پسرا یکی اضافه کنند دخترا یکی کم

شروع موضوع توسط Nika ‏Aug 18, 2012 در انجمن اسپمکده

 1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

 1. MR.Nimasr

  ‏Jun 5, 2013
  1,692
  7,953
  24,869
  مرد

  دلم لحظه ای را می خواهد !


  که تو باشی ...


  همین کنار نزدیک به من


  درست روبروی چشم هایم


  همنفس نفسهایم


  خیره شوم به لبهایت


  دست بکشم به تک تک اعضای صورتت


  بعد چشمهایم را ببندم و ...


  " ببوسمت "


  آن لحظه دنیای من تمام می شود .


  " به خدا که واقعاً تمام می شود "
  :39:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 2. MR.Nimasr

  ‏Jun 5, 2013
  1,692
  7,953
  24,869
  مرد
  پرچم پسر ها بالاست حالا حالا ها نمیبازن :195:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  :35:فعلا که باختین
   
  bahar77 از این پست تشکر کرده است.
 4. MR.Nimasr

  ‏Jun 5, 2013
  1,692
  7,953
  24,869
  مرد
  Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee زرنگی من تکم بزار فردا رفیقام بیان ببینیم کی میبره قبوله ؟؟؟؟؟؟
   
  narges.m از این پست تشکر کرده است.
 5. MR.Nimasr

  ‏Jun 5, 2013
  1,692
  7,953
  24,869
  مرد
  11111111¶111111111111111111111111111111111111
  11111111¶¶¶1111111111111111111111111111111111
  111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111
  1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111
  111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111
  1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11
  1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
  1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶1
  111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶111
  11111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111
  1111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1111111111
  111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶111
  11111¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶1111111¶¶¶11¶¶11
  11111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶111111111111111
  1111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111
  111¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶1111111111111
  1¶¶¶11¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111111
  111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111
  111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶1111111
  111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶111111
  111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶11111
  11111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111
  11111¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶1111
  1111¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111
  11¶¶111111111¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶1111
  1111111111111¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111
  1111111111111¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111
  1111111111111¶¶111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶1111
  111111111111¶¶1111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11¶1111
  111111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶11111111
  111111111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶111¶¶11111
  111111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶11¶¶¶¶¶1111
  11111111111111111111111111¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶11111
  11111111111111111111111111¶¶¶1111¶¶¶¶¶1111111
  1111111111111111111111111¶¶¶111¶¶¶¶¶¶11111111
  11111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶1111111111
  1111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111111
  11111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11111111111111
  1111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111111111
  111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶11111111111111111
  11111111111111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶11111111111111111
  11111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶111111111111111111
  11111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶¶1111111¶1111111111
  11111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111111¶¶111111111
  111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶1111¶¶¶111111111
  1111111111111111111¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶111111111
  111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111
  11111111111111111111111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶111111111
  11111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶¶111111111
  11111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶1¶111111111
  111111111111111111111111111¶¶1¶¶1111111111111
  11111111111111111111111111¶¶¶111¶¶11111111111
  11111111111111111111111111¶¶11¶¶¶111111111111
  111111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶1111111111111
  1111111111111111111111¶¶¶¶11¶¶¶11111111111111
  111111111111111111111¶¶¶11¶¶¶¶111111111111111
  11111111111111111111¶¶¶11¶¶¶11111111111111111
  11111111111111111111¶¶¶1¶¶¶111111111111111111
  1111111111111111111¶¶¶11¶¶¶111111111111111111
  1111111111111111111¶¶¶¶1¶¶¶11111¶111111111111
  11111111111111111111¶¶¶¶11¶1111¶¶111111111111
  111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
  11111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶11111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶¶111111111111111
  1111111111111111111111111¶¶¶¶1111111111111111
  111111111111111111111111¶¶¶¶11111111111111111
  11111111111111111111111¶¶¶1111111111111111111
  1111111111111111111111¶¶111111111111111111111
  11111111111111111111¶111111111111111111111111
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 6. MR.Nimasr

  ‏Jun 5, 2013
  1,692
  7,953
  24,869
  مرد
  .
  ═══════════════════░▒░══════════════════
  ════════════▒▒▒▓███████████▓▒═══════════
  ════════▒██████████▓▓▓▓██▓████▓═════════
  ══════▒███████▓█▓▓▓█▓█▓███▓▓▓███════════
  ═════▓███▓██▓▓████▓██▓█▓▓▓███▓██▒═══════
  ═════▓██▓███▓█▓████████▓▓█████▓██═══════
  ═════▒█████████▓▓▓███████████████▒══════
  ═════▒██████▓█████▒▒▒▒▒██████████▒══════
  ═════▒███████▓█▓█▒═════░▒▓█▓▓▒▒██▒══════
  ═════▒█████████▓█▓░░▒▒░░░░░▒▒▒▒██▒══════
  ═════▒████████████▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒══════
  ═════▒██████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▓█▒══════
  ═════▒███████▓███▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▓▒══════
  ═════▓█▒░░▓██▓█▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒█▒══════
  ═════▓█▒▒▒░▒███▒░░▒░░░▒▒▒▒▒█▓█████══════
  ═════██░▒██▒▒████▒░▓██████████████══════
  ═════▒█▒▒▒▓▒░▓█▓███████████▒▒█████══════
  ══════▒█═░░▒▒▒█▒▒▒▒█▓██████░═████═══════
  ═▒▓███▓██░░▒▒▒▒▒▒▒▒██████▓▒░░▒██▒═══════
  ██████████▓█▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒▒░░░═░█════════
  █████████▓▓█▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒░▒█════════
  ██████████▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▓██▓▒█════════
  ▓▓█▓████▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓██═══════
  ██▓▒██▒░░▒▓▒▒▒▓█▓▒▒▒▒▒▒█████▒▒▓███══════
  █▓▒█▓░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒░░░▒▒▒▒█████═════
  ▓▓██░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▓██▓▓██████════
  ▓██▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓██▓▒▒▒░▒░▒█████▓██═══
  ▓▓█▒░▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓██████▓▒▒▒▒█████▓▓██░══
  █▓█▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓████████▓▒████▓██▓██══
  ▓██▒░▒░▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▓▓████▓▒▒▒███▓▓█▓▓▓█══
  ▒██░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▓▓███▓▓▒▒██▓█▓█▓▒█▓██░
  ▒█▒═░░░░░▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒██▓▓▒█▒▒█▓▒▒▓█
  ▒█▓░░░░░░░▒▒░▒▒▒▒░░░░▒▒░░██▒▓▒▓▒▒█▓▒▒▒▒█
  ▒▒█▒═░░░░░░░░░░░░░░░▒░═▒█▒▒▓▒▓█▓▓▒▒▒▒▒▒▓
  █▒█▒═░░░░░░░░░░░░░░▒═░██▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▓
  ▓▓▒█░░░░░░░░░░░░░░░═▒█▒▒██▓▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓
  ▓█▒█▒═░░░░░░░░▒░░░═▒█▒▒▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▓▓▓▓▒▓▓
  ▓█▓▒▒═░░░░░▒░▒░░▒═▒█▒▓▓▓▓▓█▓▒▒█▓▒▓▓▓▒▓▓▒
  ▓▓█▓▒░░░░░░░▒▒▒▒═░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓██▒▒▒▓▓█▓
  ▓▓▓▓█▒═░░░░▒▒▒▒═░▓▓▓▓▓▒▓███▒▓█▒▒▓█▓▒▒▒▒▒
  ▓▓▒▓█▓═░░▒▒░▒▒═░██▓▓▓▓▓████▒▓▓██▓▓██▓▓▓▓
  ▓▒▒▓▒█░░▒▒░▒░═▒█████████▓███▓▓▓▓▓▓▓▓████
  ▓█▓▓▓█▓═▒░▒░░██████████████▓████████████
  ▓█▓▓▓▒█░░▒═░██████▓█▓█▓█▓▓▓▒█▒▒▒▒▒██████ اینم به افتخار هرچی پسر با مرام
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 7. MR.Nimasr

  ‏Jun 5, 2013
  1,692
  7,953
  24,869
  مرد
  بسه یا بزارم
   
 8. MR.Nimasr

  ‏Jun 5, 2013
  1,692
  7,953
  24,869
  مرد
  راد : دلم می خواد یه جاده دقیقا از وسط چاردیواریم رد شه

  ب : چرا ؟​

  راد : اینکه وقتی منتظر یه مسافر باشی​

  برای دیگران اولش قابل احترامه بعد یه مدت خنده داره ....​

  ب : پس تو هم قبول داری دیوار ها خیلی آدمای پخته ای هستند ؟​

  راد : آره ... بلدند هرچی که دیدند به روشون نیارند ....​

  حالا تو می خوای گریه کن ... می خوای با سایه ی آباژورت برقص ..​

  می خوای تو رختخواب یه جای خالی رو بغل کن ..​

  اونا درک می کنند آدم یه وقتایی اصلا آدم نیست ..
   
 9. ••ÐêMōn••

  ‏Nov 5, 2012
  5,733
  18,249
  1,188
  زن
  :124::58:
   
  bahar77، barfi و MR.Nimasr از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. MR.Nimasr

  ‏Jun 5, 2013
  1,692
  7,953
  24,869
  مرد
  مهربانيت را به دستي ببخش ؛ که مي داني با او خواهي ماند ....​
  وگرنه حسرتي مي گذاري بر دلي که دوستت دارد ... !!!​
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.