1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

♥روز هــــــــاےآخــــــــــــــــــر بـــــــــرفــــــــے،حــــــرفــــــــهـــــاےآخــر ♥

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 8, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  دوﺳﺖ دارم اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ....ﺣﺘﯽ اﮔﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺣﺮﻓﺎﻣﻮ ﻧﺨﻮﻧﻪ، ﻣﻦ ﺑﺎزم .آرومﻣﯿﺸﻢ و ﺣﺎﻟﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺸﻪ

  اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ...ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﻩ و ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮزم ﺑﺎﻫﺎﻣﻪ...ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ از ﺗﻪ دل ﻣﯿﺨﻨﺪم و ﻟﺤﻈﻪ ی ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ دارم ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ! ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﻣﺸﮑﻞ دﻗﯿﻘﺎ ازﮐﺠﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﺮاش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ اﻣﯿﺪوارم در ﻣﻮرد ﺑﻌﻀﯿﻬﺎشاﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻢ...ﮐﻼ دارم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮدم !!ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﺘﺮﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ !!!! :279:||||
   
  SHAPARAK، saeid-ha، magid202020 و 10 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﯾﻪ وﻗﺘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻢ ﻣﯿﺮﻩ ﺳﻤﺖ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ و اوﻧﻘﺪر از ﺧﻮدم راﺿﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻢ و ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻗﺪرﻣﻮ ﻧﻤﯿﺪوﻧﻪ و .....اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﺎ ﯾﻪ دﻓﻌﻪ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﮑﺮدم و ﭼﻘﺪر از زﻧﺪﮔﯽ . ﻋﻘﺒﻢ...ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﺖ ﺷﻨﯿﺪم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﺑﻌﻀﯽ از آدﻣﺎ..کﺠﺎن و ﻣﻦ ﮐﺠﺎ !!!!!! :279:
   
  SHAPARAK، saeid-ha، magid202020 و 7 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﯾﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاب ﻣﯿﺪﯾﺪم و وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯿﺸﺪم ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺧﺪاﯾﺎ ﺷﮑﺮت....ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﺑﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﯾﻪ ﺗﻠﻨﮕﺮن....اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﺎ ﯾﻪ ﺧﻮاب زﻧﺪﮔﯽ آدﻣﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ و اﻧﮕﺎر ﻣﯿﺨﻮاد ﻣﺠﺒﻮرت ﮐﻨﻪ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ روی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺒﻨﺪی و ﻓﻘﻂ ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﺖ! اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻩ رو ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﺑﻬﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﻢ ﺿﺮﺑﻪ زد و ﺣﺘﯽ رو درس ﺧﻮﻧﺪﻧﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺪﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ اﺻﻦ درﺑﺎرش ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ و ﻗﺸﻨﮓ ﯾﺎدﻣﻪ ﯾﻪ روز ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﺳﯽ،اﺗﯽ،ﺑﺎران ﺗﻮ ﮐﻼس درﺑﺎرش ﺣﺮف زدم،اما نتونستم احساسمو بگم !!!! :279:
   
  SHAPARAK، saeid-ha، freshteh و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮی درﺳﺖ وﺳﻂ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ازش ﻣﯿﺘﺮﺳﯽ....و ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ از ﺑﯿﺮون ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻩ و ﺗﻮ ﭼﻘﺪر ازش ﺑﺰرﮔﺘﺮی.....اﺗﻔﺎﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ازﺷﻮن ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪی،ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﯿﺎن و ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ اﻓﺘﻪ و اوﻟﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﻮ ﺷﻮﮐﯽ.....اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻨﻮز ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺑﻪ !!!و ﻫﺮ روز ﺑﻬﺘﺮم ....ﻣﯿﺸﻪ!!!!
  :279:|||||
   
  SHAPARAK، saeid-ha، magid202020 و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪاوﻧﻘﺪر ﺗﻠﺦ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯿﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺲ ﺑﺸه . . . !!!! :279:
   
  SHAPARAK، saeid-ha، magid202020 و 7 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  !دوﺳﺖ دارم ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺘﺎ ﯾﺎدم ﺑﺮﻩ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز وﺣﺸﺖ ﺑﺨﻮﻧﻢ !!!!! :279:
   
  SHAPARAK، saeid-ha، magid202020 و 7 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  !ﻫﻨﻮزم ﻣﯿﺸﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد از ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ....ﺷﺎﯾﺪ !!!! :279:
   
  SHAPARAK، saeid-ha، freshteh و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  تابستونﺗﻤﻮم ﻣﯿﺸﻪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دور ﺷﺪن از فرزانگان برام ﭘﺮ از ﺧﺎﻃﺮﻩ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﺑﻮد...اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد و ﻣﻦ اول و آﺧﺮش در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺪوﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺑﻘﯿﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﻢ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ رو ﺧﻮدم ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻢ و ﻣﯿﺨﻮام از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ درﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ و ﻫﻤﻮﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﺣﻮاﺳﻢ ﻫﺴﺖ ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ، ﺣﻮاﺳﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻪ ﭼﯽ دارم ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ...ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻨﺎ اﻻن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮب ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ از فرزانگان و بچه هاش .ﻣﯿﮑﻨﻢ !!!!
  :279:
   
  SHAPARAK، saeid-ha، freshteh و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم آدم ﺣﺴﻮدی ﻫﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﮔﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺸﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺴﻮد ﺑﺎﺷﻢ....اﻣﺎ ﺑﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺘﺎد ﻓﻬﻤﯿﺪم اﺳﺎﺳﺎ آدم ﺣﺴﻮدی ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ!و ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ رو ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺜﺒﺘﻢ ﮐﻪ ازش ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﯾﻌﻨﯽ راز دار ﺑﻮدن،اﺿﺎﻓﻪ .ﮐﻨﻢ....ﺧﻮﺑﻪ اﮔﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﯾﮑﯽ ﺑﻬﺸﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺸﻪ !!!!
  :279:|||
   
  SHAPARAK، saeid-ha، freshteh و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮام ازم اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﻦ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﮑﻮت ﻣﯿﮑﻨﻦ و ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﭼﺮا....ﭼﺮا ...اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﯿﺨﻮاد ازش اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﯿﻢ !!!! :279:
   
  SHAPARAK، saeid-ha، freshteh و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.