1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

☆ ♥ ★اشک مادر ☆ ♥ ★

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 13, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﭘﺴﺮﮐﯽ از ﻣﺎدرش ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﻣﺎدر ﭼﺮا ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ !ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪش را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ: ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰم، ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭘﺴﺮک ﻧﺰد ﭘﺪرش رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ: ﭼﺮا ﻣﺎﻣﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ او ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ؟ !ﭘﺪرش ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ رﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد: ﻫﻤﻪی زنﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ

  .ﭘﺴﺮک از اﯾﻨﮑﻪ زنﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ، ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻮد ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ دارد ﺑﺎ ﺧﺪا ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ از ﺧﺪا ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﺧﺪاﯾﺎ ﭼﺮا زنﻫﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ .ﺧﺪا ﺟﻮاب داد: ﻣﻦ زن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﯾﮋﻩای آﻓﺮﯾﺪﻩام؛ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی او ﻗﺪرﺗﯽ دادم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ زﻣﯿﻦ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻗﺪرﺗﯽ دادﻩام ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درد زاﯾﻤﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﻗﺪرﺗﯽ دادﻩام ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﺶ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ، او ﺑﻪ ﮐﺎر .اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﺑﻪ او اﺣﺴﺎﺳﯽ دادﻩام ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزد؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ او را ﻫﺰاران ﺑﺎر اذﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ او ﻗﻠﺒﯽ دادﻩ ام ﺗﺎ ﻫﻤﺴﺮش را دوﺳﺖ ﺑﺪارد و از ﺧﻄﺎ ﻫﺎی او ﺑﮕﺬرد و ﻫﻤﻮارﻩ در ﮐﻨﺎر او ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ او اﺷﮑﯽ دادﻩام ﺗﺎ ﻫﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﻪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮو ﺑﺮﯾﺰد .اﯾﻦ اﺷﮏ را ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﺮای او ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻩام ﺗﺎ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ!!!!
   
  թคгเรค، ❥ℳĀΣĐξĤ❥، parimah و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. sajjad.y

  sajjad.y منم برگشتم بعد مدتها

  2,009
  5,924
  875
  عالی بوود.
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 3. parimah

  parimah P & S

  1,311
  7,184
  5,209