1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

چند روزی فقط تقدیم . . .

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 4, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ! ﻣــــﻦ ﭼﺮک ﻧﻮﯾﺲ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻤــــ ـــ“دوﺳﺘـﺖ دارم”ـــ ﻫﺎﯾﺖ راــــ ! ﺟـــﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨـــ
   
  Kimiya، saeid-ha، ••ÐêMōn•• و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ... ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯿﻪ ، ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻣﯿﺎی ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ .. ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رﻫﺎت ﮐﺮدﻩ و ﺑﺪﺟﻮر ﺑﻬﺖ ﻇﻠﻢ ﮐﺮدﻩ ..دﯾﮕﻪ ﻧﻪ ﻧﯿﺎزی داری ........ﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ ... وﻟﯽ اون ....... دارﻩ از ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻮدن ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ
   
  Kimiya، saeid-ha، ••ÐêMōn•• و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﭘـﺸـﺖ ﭼــﺮاغ ﻗــﺮﻣـــﺰ! اﻋـﺘﺮاف ﮐـﺮدم ” دوﺳﺘـﺖ دارم ” ﺗﺎﻫﺮﺟـﺎﻣﺠـﺒــﻮر ﺷﺪی ﮐﻤﯽ ﻣﮑـﺚ ﮐﻨﯽ ، ﯾﺎد ﻣـــﻦ ﺑﯿﻔﺘــﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻗﺮاراﺳـﺖ ﺑﻌـﺪ از ﻣـﻦ ﺗـﻤﺎم ﭼﺮاﻏﻬــﺎی زﻧﺪﮔﯿﺖ ﺳــﺒــــﺰ ﺷﻮﻧـﺪ
   
  Kimiya، saeid-ha، ••ÐêMōn•• و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ...ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدش ﺑﻮد : ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎد ﺑﺪﻫـ ...ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ را ...ﻧﺎﻣﺮدی را ...ﺑﯽ وﺟﺪاﻧﯽ را
   
  Kimiya، saeid-ha، ••ÐêMōn•• و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  : زﺧـﻢ ﻫﺎﯾـﻢ ﺑﻪ ﻃـﻌـﻨـﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ..... دوﺳــتاﻧـت ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑــﺎﻧـﻤﮑﻨﺪ
   
  Kimiya، saeid-ha، ••ÐêMōn•• و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  !! ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮی دﯾﻮاﻧﻪ ﭼﺮوکِ زﯾﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر زﯾﺒﺎﺳﺖ ..…ﮐﻪ ﭼﯿﻦِ رویِ داﻣﻨﺖ
   
  Kimiya، saeid-ha و Shiva از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﻫـﺮﭼـﻪ ﻣﻐــــــــﺮور ﺗــــﺮ ﺑﺎﺷــﯽ ﺗﺸـــــﻨﻪ ﺗـــﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎ ﺗـﻮ ﺑﻮدن

  و ﻫـﺮﭼـﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﯿﺸـــــﺘﺮ ﺑـﻪ دﻧﺒﺎﻟــﺖ ﻣﯽ آﯾﻨـﺪ اﻣﺎن از روزی ﮐﻪ ﻏـــﺮوری ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯽ و ﺑـﯽ رﯾــﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤــﺒﺖ ﮐﻨـﯽ

  آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ را ﻫﯿﭽــﻮﻗﺖ ﻧﻤﯿــﺒﯿﻨﺪ !و ﺳـﺎدﻩ از ﮐﻨﺎرت ﻋﺒــﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
   
  Kimiya، saeid-ha، ••ÐêMōn•• و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  …ﻟﯿــــﺎﻗﺖ ﻣﯿـــﺨﻮاﻫــﺪ ﺑـــــﻮدن در ﻗﻠــــــﺐ دﺧــــﺘﺮﮐـــــﯽ ﮐﻪ ﺗﻤـــــﺎم ، دﻧــﯿﺎﯾـــﺶ !!!…ﺣــﺮف ﻫــﺎی ﻧــــﺰدﻩ اش اﺳـــﺖ
   
  Kimiya، saeid-ha، ••ÐêMōn•• و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ...از ﺣــﺮﻓــــ ﻣﺮدﻣــ دﻟـــﮕﯿﺮ ﻧﺸﻮ ... ﺑــﻌﻀــﯿـﻬﺎ ﻧﯿﺶ زدن ﻃﺒﯿﻌﺘﺸﻮﻧﻪ ... ﺳــﺎﻟــﻬــﺎﺳـﺖ .. "ﺑﻪ ﻫـﻮای ﺑـﺎراﻧﯽ ﻣـﯿــﮕــﻮﯾـﻨـﺪ..."ﺧـــــﺮاب
   
  Kimiya، saeid-ha و Shiva از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﺑﺎ ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﭼﺎی ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺴﺖ ﺷﺪ اﮔﺮ ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﺷﺪ
   
  Kimiya، ••ÐêMōn••، saeid-ha و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.