۩๑♥ کـــــــــــافـه احــــــــسا س ♥๑۩

شروع موضوع توسط @min agh@ ‏Aug 12, 2013 در انجمن درد دل

 1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

 1. @min agh@

  @min agh@ *امین*

  ‏Jun 26, 2013
  1,374
  6,044
  401
  مرد
  [​IMG]
  پای دسـت های تـو که وسـط باشد (!)
  چاله های خیـابان
  بـهتـرین بهـانه اند
  برای سقـوط
  به امن تـرین جـای جهـان /.
   

  موضوعات مشابه

  BaRaN...TaNha، setareh، omid 70 و 7 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. @min agh@

  @min agh@ *امین*

  ‏Jun 26, 2013
  1,374
  6,044
  401
  مرد
  [​IMG]

  نشــانی ام را می خواسـتـی (؟)
  هـمان محلـه ی قدیـمی ِ پاييـز
  مُنتـظرم هـنـوز ..
  امـّا زرد (!)
  امـّا خشــک
  (!)
  گاهی بـه یاد مـی آورم تـو را
  زیـر ِ پا كـه مـی مـانـم /.
   
  BaRaN...TaNha، setareh، omid 70 و 6 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. @min agh@

  @min agh@ *امین*

  ‏Jun 26, 2013
  1,374
  6,044
  401
  مرد
  [​IMG]


  کـاش هـمان سال های لـِی لـِی و عـروسک
  نـخی مـی شدم به پـای ِ بادبادکـی
  که یک روز
  باد با خـودش بُرد /.
   
  BaRaN...TaNha، setareh، lady taylor و 7 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. @min agh@

  @min agh@ *امین*

  ‏Jun 26, 2013
  1,374
  6,044
  401
  مرد
  [​IMG]

  مـن زنـــم (!)
  مـن در تـاریـخ ِ زن بـودن ِ خـود
  فــروغ را دارم ...
  هیـچکس مرا بـه مهمانی گنجشکهـا نبـُرد
  هیـچکـس گنـاه ِ پـُر ز لذتـم
  عاشقـانه هایـم
  تنهاییـَم را درک نکرد ...
  مـن زنـــم
  و تا امـروز
  به هـیچ داشتـه ی خـود
  انقـدر
  نبالیده ام ...
   
  BaRaN...TaNha، setareh، MAOVA و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. @min agh@

  @min agh@ *امین*

  ‏Jun 26, 2013
  1,374
  6,044
  401
  مرد
  [​IMG]
  قهـوه کـه می خـوری بـه من گـوش بـده!
  شایـد دیگر بـا هم قهـوه نـخوریمُ
  فرصتـی نداشته بـاشیم،
  برای گپ زدن!
  نه از تـو چیـزی می گـویم،
  نـه از خودم!
  ما شمـالی تریـن نـقطه ی عشقیـم!
  دو سطر ِ حاشیـه نـویسی شده با مـداد!
  دربـاره ی چیزی بـزرگ تـرُ پاک تر از منُ تـو
  حرف می زنـم!
  "عـشـق" شاپـرکی آمده از بهـشت بـود،
  بـر شانه هـامان نـشستُ مـا پَراندیـمش!
  ماهـی مطلّایی بـود آمده از دریـا،
  ما له اش کـردیم!
  ستـاره ای آبی بـود که سوزاندیمش!
  مهـم نیست که تـو چمـدانت را بـبندیُ بـروی
  مهـم نیـست کـه من سیگـارم را با خشـم
  روی مُبـل خامـوش کنم ...
  مسئلـه پـیچیـده تر از این هاست!
  بـه منُ تـو مربـوط نیست!
  ما دو صفـر در شمال عشقیـمُ
  دو سطر ِ حاشیـه نـویسی شده با مداد!
  قصـه، قصـه ی آن ماهـی ِ مطـلّاست
  که دریـا بـه آغوشمـان افکنـدُ
  ما میـانِ انـگشتانمـان لـه اش کردیـم!
   
  BaRaN...TaNha، setareh، lady taylor و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. @min agh@

  @min agh@ *امین*

  ‏Jun 26, 2013
  1,374
  6,044
  401
  مرد
  [​IMG]


  روزِ خـوبی اسـت

  فـردا عصـر ...

  تو آخریـن سیگارت را می‌کشی

  برایِ آخریـن بار فکر‌هایت را می‌‌کنی‌

  آخـریـن نامه ی مـرا پاره می‌ کنی‌

  آخـریـن نامه ی خـودت را می‌نویسی

  آخـریـن نگاه را به ایـن خانه می کنی‌

  چـمدانِ کـوچکـت را برمی داری

  هـوا بـارانی اسـت

  و تـو ...

  نـ/مـی‌روی!

  روز خـوبی اسـت

  فـردا عـصـر ...
   
  BaRaN...TaNha، setareh، lady taylor و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. @min agh@

  @min agh@ *امین*

  ‏Jun 26, 2013
  1,374
  6,044
  401
  مرد
  [​IMG]
  این روزهـا

  عاشق تـَرگشتـه ام!

  دلبـسته تـَر!

  وابـسته تـَر!

  دلتـَنگ تـر حـَتـی ...

  عـاشق چیـزهایی هستـَم کـه

  کم می کننـد

  فاصلـه ی بیـن نـَفَس هایـمان را!

  نگاه هایـمان را!

  دست هایـمان را!

  سـَخت دلتـنگم ...

  کـُجاست کـافه ی آرزوهایـمان؟

  بیـا با هـَم پیدایـَش کنـیم!
   
  BaRaN...TaNha، setareh، lady taylor و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. @min agh@

  @min agh@ *امین*

  ‏Jun 26, 2013
  1,374
  6,044
  401
  مرد
  [​IMG]

  سـُکوت نـكـُن!
  مـَن اَز پـَس ِ حـرف های ِِ نـَزَده ی تـو بـَرنمی آیـَم
  و از پـَس ِ ایـن هـَمـه پاییـز
  کـه لـَهجـه ی دلتنـگی هـای ِ مـرا عـَوَض کـرده
  و نگـاه ِ تـو را سـاکت ...
  سـُکوت نـكـُن!
  مـن از حـرف هـای ِ نـَزَده ی تـو
  م ی ت َ ر س ََم ...
   
  BaRaN...TaNha، setareh، lady taylor و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. @min agh@

  @min agh@ *امین*

  ‏Jun 26, 2013
  1,374
  6,044
  401
  مرد
  [​IMG]  دوستـَت دارَم را
  آرام بـنویـس!
  زیـر فـشار ِ ایـن اعتـراف
  کاغَـذ هـَم مـُچالـه می شـَوَد ...
   
  BaRaN...TaNha، setareh، lady taylor و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. @min agh@

  @min agh@ *امین*

  ‏Jun 26, 2013
  1,374
  6,044
  401
  مرد
  [​IMG]

  بـُن بـَست اَست!

  اِنتـهای ِ ایـن خیـابـان

  کنـار بـَزن

  رو بـه روی ِ
  کـافه ای روشـَن

  و بـه اِنتـهای ِ خیـابان فـکر نـَکـُن ...
   
  BaRaN...TaNha، setareh، lady taylor و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.