1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

چند روزی فقط تقدیم . . .

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 4, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,930
  50,180
  … ﺷـــــ ـﺎﯾـﺪ ﺗـﮑـﺮاری ﺑﺎﺷــ ـﻢ

  ! اﻣـــــــ ـﺎ ﺷﮏ ﻧـــــﮑـــ ـﻦ ؛ ﺗـﮑــ ـﺮار ﻧﻤﯿﺸـــــــــ ـﻢ

  ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯽ

  ﺣﺎل و روزﮐﺴﯽ راﮐﻪ دﯾﮕﺮ

  ﻫﯿـــــــــــﭻ ﻧﮕﺎﻫﯽ !…دﻟﺶ راﻧﻤﯽ ﻟﺮزاﻧﺪ
   
  Kimiya، saeid-ha، ••ÐêMōn•• و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,930
  50,180
  ﻣــﺮدم "اﻧﺴـﺎن ﻫـﺎی ﺳــﺎدﻩ " را " اﺣﻤــــﻖ " ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧـﺪ

  .... اﻣــﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻨـﺪ ﮐﻪ

  آﻧﻬــﺎ ﺧﻮدﺷـﺎن ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨـﺪ ﮐﻪ " ﻫﻔـــﺖ ﺧـــﻂ " ﺑﺎﺷﻨـﺪ
   
  Kimiya، saeid-ha، ••ÐêMōn•• و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. Sonya

  Sonya حس خوبيه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تـــو پس زده

  10,221
  58,621
  33,755
  قشنگ بودن.:22:
   
  saeid-ha و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,930
  50,180
  ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮد ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ !… ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد
   
  Kimiya، saeid-ha و Shiva از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,930
  50,180
  ..ﻋﺸــــﻖ ” ﯾﻌﻨﯽ

  … ﺣـــــﺘﯽ اﮔﻪ

  !! ﺑﺪوﻧﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮادت

  !! ﺑﺪوﻧﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ

  !اﻣﺎ ﻧﺘﻮﻧﯽ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﯽ

  …ﻧﻪ ﺧﻮدﺷﻮ

  …ﻧﻪ ﻓﮑﺮﺷﻮ
   
  Kimiya، saeid-ha و Shiva از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,930
  50,180
  … ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﺮو ﮔﻮرِت رو ﮔﻢ ﮐﻦ

  ! و ﺣﺎﻻ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد : ﮐﺎش آرام ﭘﯿﺶ ﺧﻮدت و زﯾﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ

  ”! زﺑﺎﻧﻢ ﻻل“
   
  Kimiya، saeid-ha، ••ÐêMōn•• و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,930
  50,180
  ﺑﺎران ﻧﺒﺎر

  ﻧﻪ ﻣﻦ ﭼﺘﺮ دارم

  ........ﻧﻪ ﯾﺎر
   
  Kimiya، saeid-ha، ••ÐêMōn•• و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,930
  50,180
  ﮔﻔﺘﯽ دوﺳﺖ دارم!ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﭼﯽ؟ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ اﺳﻤﺎن ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻫﻤﺎن؟ ﮔﻔﺘﯽ: درﯾﺎ ﮔﻔﺘﻢ: ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻫﻤﯿﻦ؟ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ دﻟﻢ ﮐﻪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻫﺮ درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺣﺎﻻﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ دﻟﺖ واﻗﻌﺎﻋﻤﻖ دارد ﭼﻮن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ .ز ﻣﻦ اﻣﺪﻩ اﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﺎ دارد
   
  Kimiya، saeid-ha و Shiva از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,930
  50,180
  ﺑﻪ ﻛﻮری ﭼﺸـﻢ ﺗﻮ ﻫــﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺣﺎﻟــﻢ ﺧﻮب ِ ﺧﻮب اﺳﺖ اﺻﻼًﻫﻢ دﻟﻢ ﺑﺮاﯾــﺖ ﺗﻨــﮓ ﻧﺸﺪﻩ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﻜــﺮ ﻫــﻢ ﻧﻤﯽﻛﻨﻢ ﺑﺎران ﻫــــﻢ ﺗﻮ را دﯾﮕـــﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدِ ﻣﻦ ﻧﻤﯽآورد ﻣﺜﻞِ ﻫﻤﯿـﻦ ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﯽﺑﺎرد ﻻﺑــﺪ ﺣﺎﻻ داری زﯾـــﺮِ ﺑﺎران ﻗـــﺪم ﻣﯽزﻧﯽ ﭼﺘـــﺮت را ﻓﺮاﻣـــﻮش ﻧﻜﻦ ﻟﺒــــﺎس ﮔـَـــﺮم را ﻫﻢ !.....ﻫﻮا ﺳـــــﺮد ﺷﺪﻩ
   
  Kimiya، saeid-ha و Shiva از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,813
  57,930
  50,180
  ، در زﻧـــﺪﮔـــﯽ ﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﮐـــﺲ ﺧﯿـــﺎﻧـــﺖ ﻧــﮑــــﺮدم

  ! ﺟــﺰ ﺑـــﻪ ﺧـــــﻮدم

  ... اﻣﯿـــــﺪ ﺑــﺪﺳــــﺖ آوردن ﺗـــــﻮ ﺧﯿـــــﺎﻧـــــﺖ ﺑــــﻪ دﻟـــــﻢ ﺑـــــﻮد
   
  Kimiya و saeid-ha از این پست تشکر کرده اند.