽ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻦ !
  ﯾــــــﺎﺩﺗــﻮﻧـــــــــــــــــــــﻪ ﭼـﻘـــﺪﺭ ﺷــــــﯿــــــﺮ
  ﯾــﻦ ﺑـــــــﻮﺩ.
   
  alireza1377، ُSara2000، setareh و 12 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. Earthian_2

  ‏Jun 29, 2013
  1,411
  5,663
  6,488
  مرد
  :smile: جالب بود
   
  setareh، mini.mini، MANI. و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. ♫ Sαвα Bαɴυ ♪

  ♫ Sαвα Bαɴυ ♪ ♫ بـآنـویِ آسِــمـآن هـآ ♪

  ‏Jul 11, 2013
  2,622
  13,407
  3,732
  زن
  یـادش بخـیـر واقعـ ـآ ... [​IMG]
  ممنون گـلی .
   
  setareh، mini.mini، MANI. و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. Jud/Abbot

  Jud/Abbot دختر همیشه خندون

  ‏Apr 2, 2014
  10,718
  18,051
  49,053
  عالی بودلایکککککککککککککککککککککک
   
  setareh، mini.mini، MR.Nimasr و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. s.m.h.a

  s.m.h.a رو به تو سجده میکنم , دری به کعبه باز نیست....

  ‏Jul 8, 2013
  907
  5,128
  552
  زن
  کاش همیشه دبستان بود . :smile:
   
  setareh، mini.mini، s.m.j.s و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. μ~¤@ฯmit@¤~μ

  μ~¤@ฯmit@¤~μ hastye eshgh Im lovable lovable for loveer

  ‏Oct 4, 2013
  9,041
  24,815
  2,707
  زن
  اره یادمه عشقم
   
  setareh، mini.mini، MANI. و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. MR.Nimasr

  ‏Jun 5, 2013
  1,692
  7,953
  24,869
  مرد
  دمتگرم همشو یادت عجب حافظه ای داری :35: :35:
   
  setareh، mini.mini و •KOSAR• از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. MANI.

  ‏Mar 5, 2014
  606
  7,087
  12,406
  مرد
  از همه مهمتر یاد بچگیش و رویای شیرین و معصومیتمون بخیر
   
  setareh، ♪ Saba Banu ♫، mini.mini و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. mini.mini

  mini.mini ...

  ‏Feb 28, 2014
  874
  4,759
  4,378
  پیر شدیم رفت هی روزگار
   
  setareh از این پست تشکر کرده است.
 10. setareh

  setareh ღشرمنده دستای پینه بسته پدرممღ

  ‏Nov 5, 2012
  10,645
  63,919
  89,488
  زن
  هییییییییییییی روزگار:(
  مرسی عزیزم:smile:
   
  ♪ Saba Banu ♫ از این پست تشکر کرده است.