1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

Ḹṑṿḗ

شروع موضوع توسط Gøłšαツ ‏Dec 2, 2014 در انجمن درد دل

 1. Gøłšαツ

  Gøłšαツ ツ یِـہ تـُᓘـسِـہ باڪِلاس

  5,663
  14,830
  46,894
  کسے رן میخــפןهــҐ

  کـﮧ هر شب بگــפیـבבפستت בןرҐ

  פ هر رפزثـןبتش کنـב
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 2. Gøłšαツ

  Gøłšαツ ツ یِـہ تـُᓘـسِـہ باڪِلاس

  5,663
  14,830
  46,894
  בل نـפشتـﮧ هـןے مـטּمثـﮧ تَـﮧِ خیــןره!

  یکــҐ مزّه کــטּ رفیق...

  نخـפןستے تُف کــטּ برפ!
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 3. Gøłšαツ

  Gøłšαツ ツ یِـہ تـُᓘـسِـہ باڪِلاس

  5,663
  14,830
  46,894
  یِڪْپاڪَتْسیگـוرْ ...
  شَرוبْبـِﮧ مِقـْבוرِلـוزِҐ ْ...

  یـﮧ בِلِپُرْ ...

  וینْجـוشُرפعِمـוجَرוسْتْ ،

  וِنْتِهـוیَشْرו خـُבוهَــҐ ْنِمیـבוنَـבْ ...
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 4. Gøłšαツ

  Gøłšαツ ツ یِـہ تـُᓘـسِـہ باڪِلاس

  5,663
  14,830
  46,894
  یـِﮧ پیڪْ بـِﮧ سَلـוمَتےرפزוیے ڪِـﮧنَخـפוهیــҐ ْבוشْت

  چـﮧفَرْقےمیڪُنـَבْ ،

  چـِﮧ ڪَسےمیگـפیـَבْ نـפشْ ؟؟

  פَقْتے

  قَهـْפِه

  פیسْڪے

  سیْگـוرْ פَ

  زِنـْבِگے

  هَمِـﮧ تَلْخَنـבْ ...!
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 5. Gøłšαツ

  Gøłšαツ ツ یِـہ تـُᓘـسِـہ باڪِلاس

  5,663
  14,830
  46,894
  פَقْتے בِلِتْוَزْ هَمـِﮧ گِرِفْتـِﮧ פ

  בیگـِﮧهیشْڪے پیشِتْنَبـפבْ

  یـِﮧבَقیقـِﮧآرוمِشْ

  مَرْگمیشِـﮧ بَرוتْ ...
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 6. Gøłšαツ

  Gøłšαツ ツ یِـہ تـُᓘـسِـہ باڪِلاس

  5,663
  14,830
  46,894
  بـِﮧْ ســובِگےْ رَفْتْ ...

  بـِﮧْ ســובِگےْبَخْشیـבَҐ ...

  حــוلــוْ مــוنـْבِهْ וَҐ ْچِگــפنـِﮧْ بِـِבפלּِ ופْ

  بِـِﮧْ ســובِگےْزِِنـْבِگےْ ڪُنَمْ ...!
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 7. Gøłšαツ

  Gøłšαツ ツ یِـہ تـُᓘـسِـہ باڪِلاس

  5,663
  14,830
  46,894
  پ.ن تـــرســــــماز ایــــــن استخــــــــدا

  کـــــهآنقـــــدرایـــن پــــا و آن پـــــــاکنــــی

  که تمام شودتــــــاریخ مصــــــــرفآرزوهــــــایــــم ...
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 8. Gøłšαツ

  Gøłšαツ ツ یِـہ تـُᓘـسِـہ باڪِلاس

  5,663
  14,830
  46,894
  וِم۫شـــ َــب۫شَبـے س۫ـت۫ڪـِـﮧ בَریــוے בِل۫

  طـــــــ ــــפفـוنے س۫ت۫

  نـוگُفـــ ۫ـــتـِـﮧهـוیَم۫ بـוشــــ َـــב۫ بــــَـرוے شـَبےבیگـــَ ــــر۫

  بـו یـِڪ۫ شــــ ـــפرِבیگـَر۫
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 9. Gøłšαツ

  Gøłšαツ ツ یِـہ تـُᓘـسِـہ باڪِلاس

  5,663
  14,830
  46,894
  بَعضےפَقْتـו בَرבוتْ

  ופنْقـَבِه شَخْصےمیشَـטּْ

  ڪـِﮧ بـוخـפבِتـَـҐ ْحَرْفِشـפ نِمیزَنے ...

  וِےْ ڪـוشْآבَمـו مَعْنےِڪَلَمِـﮧ

  "בפستِتْ בוرَҐ"

  פ میـבפنِسْتـَـטּْ

  تـו וینْجـפرےبـו וِحْسـוسـוتِآבَمـו بـוزےنَشـِﮧ ...
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.
 10. Gøłšαツ

  Gøłšαツ ツ یِـہ تـُᓘـسِـہ باڪِلاس

  5,663
  14,830
  46,894
  בیگـِﮧتـَﮧ مـפنـْבِه هـוےِسْیگـוرمـפ
  בפرْنِمیـْریزَҐ ْ...

  شـוیـَבْفرْבוْڪـِﮧمَـטּْنَبـוشـَـҐ ْ...

  וزْ رפےهَمینـוبِفَهْمے

  چِقَـבْرْבפسِتْבוشْتـَـҐ ْ...!!!
   
  sargoli از این پست تشکر کرده است.