1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

چند روزی فقط تقدیم . . .

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 4, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  . . .ﺧﺪاﯾﺎدﻟﻢ را ﺑﻪ ﻛﺪام وﺟﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺧﻮش ﻛﻨﻢ؟

  . . .دل ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ام

  . . . . .وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﻛﺎر
   
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  ﺧـ ـُﺪآﯾـ ـﺂ

  دَﺳــﺘــَﻢ ﺑــﻪ آﺳﻤـ ـﺂﻧـــَﺖ ﻧﻤـــے رﺳــَﺪ

  اﻣـ ـﺂ

  آن ﺗــﻮﯾـ ـے ﮐـ ـﻪ دَﺳـ ـﺘﺖ ﻣـ ـے رﺳـ ـَﺪ

  ﺑُـ ـﻠَﻨــــﺪَم ﮐـ ـُﻦ
   
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  !دﻟﮕﯿـــﺮ " ﻧﺒــﺎش "

  دﻟـــﺖ ﮐــﻪ " ﮔﯿـــــﺮ " ﺑــﺎﺷـﺪ؛

  !.....رﻫـــﺎ ﻧﻤـﯽ ﺷــﻮی

  : ﯾــﺎدت ﺑــﺎﺷﺪ

  ﺧــﺪاوﻧـــﺪ" ، ﺑﻨــﺪﮔﺎن ﺧـﻮد را؛"

  ...ﺑـــﺎ آﻧﭽــﻪ ﺑـــﺪان " دل ﺑﺴﺘـﻪ " اﻧــﺪ ﻣـــﯽ آزﻣـــﺎید
   
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  …دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿــﺎط ﻻزم ﻧﯿﺴﺘـــ

  ،ﺷﮑﺴﺘﻨﯽ ﻫــــــــــــــﺎ ﺷﮑﺴﺖ

  ﻫﺮﻃﻮر ﻣﺎﯾﻠﯿـــــــــﺪ ﺣﻤــــــــــﻞ !…ﮐﻨﯿــــــﺪ
   
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ

  ﺗﺎ وﯾــــــــــــــــﺮاﻧﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯽ

  ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻨـــــــــــــﻬﺎ ﺷﺪی

  وﯾﺮاﻧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﯽ
   
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  دﻟﻢ ﺣﺮﻓﺎﺷﻮ ﮔﻔــــــﺖ ﺗﻮ ﻫﻢ ﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮ

  ﺑﮕﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﺑﻪ زور

  ﺟـــــﺪا ﮐـــﻨﻪ دﯾــــﮕـــــــــﻪ ﺗـــﻮ رو ازم

  ﺟﻮن ﻫﺮ ﮐﯽ دوﺳﺖ داری ﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮ

  ﯾﻪ چــــــــﯽــــــــﺰی ﺑــــــــــــــــــﮕﻮ
   
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  ...ﯾﻪ وﻗﺘﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ

  ... ﻓﻘﻂ ﺧﻮدﺗﯽ و ﺧﻮدت

  !... دوﺳـــﺖ داری ، ﻫﻤـــﺪرد ﻧﺪاری

  !....ﺧﺎﻧـــﻮادﻩ داری ، ﺣﻤــــﺎﯾﺖ ﻧﺪاری

  !....ﻋﺸــﻖ داری ، ﺗﮑـــﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﻧﺪاری

  ..... ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ

  !!! ﻫــﻤﻪ ﭼﯽ داری و ﻫــﯿﭽﯽ ﻧﺪاری
   
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  ﺧﺴﺘــــــــــــــــــــــﻪ ﺷﺪم ؛

  از ﺑﺲ ﺑﻪ آدﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪﻣﯿﺨﻮان ﺟﺎی ﺗﻮ رو ﺗﻮی ﻗﻠﺒﻢ ﺑﮕﯿﺮن

  ﮔﻔﺘــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  ،ﺑﺒﺨﺸـــﯿﺪ اﯾﻨــــــــــﺠﺎ ﺟﺎیدوﺳﺘــــﻤﻪ

  ...اﻻن ﺑﺮﻣﯿــــــــــــــــــــــﮕﺮدﻩ
   
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  ﺗﻮرا ﻧـــــــــــــــــﻤﯽ داﻧﻢ

  وﻟﯽ ﻣــــــــــــــــــــــــــــﻦ

  ﺣﺮف ِ آﺧﺮم را ﺑﺎ ﺑﻐﺾﺧﻮردم
   
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  ... ﻋﺎدت ...ﭼﻪ ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺨﯽ دارد !...وﻗﺘﯽ آن را ﺑﺎ ﻋﺸﻖ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﮕﯿﺮی