1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

♥روز هــــــــاےآخــــــــــــــــــر بـــــــــرفــــــــے،حــــــرفــــــــهـــــاےآخــر ♥

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 8, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﻀﺎوﺗﻬﺎی ﺷﺘﺎﺑﺰدﻩ و ﻫﻤﺶ ﯾﺎد اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺰﯾﺰم ....ﻣﯿﻔﺘﻢ ﮐﻪ: ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ زود ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﯿﺪ

  دوﺳﺖ دارم اﮔﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻫﺴﺖ ﻃﺮف ﺑﯿﺎد ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﮕﻪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﯾﮑﯽ !!دﯾﮕﻪ ﺑﺸﻨﻮم ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ و ﻗﻀﺎوﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻣﯿﮑﻨﻪ

  ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪم از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﮑﺮاری از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ: اﮔﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر رو ﺑﮑﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ...ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯽ!! ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮام داد ﺑﺰﻧﻢ: آن را ﮐﻪ ....ﺣﺴﺎب ﭘﺎک اﺳﺖ،از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭼﻪ ﺑﺎک اﺳﺖ !!!! :279:
   
  SHAPARAK، freshteh، ❥ℳĀΣĐξĤ❥ و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  اﻣﺮوز اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﻩ و دارﻩ درﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮﻩ...ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر دارم و ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﺎ ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ اﻣﺎ اﻻن ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ دارم،رﻓﺘﻢ ﺳﺮاغ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﺑﻮد دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪم ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادم و دﯾﮕﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ فرداییﮐﻪ ﻫﯿﭻ !!وﻗﺖ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ

  .....ﭼﻨﺪ روز آﯾﻨﺪﻩ ﻣﻤﮑﻨﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻔﺘﻪ....ﺧﺪا ﮐﻨﻪ ﺑﺸﻪ !!!!
  :279:||||
   
  SHAPARAK، freshteh، ❥ℳĀΣĐξĤ❥ و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﺳﻼم ﮐﺮدن ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﺎ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮری ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ رو ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﺳﻼم ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ...اﺻﻼ ﭼﻘﺪر اﻫﻤﯿﺖ دارﻩ ﮐﻪ اول ﺳﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺟﻮاب ﺳﻼم ﺑﺪﯾﻢ...؟

  ﺗﺎزﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ رو ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺷﻮن ﺑﺮام ﺧﯿﻠﯽ آﺷﻨﺎﺳﺖ...ﺗﺎ ﯾﺎدم ﺑﯿﺎد ﻃﺮف رو ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ و ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ ﮐﻼس ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﯾﻢ، دﯾﮕﻪ رﻓﺘﻪ....و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﯿﮕﻪ اﯾﻦ دﯾﮕﻪ ﮐﯿﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻦ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﻩ ﺳﻼم ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ!!ﻣﻨﻢ ﺣﻮاﺳﻤﻮ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﻨﻢ دﻓﻌﻪ !!ﺑﻌﺪ زودﺗﺮ ﺳﻼم ﮐﻨﻢ

  اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺖ اﻣﺎ آرزو ﺑﻪ دﻟﺖ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺑﺎر ﺳﻼم ﮐﻨﻦ!!!دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦ آدﻣﺎ اﮔﻪ ﺑﻬﺸﻮن ﺳﻼم ﮐﻨﯽ ﮐﻠﯽ !!!..ﺗﺤﻮﯾﻠﺖ ﻣﯿﮕﯿﺮن

  ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎد..ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر داﺷﺖ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﺳﻼم ﮐﻨﻢ روش رو ﺑﺮﮔﺮدوﻧﺪ!!!اﯾﻨﻮ ﻫﻨﻮز !!!!!!...ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ!!!!:279:
   
  SHAPARAK، freshteh، ❥ℳĀΣĐξĤ❥ و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ..ﺳﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻦ از ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ زﯾﺎدﻩ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪی !!!! :279:
   
  SHAPARAK، freshteh، ❥ℳĀΣĐξĤ❥ و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  .....ﺧﺪاﯾﺎ ﺷﮑﺮت ﮐﻪ اﯾﻨﻘﺪر ﻏﻢ ﻧﺸﻮﻧﻢ دادی ﮐﻪ ﻏﻢ ﻧﻤﺮﻩ ﻧﺨﻮرم!!!! :279:
   
  SHAPARAK، freshteh، ❥ℳĀΣĐξĤ❥ و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  !ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﺎ دوﺳﺖ دارم ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﮕﻢ، ﻣﻦ داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!!!:279:|||
   
  SHAPARAK، freshteh، ❥ℳĀΣĐξĤ❥ و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  دارم ﻫﻤﻪ ی ﺗﻼﺷﻢ رو ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ اون آراﻣﺶ و ﺣﺲﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻫﺎم ﺑﻮدﻩ رو دوﺑﺎرﻩ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ و ﻣﯽ دوﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آراﻣﺸﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ....ﺑﺸﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺒﻞ دوﺳﺘﺶ دارم!!!!
  :279:|||
   
  SHAPARAK، freshteh، ❥ℳĀΣĐξĤ❥ و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  وﻗﺘﯽ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻢ،ﻫﻤﻮن ﺣﺮﻓﯽ رو ازﺑﺎﺑﺎم ﻣﯽ ﺷﻨﻮم ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم و ﺳﺮزﻧﺶ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺸﻢ اون وﻗﺖ دوﺳﺖ دارم ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﮕﻢ .....ﮐﻪﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺑﺎی دﻧﯿﺎ رو دارم !!!! :279:||
   
  SHAPARAK، freshteh، ❥ℳĀΣĐξĤ❥ و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﺣﻮاﺳﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺣﻮاﺳﻢ ﺟﻤﻊﺑﺎﺷﻪ و ﻣﺪام اﯾﻦ ﺳﻮال رو ﻣﯽ ﺷﻨﻮم ﮐﻪ ﺣﻮاﺳﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ!؟ و در ﺟﻮاب ﻫﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای !ﮔﻔﺘﻦﻧﺪارم ﭼﻮن واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ!!!! :279:
   
  SHAPARAK، freshteh، ❥ℳĀΣĐξĤ❥ و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  اﯾﻦ ﺷﺒﺎ ﺧﯿﻠﯽ دﻟﻢ واﺳﻪ اون ﺷﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺎ 11 ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﻣﻮﻧﺪم ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ...ﺣﺎﻻ اﺻﻦ اﻧﮕﺎر ﻧﻪ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺷﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﺑﻪ،ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺧﻮاﺑﻢ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ ﺣﺘﯽ اﮔﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻠﺶ ﻓﻘﻂ دو ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢ و !ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻮام ﺳﺎﻋﺖ 5 واﻟﯿﺒﺎل ﺑﺒﯿﻨﻢ!!!!! :279:||||
   
  فرى جون، SHAPARAK، freshteh و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.