♥ فـــــــــــــــــقـــــــــــــطـــــ یــــــــه ایــــــــــرونــــــــــــــــــــــــی ♥

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 18, 2013 در انجمن خنده و شوخی

 1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

 1. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  :ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ۹۱= زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ۳۱= زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
   
  Nayereh از این پست تشکر کرده است.
 2. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﻓﻘﻂ ﯾﻪ اﯾﺮوﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎﯾﯽ رو ﺑﺴﺎزه ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دو ﻫﺰار و ﭘﻮﻧﺼﺪ .ﺳﺎل ﺑﺎزم ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ اﯾﺮوﻧﯿﺎ
   
  Nayereh، زیبا و sara از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﯾﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮه دو روز ﺗﻮ ﮐﯿﻒ دو روز ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﻪ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺗﺶ ﮐﻨﻪ رو ﻣﯿﺰ!!! ﺗﻌﺠﺐ ﻫﻢ ﻧﺪاره
   
  Nayereh و sara از این پست تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﺑﺎ داداﺷﻢ ﺑﺤﺜﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ رﻓﺘﻦ. )داﺷﺖ ﯾﻪ ﭼﯿﺰی داﻧﻠﻮد ﻣﯿﮑﺮد( ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺲ ﺑﮕﻮ ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر زود اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ زود ﺗﻤﻮم ﻣﯿﺸﻪ.... اوﻧﻢ اوﻣﺪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﻮ ام ﮐﻪ روزی .۰۵"ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺮی ﺑﺎزی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯿﮑﻨﯽ" .ﯾﻨﯽ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ از ﺧﻨﺪه ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ
   
  Nayereh و sara از این پست تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﻣﯿﺪوﻧﯿﻦ ﭘﻮل اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﯾﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯿﺸﻮن ﻧﯿﺴﺖ درواﻗﻊ ﺣﻘﻮق اون ﮐﺴﯿﻪ ﮐﻪ داره ﻣﺎرو ﻧﮕﺎه )ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدﺷﻮن ﮐﻨﺘﺮل( ﻣﯿﮑﻨﻪ؟. از ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺑﻬﺸﻮن ﺳﻼم ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺧﺴﺘﻪ !!ﻧﺒﺎﺷﯿﻦ
   
  Nayereh از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ۶ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮم اﯾﺮاﻧﯿﻪ ﮐﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﮔﺮدﻧﺶ درﺟﻪ ﻓﺮق داره
   
  Nayereh از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﻓﻘﻂ ﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮای وزن ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺑﺮه ﺳﻮﻧﺎ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ اوﻣﺪ ﺑﯿﺮون از ﺑﻮﻓﻪ ﺷﯿﺶ ﺗﺎ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺑﮕﯿﺮه و ﺧﻮدﺷﻮ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻪ
   
  Nayereh از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ...ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﯾﺮان
   
  Nayereh و sajad0g از این پست تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﻓﻘﻂ ﯾﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺖ ﺷﻠﻮار دﻣﭙﺎﯾﯽ ﺑﭙﻮﺷﻪ
   
  Nayereh و sajad0g از این پست تشکر کرده اند.
 10. sajad0g

  ‏Mar 25, 2013
  680
  2,331
  473
  مرد
  فقط یه ایرانی میتونه صبح جمعه ساعت 6 با هزار مشقت و برنامه ریزی قبلی پاشه بره بیرون حلیم بخوره , پارک بره,ورزش هم کنه,
  بعد ساعت 9 برگرده خونه بگیره تا ظهر بخوابه
   
  Nayereh و barfi از این پست تشکر کرده اند.