1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

چند روزی فقط تقدیم . . .

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 4, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi پشت کنـــــــــکوری :) همراه انجمن

  20,472
  50,352
  28,703
  ﻟﻌﻨﺘﯽ ﯾــﻌﻨﯽ ﻣﯿﺸـــﻮد

  ...ﻫﻤﯿــﻦ ﺣـﺎﻻ ...ﻫﻤﯿــﻦ ﻟﺤﻈــﻪ ... ﺣﺘــﯽ ! اﺷﺘـــﺒﺎﻫﯽ

  !ﯾـــﺎدم ﺑﯿﻔﺘــﯽ ...؟

  !ﻣﯿﺸـــﻮد...؟
   
 2. barfi

  barfi پشت کنـــــــــکوری :) همراه انجمن

  20,472
  50,352
  28,703
  ﮔـﺎﻫـﯽ وﻗـﺘـﺎ دﻟـﻢ ﻓـﻘـﻂ ﺳـﻨـﮕـﯿـﻨـﯽ ﻧـﮕـﺎﻫـﺖ روﻣـﯿـﺨـﻮاد ﮐﻪ زُل ﺑـﺰﻧـﯽ ﺑـﻬـﻢ .. . و ﻣـ ـﻦ ﺑـﻪ روی ﺧـﻮدم ﻧـﯿـﺎرم
   
 3. barfi

  barfi پشت کنـــــــــکوری :) همراه انجمن

  20,472
  50,352
  28,703
  !ﺧﯿﺎﺑﺎنﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ازﻫـَﻤﺎنﺟﺎﯾے ﻛـﻪ آﻣﺪےﺑـــِﺮوے

  ﺑــِﻔﻬﻢ اﯾﻦﻻﻣﺼـَﺐ

  اﺳـﻤَﺶ اﺣﺴـﺎساﺳـﺖ
   
 4. barfi

  barfi پشت کنـــــــــکوری :) همراه انجمن

  20,472
  50,352
  28,703
  اوج ﺗﻨﻬﺂﯾﯽرا زﻣﺎﻧﯿـ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺳﮏﺑﻪ ﮐﻼغ ﮔﻔﺖ

  ﻫﺮﭼﻘﺪر دوﺳﺖ داری ﻧﻮﮐﻢ ﺑﺰن وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺂمﻧﺰآر
   
 5. barfi

  barfi پشت کنـــــــــکوری :) همراه انجمن

  20,472
  50,352
  28,703
  ﻫﻤﻪ ی ﻧﯿﻤﮏ ﻫﺎی ﭘﺎرک

  دوﻧﻔﺮﻩ ان

  ...ﺑﯿﺨﯿﺎل

  ... روی ﭼﻤﻦ ﻣﯽ ﺷﯿﻨﻢ
   
 6. barfi

  barfi پشت کنـــــــــکوری :) همراه انجمن

  20,472
  50,352
  28,703
  :ﮐـَﻶﻓـِﻪ ﺷُﺪَن ﯾـَﻌﻨــﯽ✘

  !دِﻟﺘـَﻨﮕـ ِ ﮐـَـﺴـےﺑﺂﺷــے ، ﮐـِﻬـ ِ ﻧـﯿﺴﺘــ ✘

  ﺣﻮﺻـِﻠـِﻬـِ ﮐـَﺴـے رو ﻧـَﺪاﺷﺘِﻬـ ﺑﺂﺷــے ، ﮐـِﻬـ ِ ﻫـَﺴﺘــ✘
   
 7. barfi

  barfi پشت کنـــــــــکوری :) همراه انجمن

  20,472
  50,352
  28,703
  آري راﺳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻲ

  ، ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از زﻧﺪﮔﯽ آﻣﻮﺧﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﯾــــﮏ ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺖ

  "ﻣﯿﮕﺬرد"

  وﻟﯽ دق ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗـــــﺎ !......ﺑﮕـــــــــــــــــﺬرد
   
 8. barfi

  barfi پشت کنـــــــــکوری :) همراه انجمن

  20,472
  50,352
  28,703
  ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺘﺎ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﺮا ﻣﯿﺨﻨﺪی

  ... ﺑﮕﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ

  ...اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻔﺘﻦ ﭼﺮا ﻏﺼﻪ ﻣﯿﺨﻮری

  !... ﺑﮕﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﻮرﯾﻢ
   
 9. barfi

  barfi پشت کنـــــــــکوری :) همراه انجمن

  20,472
  50,352
  28,703
  !...اﯾﻨﺠــﺎ ﺻـﺪای ﭘـﺎ زﯾــﺎد ﻣﯽ ﺷﻨــﻮم !... اﻣــﺎ ﻫﯿﭽﮑــﺪام ﺗــﻮ ﻧﯿﺴﺘــﯽ دﻟــــــﻢ ؛ ﺧـﻮش ﮐﺮدﻩ ﺧــﻮدش را ﺑــﻪ اﯾـﻦ ﻓﮑــﺮ ؛ ﮐﻪ ﺷﺎﯾــﺪ ؛ ... ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ
   
 10. barfi

  barfi پشت کنـــــــــکوری :) همراه انجمن

  20,472
  50,352
  28,703
  !!ﺳﺎבﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷے

  ...زوב "ﺣﻞ" ﻣے ﺷﻮے

  ..ﻣےروﻧﺪ

  !!!...ﺳﺮ وﻗﺖ "ﻣﺴﺎﺋـﻠﻬـ" בﯾﮕﺮ