1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

چند روزی فقط تقدیم . . .

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 4, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﻟﻌﻨﺘﯽ ﯾــﻌﻨﯽ ﻣﯿﺸـــﻮد

  ...ﻫﻤﯿــﻦ ﺣـﺎﻻ ...ﻫﻤﯿــﻦ ﻟﺤﻈــﻪ ... ﺣﺘــﯽ ! اﺷﺘـــﺒﺎﻫﯽ

  !ﯾـــﺎدم ﺑﯿﻔﺘــﯽ ...؟

  !ﻣﯿﺸـــﻮد...؟
   
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﮔـﺎﻫـﯽ وﻗـﺘـﺎ دﻟـﻢ ﻓـﻘـﻂ ﺳـﻨـﮕـﯿـﻨـﯽ ﻧـﮕـﺎﻫـﺖ روﻣـﯿـﺨـﻮاد ﮐﻪ زُل ﺑـﺰﻧـﯽ ﺑـﻬـﻢ .. . و ﻣـ ـﻦ ﺑـﻪ روی ﺧـﻮدم ﻧـﯿـﺎرم
   
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  !ﺧﯿﺎﺑﺎنﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ازﻫـَﻤﺎنﺟﺎﯾے ﻛـﻪ آﻣﺪےﺑـــِﺮوے

  ﺑــِﻔﻬﻢ اﯾﻦﻻﻣﺼـَﺐ

  اﺳـﻤَﺶ اﺣﺴـﺎساﺳـﺖ
   
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  اوج ﺗﻨﻬﺂﯾﯽرا زﻣﺎﻧﯿـ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺳﮏﺑﻪ ﮐﻼغ ﮔﻔﺖ

  ﻫﺮﭼﻘﺪر دوﺳﺖ داری ﻧﻮﮐﻢ ﺑﺰن وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺂمﻧﺰآر
   
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﻫﻤﻪ ی ﻧﯿﻤﮏ ﻫﺎی ﭘﺎرک

  دوﻧﻔﺮﻩ ان

  ...ﺑﯿﺨﯿﺎل

  ... روی ﭼﻤﻦ ﻣﯽ ﺷﯿﻨﻢ
   
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  :ﮐـَﻶﻓـِﻪ ﺷُﺪَن ﯾـَﻌﻨــﯽ✘

  !دِﻟﺘـَﻨﮕـ ِ ﮐـَـﺴـےﺑﺂﺷــے ، ﮐـِﻬـ ِ ﻧـﯿﺴﺘــ ✘

  ﺣﻮﺻـِﻠـِﻬـِ ﮐـَﺴـے رو ﻧـَﺪاﺷﺘِﻬـ ﺑﺂﺷــے ، ﮐـِﻬـ ِ ﻫـَﺴﺘــ✘
   
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  آري راﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻲ

  ، ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از زﻧﺪﮔﯽ آﻣﻮﺧﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾــــﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ

  "ﻣﯿﮕﺬرد"

  وﻟﯽ دق ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗـــــﺎ !......ﺑﮕـــــــــــــــــﺬرد
   
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺘﺎ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﺮا ﻣﯿﺨﻨﺪی

  ... ﺑﮕﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ

  ...اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻔﺘﻦ ﭼﺮا ﻏﺼﻪ ﻣﯿﺨﻮری

  !... ﺑﮕﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرﯾﻢ
   
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  !...اﯾﻨﺠــﺎ ﺻـﺪای ﭘـﺎ زﯾــﺎد ﻣﯽ ﺷﻨــﻮم !... اﻣــﺎ ﻫﯿﭽﮑــﺪام ﺗــﻮ ﻧﯿﺴﺘــﯽ دﻟــــــﻢ ؛ ﺧـﻮش ﮐﺮدﻩ ﺧــﻮدش را ﺑــﻪ اﯾـﻦ ﻓﮑــﺮ ؛ ﮐﻪ ﺷﺎﯾــﺪ ؛ ... ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ
   
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  !!ﺳﺎבﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷے

  ...زوב "ﺣﻞ" ﻣے ﺷﻮے

  ..ﻣےروﻧﺪ

  !!!...ﺳﺮ وﻗﺖ "ﻣﺴﺎﺋـﻠﻬـ" בﯾﮕﺮ