1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

پاسخ خود آزمایی و فعالیت زیست سوم

شروع موضوع توسط barfi ‏Jan 20, 2015 در انجمن رشته های علوم تجربی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  خودآزمایی3-4:

  1- هیپوتالاموس با ترشح هورمون های آزاد کننده و مهار کننده فعالیت هیپوفیزبیشین را تنظیم می کند و هیپوفیز بیشین با تولید انواعی از هورمون ها سایر غدد درون ریز را تنظیم می کند.

  2- منجر به کاهش رشد و عقب افتادگی ذهنی می شود.

  3- مکی تونین با افزایش رسوب کلسیم در استخوان کلسیم خون را کاهش می دهد و هورمون پاراتیرویید با افزایش برداشت کلسیم از استخوان کلسیم خون را افزایش می دهد.عملکرد متقابل این دو هورمون میزان کلسیم خون را در حد ثابتی نگه می دارد.

  4- گلوکاگون با تجزیه گلیکوژن کبد ، مقدار قند خون را افزایش می دهد در حالی که انسولین موجب تشکیل گلیکوژن از گلوکز در کبد و کاهش قند خون می شود.
   
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  "فصل پنجم : ماده ژنتیک"


  خود آزمایی1-5:

  1

  1- باکتری کپسول دار موش را می کشند.

  2- باکتری های بدون کپسول موش را نمی کشند.

  3- باکتری های کپسول داری که با گرما کشته شده اند ، موش را نمی کشند.

  4- باکتری های کپسول داری که با گرما کشته شده اند، همراه با باکتری زنده درون کپسول موش را می کشند.  3- ایوری نشان داد که آنزیمهای تخریب کننده DNA ترانسفورماسیون را متوقف می کنند در حالیکه آنزیمهای تخریب کننده سایر مواد آلی قادر به این کار نبودند.

  2- تغییر خصوصیات ظاهری با دریافت مواد ژنتیک از محیط خارج
   
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  خود آزمایی 2-5:

  1- نوکلئوتیدها دارای آدنین ، تیمین ، سیتوزین ، گرانین و یوراسیل

  2- DNA : قند دئوکسی ریپوز- بازهای A، T، Cو G – دورشته ای

  RNA : قند ریبوز – بازهای A، U، Cو G – یک رشته ای

  3- فسفو دی استر

  4- دو انتهای یک رشته مثل هم نیستند. در یک انتها گروه فسفات وجود دراد که در انتهای دیگر یافت نمی شود.
   
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  خود آزمایی3-5:

  1- گریغیت دریافت عامل ایجاد کننده کپسول می تواند از باکتری دارای کپسول کشته شده بر اثر حرارت به برخی از باکتری های فاقد کپسول وارد شد و کپسول را در ان ها ایجاد کند. ایوری نشان داد که عامل ترانسفورماسیون تحت اثر آنزیم های تجزیه کننده pr قرار نمی گیرند اما فعالیت آن بوسیله آنزیم ها تجزیه کننده DNA متوقف می شود ، پس این عامل DNA است .

  2- الف) در استان ، یک ، در گندم 1.002 و در اشرشیاکلی 1.28 است.

  ب) در همه آنها درصد C به G و A به Tنزدیکتر است.

  ج) بله

  3- جفت شدن یک پورین با یک ببریمیدین موجب ثابت ماندن قطر مولکول DNA است.

  4- DNA همه موجودات زنده از چهار نوع نوکلویید ساخته شده است . قانون بازهای مکمل که چارگاف معرفی کرده بود و ساختار مارپیچی DNA و تشکیل آن از حداقل 2 رشته که فرانکلین معرفی کرده بود .

  5- در همه جانداران نسبت پورین ها به بیریمیین ها تقریبا برابر با یک است.

  6- هر دو دارای دو بخش میله مانند و پله های متععدد هستند.

  7- چون در تشکیل هر پله این نردبان مارپیچی 2 باز مکمل با هم پیوند برقرار می کنند و توالی بازهای یک رشته ، مکمل توالی بازهای رشته های مقابل است.

  8- GGTCAAC

  9- بله اشعه X می تواند با ایجاد جهش در DNA موجب ابتلای وی به سرطان شده باشد.

  10- دانش آموزان می توانند از قطعات نی نوشابه برای مدل سازی اسکلت قند ، فسفات ، DNA و از سوزن های ته گرد رنگی (4 رنگ مختلف) برای نشان دادن بازهای آلی و از گیره های کاغذ برای نشان دادن پیوند فسفوری استر استفاده کنند.
   
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  "فصل ششم : کروموزمها و کیتوز"


  خودآزمایی1-6:

  1- ابتدا DNA همانند سازی می کند ، سپس غشای سلولی جدید که نقطه ای از غشاء که بین دو مولکول DNA قرار دارد ، اضافه می شود و غشای ساخته شده از وسط به درون فرو می رود و همزمان با فرو رفتگی ، دیواره سلولی در این محل تشکیل می شود . با ادامه فرورفتگی ، سلول ب دو نیم تقسیم می شود.

  2- هنگام تقسیم سلول

  3- سلول هاپلوییز: از هر کروموزم یک عدد و سلول دیپلویید: از هر کروموزم 2 عدد دارد.

  4- در زنان هر دو مشابه و XX هستند و در مردان متفاوت و XY هستند.

  5- حذف ، مضاعف ، واژگونی و جابجایی
   
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  خودآزمایی2-6:

  1 مرحله G1: سلول ضمن انجام فعالیت های روزمره خود به سرعت رشد می کنند.

  مرحله S: DNAهمانند سازی می شود.

  مرحله G2: میتوکندری و سایر اندامک ها همانند سازی می کنند ، ریز لوله ها تجمع می یابند.

  مرحله میتوز: تقسیم هسته سلول بدون کاهش تعداد کروموزمها

  مرحله سیتوکنیز: تقسیم سیتوپلاسم سلول

  2-در اینترفاز ، کروموزمها رشته های بلند و باریکی هستند که بصورت کروماتین نمایان می شوند و طی میتوز بتدریج کوتاه ، فشرده و ضخیم شده هر یک به تنهایی قابل رویت می شوند. تا هنگامی که کروموزمها فشرده نشوند مشاهده آن به صورت مجزا از هم مقدور نیست.

  3- زمانهای حساس چرخه سلولی ، که نقاط وارسی نام دارند، عبور از یک مرحله به مرحله دیگر را کنترل می کنند و بر اساس مجموع پدیده هایی که در سلول به وقوع می پیوندداجازه عبور به مرحله بعد داده می شود یا نمی شود.

  3- عوامل ایجاد کننده جهش از جمله عوامل محیطی نظیر پرتو فرابنفش ف مواد مخدر ، بعضی از غذاها و ...... می توانند در یکی از پروتیینهای مسئول در نقاط وارسی جهش ایجاد کنند که با تولید بشی از حد مولکولهای محرک رشد و تقسیم سلولها یا غیر فعال کردن پروتیینهای کند کننده یا متوقف کننده چرخه سلولی موجب افزایش تقسیم سلولی و بروز سرطان می شوند.
   
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  خودآزمایی 3-6:

  1- به سانترومر کروموزم هامتصل شده و با کوتاه شدن خود کروماتیدها را به سوی قطب های مقابل سلولمی کشند.

  2- پروفاز : کروموزمها در اواخر این مرحله نمایان می شوند ، پوشش هسته ناپدید می گردد و دوک شکل می گیرد.

  متافاز: کروموزمها در سطح استوایی سلول ردیف شده و در رشته های دوک به هر کروماتید متصل می شوند .

  آنافاز: سانترومر تقسیم شده و کروماتیدها در نتیجه کشش دوک به دو قطب کشیده می شود.

  تلوفاز : پوشش هسته شکل می گیرد کروموزمها دوباره باز می شوند و رشته های دوک ناپدید می گردند.

  3- در سلولهای گیاهی از بهم پیوستن وزیکول ها و ساخته شده توسط دستگاه حگژی ، در سطح ابتدایی سلول ، صفحه سلولی پدید می آید که دیواره سلولی در دو سوی آن ساخته می شود اما در سلولهای جانوری در نتیجه تنگ شدن کمربند پروتیینی تشکیل شده در میانه سلول فرورفتگی ایجاد شده و با افزایش فرورفتگی سلول به دو نیم می شود.

  4- با هر بار تقسیم ، تعداد هسته ها در سلول دو برابر می شود و احتمالا قادر به ادامه حیات نخواهند بود.
   
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  "فصل هفتم : میوز و تولید مثل جنسی"


  خودآزمایی 1-7:

  1- میوز تعداد کروموزمها را نصف می کند در غیر اینصورت ، وقتی گامت ها به هم ملحق می شوند تا زیگرت را بسازند ، عدد کروموزمی در زیگرت دییلویید نخواهد شد.

  2- پروفازI: قابل رویت شدن کروموزمها تجزیه غشاء هسته ، تشکیل تتراد

  متافازI: ردیف شدن تترادها در سطح استوای سلول، روی رشته های دوک

  آنافاز I: جدا شدن کروموزمهای همتا از یکدیگر و انتقال هر کدام به یک قطب سلول

  تلوفازI: مجتمع کروموزمها در دو قطب سلول و تقسیم سیتوپلاسم

  پروفازII: تشکیل رشته های دوک

  متافازII: ردیف شدن کروموزمهای دوکروماتیدیدر سطح استوای سلول ، روی رشته های دوک

  آنافازII:جدا شدن کروماتیدهای خواهری و انتقال هر کدام به یک قطب سلول

  تلوفازII: تشکیل پوشش هسته در اطراف کروماتیدها ، ناپدید شدن رشته های دوک، سیتوکینز

  3- در جانور نر: سلول دییلویید 4 سلول دییلویید می سازد که همگی به 4 اسپرم نمو می یابند و تقسیم سیتوپلاسم سلول ها به طور مساوی انجام می گیرد و 4 سلول کوچک هم اندازه ایجاد می شود.

  در جانور ماده: سلول دییلویید یک تخمک و گاهی 3 جسم قطبی می سازد که اجسام قطبی می میرند و تنها یک تخمک ایجاد می شود که چون تقسیم سیتوپلاسم به طور نامساوی انجام شده ، اندازه آن از سایر سلول ها بزرگتر است.

  4- 39 کروموزم
   
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  خودآزمایی 2-7:

  1- غیر جنسی

  2- تقسیم شدن : والد به دو زاده که از نظر اندازه تقریبا مساوی اند تقسیم می شود .

  قطعه قطعه شدن: پیکر جاندار به قطعات متعدد تقسیم می شود.

  جوانه زدن : افراد جدید از پیکر افراد ، بدون استفاده از سلول های جنسی تولید می شوند.

  3- چرخه زندگی هاپلوییدی مثلا در کلامیدوموناس، چرخه زندگی دییلوییدی مثلا در انسان و تناوب نسل ها در گیاهان

  4- سلول های سازنده اسپورینت میوز انجام می دهند و اسپور تولید می کنند که به نوبه ی خود گامتونیت را می سازند.گامتونیت بوسیله میتوز گامت ها را می سازد. گامت ها به یکدیگر ملحق می شوند و دوباره اسپورمیت را می سازند.
   
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  "فصل هشتم : ژنتیک و خواستگاه آن"


  خوآزمایی1-8:

  1- مندل تعداد افراد دارای صفات مورد نظر را در هر نسل شمارش کرد و اعداد را مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار داد و به این ترتیب توانست قواعد و قوانینی را برای پیش بینی الگوهای وراثت کشف کند.

  2- دارای صفات متعددی است که هر کدام فقط دو حالت را نشان می دهند و به آسانی قابل تشخیص هستند و حالت حد وسط ندارند.از طرفی دگرلقاحی این گیاه برای انجام آمیزش دلخواه بدلیل خودلقاحی بودن لقاح طبیعی ، آسان است ، کوچک است ، پرورش آن آسان است. در فاصله کوتاهی گل می دهد و دانه های زیادی تولید می کند .

  3- والدین : افراد خالصی که از دگر لقاحی آن ها افراد نسل اول حاصل می شوند.

  نسل اول: افراد حاصل از دگرلقاحی والدین خالص

  نسل دوم : افراد حاصل از خودلقاحی افراد نسل اول

  4- در نسل اول همه افراد یک صفت را نشان دادند یعنی 1/1(یک یکم)،ولی در نسل دوم حدود 4/3(سه چهارم) افراد صفت افراد نسل اول و 4/1(یک چهارم) آن ها صفت یکی از والدین را نشان دادند یعنی نسبت 3:1