1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

چند روزی فقط تقدیم . . .

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 4, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  رﺳﯿﺪﻩ ام ﺑﻪ ﺣﺲ ﺑﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺪ ، ﺑﺎد از ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ

  . . . ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺶ اﻓﺘﺎدن اﺳﺖ
   
  Kimiya و ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪ دوﺳﺘﺖ دارم ﮐﻠﯿﺪ زﻧﺪان ﻣﻦ و ﺗﻮﺳﺖ

  . . . ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﻢ دوﺳﺘﺖ دارم
   
  Kimiya و ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  . . . ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﺎﯾﺖ وﻗﺘﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ دوﻧﻢ دﻟﯿﻠﺶ ﺧﻮدﻣﻢ
   
  Kimiya از این پست تشکر کرده است.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ، ﺗﮑﺮار ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ

  . . . ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ
   
  Kimiya و ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﺗﻮ ﮐﻪ ﺳﺮد ﻣﯽ ﺷﻮی

  . . . ﻣﻦ از دﻫﻦ ﻣﯽ اﻓﺘﻢ
   
  Kimiya و ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ! دﻟﻢ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﻮ در آن ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮی ، ﭼﻘﺪر اﺑﻌﺎد ﺑﻮدﻧﺖ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ
   
  Kimiya و ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﭘﯿﺎز ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺮد ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﺷﮏ ﻣﯿﺮﯾﺰی

  . . . از ﭘﯿﺎز ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮدم ، ﻣﺮا ﺧﺮد ﮐﺮدی و ﺧﻨﺪﯾﺪی
   
  Kimiya و ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  در ﺧﺎﻃﺮی ﮐﻪ ” ﺗﻮﯾﯽ ” دﯾﮕﺮان ﻓﺮاﻣﻮﺷﻨﺪ

  ﺑﮕﺬار در ﮔﻮﺷﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ

  ”ﻣﯿﺨﻮاﻫﻤﺖ”

  . . . اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ی ، ﺗﻤﺎم ﺣﺮﻓﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ دﻧﯿﺎﺳﺖ
   
  Kimiya از این پست تشکر کرده است.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  اﻧﺪازﻩ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ٬ ﮐﯿﻔﯿﺘﺶ ﻣﻬﻤﻪ

  . . . ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ دوﻧﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ وﻟﯽ ﻣـﺮدوﻧﻪ
   
  Kimiya از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﺪم از اﯾﻨﮑﻪ

  ﻣﻦ از ﻧﮋاد ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺷﮑﺴﺘﻨﯽ

  او از ﻧﮋاد ﺟﺎدﻩ ﺑﺎﺷﺪ و رﻓﺘﻨﯽ

  . . . آری روزﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ، ﻫﻤﺎن ﺷﺪ ، او رﻓﺖ ، ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺘﻢ
   
  Kimiya از این پست تشکر کرده است.