1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

پاسخ خود آزمایی زیست پیش دانشگاهی

شروع موضوع توسط barfi ‏Jan 20, 2015 در انجمن رشته های علوم تجربی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  سخ سئوالات فصل اول
  فعاليت صفحه 18 (چگونگي نمايش اينترون ها و اگزون ها)
  - 3نوار حاوي حروف م ن ن ل خ غ د ا ز ص ر ط ق ش ار نمايانگر اينترون و نوار حاوي حروف پ ر و ت ئ ي ن نمايانگر اگزون است. نوار دوم معني دار است.
  پيش بيني كيند: سه حالت ممكن است ايجاد شود:
  - 1تعدادي آمينو اسد به پروتئين اضافه شود.
  - 2به دليل تشكيل رمز پايان، طول پروتئين كوتاه شود.
  - 3از محل اينترون جدا نشده كليه آمينو اسيدهاي پروتئين تغيير يابند.
  از آنجا كه عملكرد پروتئين نهايتا به رديف آمينو اسيدهاي آن بر مي گردد، پروتئين حاصل معمولا عملكردي ندارد.
  فعاليت صفحه 19 ( رمز گشايي ماده و راثتي)
  - 1سرين- آرژينين- گلوتا ميك اسيد- فينس آلانين- سرين
  2- AGA, GCA , CUU, AAA,AGG
  3- AGA , GCA , CTT , AAA, AGG
  4- TCT , CGT , GAA , TTT , TCC
  فعاليت صفحه 25


  فعاليت صفحه 27 (مدل سازي پروتئين سازي)
  با انجام اين فعاليت دانش آموزان چگونگي تاثير جهش و ايجاد كم خوني راسي شكل را نشان مي دهند. براي انجام اين فعاليت 40 قطعه 3 سانتي متري ني پلاستيكي يك رنگ و 15 قطعه در رنگهاي مختلف،40 گيره كاغذ استاندارد و 40 سوزن ته گرد رنگي و وسايل لازم براي ساخت هشت كارت Trna و اسيد امينه نياز داريم.
  قبل از شروع:
  1- پروتئين: مولكول آلي است كه از آمينو اسيدها تشكيل شده است.
  نستز پروتئين: فرآيندي كه طي آن پروتئين ها بر اساس اطلاعات موجود در ژنها ساخته مي شوند.
  Mrna : نوعي RNA كه دستورالعمل نستز پروتئين را از ژن به ريبوزدم ارائه مي كند تا در آنجا ترجمه شود.
  آمينو اسيدها: مولكولهاي آلي كه واحدخاي سازنده پروتئين هستند.
  جهش: نوعي نقير در ژن يا كروموزم
  كم خوني داسي شكل: نوعي بيماري وراثتي است كه به وسيله الل جهش يافته ايجاد و د رآن شكل ناقصي از هموگلوبين توليد مي شود.
  هموگلوبين: پروتئين موجود در گلبولهاي قرمز خون كه ناقص گازهاي تنفسي بويژه اكسيژن است.
  رونويسي: مرحله اي از بيان ژن كه طي آن اطلاعات DNA به مولكول RNA منتقل مي شود.
  ترجمه : مرحله دوم بيان ژن كه طي ان اطلاعات موجود در mrna براي ساخت پروتئين به كار مي رود.
  ريبوزوم: اندامك سيتو پلاسمي كه مسئول ساخت پروتئين ها مي باشد.
  كدون: رديف 3 نوكلئوتيدي بر روي trna كه مكمل كدون mrna است.
  2- Rna تك رشته اي و dna دو رشته اي است. نوكلئوتيدي rna داراي قندريبوز و بازهاي آلي سيتوزين،گوانين،آدنين و يوراسيل مي باشند در حاليكه نوكلئوتيد هاي dna داراي قند واكسي ريبوز و بازهاي آلي سيتوزين، گوانين، آدنين و تيمين است.
  3- پاسخها مي توانند متنوع باشند مثلا چگونه dna، تعيين كننده نوع پروتئين هاي سلول است؟
  الف) طرح يك مدل:
  2- پاسخها متنوع است دانش آموزان مي توانند از قطعات حاصله براي مدل قند-فسفات و dna استفاده كنند. سنجاقهاي رنگي براي بازهاي نيتروژندار و گيرهاي كاغذي براي نشان دادن پيوند نوكلئوتيدهاي يك زنجيره و كاغذ يادداشت براي نشان دادن trna در آمينواسيد متصل به آن و كارتهاي تخم مرغي شكل براي نشان دادن ريبوزوم به كار مي رود.
  ب) مدل ساختن پروتئين ها:
  4- پاسخها متفاوت است. از دانش آموزان مراحل مختلف بيان ژن را بپرسيد تا كاملا مطمئن شويد اين مراحل را متوجه شده اند.
  5- نتايج كار دانش آموزان متنوع است. بعضي از انها ممكن است جهشي را نشان دهند و اثر آن داراي پروتئين سازي منعكس كنند. بعضي جهش ها باعث قرار گرفتن يك آمينو اسيد اشتباه در پروتئين مي شود. و بعضي ديگر يك كدون آغازين يا پاياني را در مكاني نامناسب قرار مي دهند و بعضي تاثيري به نوع آمينو اسيد رمز شده ندارند.
  6- اين جانشيني موجب مي شود. رديف AAACCAGGAG (نسرين- پروتئين – گلوناميك اسيد- گلوناميك اسيد) به AAACCAGUGGAG ( نيرين- پروتئين- واسين- گلوناميك اسيد) تفسير يابد.
  7- فرضيات متنوع هستند. ممكن است چارچوب خواندن تغيير كند يا رمز پايان تشكسل شود.
  بحث و نتيجه گيري:
  1- اين دو مكمل يكديگر هستند.
  2- رديف بازهاي يك ژن، تعيين كننده رديف آمينو اسيدهاي يم پروتئين مي باشند.
  3- يك TRNA با آنتي كدون ويژه همواره يك نوع آمينو اسيد را حمل مي كند.
  4- يك جهش مي تواند رديف آمينو اسيدها را تغيير داده و نهايتا فعاليت پروتئين را مختل سازد.
  5- پاسخ ها مي توانند متنوع باشند. مثلا اگر جهشي باعث شود كدون يك آمينواسيد به كدون پايان ترجمه تبديل شود چه روي خواهد داد؟
  پاسخ تفكرنقادانه صفحه 18
  همچنانكه در شكل ها مشاهده مي شود پس از انتقال اطلاعات از DNA به MRNA ، ريبوزوم اطلاعات را در اختيار گرفته و TRNA حاصل از اطلاعات DNA ،حمل آمينواسيدها را به ريبوزوم انجام داده و منجر به ساخت پروتئين مي شود و انتقال اطلاعات در جهت عكس ممكن نيست.
  پاسخ خودآزمايي صفحه 20
  1- رونوشت DNA اطلاعات لازم براي توليد آنزيم را در اختيار ريبوزوم قرار مي دهد.
  2- بيدل وتيتم با بررسي نيازهاي غذايي هاگهاي جهش يافته كپك نوروسپورا نقايص آنزيمي اين هاگها را شناسايي نموده و ارتباط نقايص آنزيمي را با نقايص ژني مطرح نمودند.
  3- از يك سو بعضي از آنزيم ها از چند زنجيره ي پلي پپتيدي ساخته شده اند و از سوي ديگر بعضي از پلي پپتيدهاي ساخته شده نقش آنزيمي ندراند.
  4- در صورتي كه رمزاهاي وراثتي 2 حرفي باشند نوع رمز ايجاد مي شود درحاليكه 20 نوع آمينو اسيد متفاوت در ساختار پروتئين ها وجود دارد.
  5- نيرنبرگ و همكارانش MRNA هايي با توالي مشخص را در لوله ي آزمايش حاوي انواع آمينو اسيد و آنزيم هاي لازم قرار دادند. هر نوع MRNA با پيام رمز خود باعث توليد نوع خاصي از رشته پلي پپتيد مي شود. با مشخص بودن توالي MRNA و رشته پلي پپتيد، رمز هر آمينو اسيد مشخص مي شود به اين ترتيب رمز تمام امينو اسيدها شناسايي شد.
  6- اطلاعات مربوط به آغاز و پاپان رونويسي و ترجمه ي ژن، تعيين توالي براي ساخته شدن انواع RNA .
  7- RNA پليمراز به راه انداز ژن متصل شده و از جايگاه آغاز، دو رشته DNA را از هم باز كرده ضمن حركت روي DNA در مقابل هر يك از دئوكسي ريبو نوكلئوتيدهاي DNA ، يك ريبو نوكلئوتيد مكمل قرار مي دهد و ريبونوكلئوتيد جديد را به قبلي متصل مي كند و پس از رونويسي جايگاه پايان رونويسي از DNA و RNA ساخته شده جدا مي شود.
  8- اتصال RNA پليمر از به راه انداختن، باز شدن دو رشته DNA از يكديگر، قرار گرفتن ريبونوكلئوتيدهاي در مقابل دئوكسي ريبونوكلئوتيدها بر اساس رابطه مكملي بازها و اتصال ريبونوكلئوتيدها به يكديگر تا رونويسي جايگاه پايان رونويسي، جدا شدن RNA پليمراز، DNA و RNA از يكديگر.
  9- موجب مي شود رونويسي از محل صحيح يعني از جايگاه آغاز رونويسي آغاز شود.
  10- در ساختار L كه ساختار فعال TRNA است، جايگاه اتصال امينو اسيد دور از جايگاه آنتي كدون است. دوري دو جايگاه امكان حركت و عملكرد نسبتا مستقل اين دو جايگاه را ضمن پروتئين سازي فراهم مي سازد.
  11- دريوكاريوتها بخش رمز گردان ژنها به صورت قطعه قطعه در لابلاي توالي هاي بي معني نوكلئوتيدها قرار دارد كه رونوشت اين بخشهاي بي معني حذف شده و رونوشت بخشهاي رمز گردان به هم متصل مي شوند.
  پاسخ خودآزمايي صفحه 26:
  1- لاكتوز محيط درون باكتري به الولاكتوز تبديل مي شود. الولاكتوز به مهار كننده متصل حد موجب تغيير شكل آن مي شود و در نتيجه مهار كننده از اپراتور جدا و اپران روشن مي شود.
  2- عوامل رونيسي به راه انداز، RNA پليمراز و افزاينده متصل مي شوند. اتصال عوامل رونويسي به افزاينده موجب مي شود با تشكيل حلقه اي در DNA ، افزاينده در كنار RNA پليمراز و عوامل رونويسي روي راه انداز قرار گيرد، در اين هنگام عوامل رونيسي متصل به افزاينده، عوامل رونويسي متصل به راه انداز را فعال مي كنند.
  3- اگزونها بخشهايي از DNA هستند كه رونوشت آنها حفظ مي شود در حاليكه رونوشت انيارونها حذف مي شود.
  4- جهش تغيير چهارچوب، زيرا با جانشيني تنها يك نوع آمينو اسيد تغيير مي كند و ترتيب ساير آمينو اسيدها دست نخورده باقي مي ماند.
  پاسخ سئوالات فصل دوم
  پاسخ فعاليت صفحه ي 50 ( مدل سازي آزمايشهاي مهندسي ژنتيك)
  1- مهندسي ژنتيك: فرآيند خالص كردن يك ژن از DNA يك موجود زنده و وارد كردن آن به DNA موجود زنده ي ديگر.
  وكتور: وسيله اي مثل ويروس يا پلازميد كه براي حمل قطعه اي DNA به سلول كاربرد دارد.
  آنزيم محدود كننده: آنزيم هاي باكتريابي كه DNA را در يك توالي خاص برش مي دهند.
  انتهاي چسبنده: انتهاي تك رشته اي DNA كه بر اثر برش به وسيله آنزيم محدود كننده ايجاد مي شود.
  2- پاسخ ها متنوع خواهد بود. به عنوان مثال: مراحل انتقال يك ژن از يك موجود به موجود زنده ديگر چيست؟
  بحث و نتيجه گيري:
  1- هر دو مدل DNA دو رشته اي هستند. مدل DNA پلازميد حلقوي و مدل DNA انسان خطي است مدل DNA انسان قطعه اي از مولكول DNA است كه بوسيله انزيم محدود كننده بريده شده و داراي دو انتهاي چسبنده است.
  2- دوانتهاي چسبنده
  3- مولكول DNA پلازميد ابتداي كوچكتر به دوژن كروموزوم انسان را در بر نداشت.
  4- DNA نوتركيب.
  5- پاسخ ها متنوع خواهد بود به عنوان مثال اگر پلازميد و DNA انسان فاقد هر دو انتهاي چسبنده ي مكمل باشند چه اتفاقي مي افتد؟
  • براي انجام اين فعاليت بهتر است از دانش آموزان بخواهيد در گروههاي چهار نفري كار كنند هر گروه را بصورت دو زوج در آوريد. دو نفر اول بايستي مراحل 4-2 و دو نفر بعدي مراحل 6-5 را انجام دهند.
  پاسخ فعاليت صفحه 52(تفسير شكل)
  1- انتهاي چسبنده
  2- ال
  3- DNA نوتركيب
  پاسخ تفكر نقادانه صفحه 38:
  دانش آموزان بايد مخالف باشند. Dna داراي بار منف ياست و به سمت قطب مثبت ژل جذب مي شود. قطعات كوچكتر دو طول ژل سريع تر حركت مي كنند پس از قطب منفي دورتر مي شوند.
  پاسخ تفكرنقادانه صفحه 45
  پاسخ ها متنوع خواهد بود به عنوان مثال آيا غذاهاي حاصل از مهندسي ژنتيك مي توانند داراي مواد جديدي حساسيت زا سمي باشند؟ آيا ممكن است گياهان حاصل از مهندسي ژنتيك ژنهاي جديد خود را به گونه هاي گياهي نزديك خود منتقل كنند و علفهاي هرزي را توليد كنند كه كنترل آنها مشكل باشد؟ آيا گياهان و محصولات حاصل از مهندسي ژنتيك بايد در محيطهاي خاص حفظ شوند؟ آيا در موجودات حاصل از مهندسي ژنتيك ممكن است موجب بيماري شوند؟
  پاسخ تفكر نقادانه صفحه ي 53:
  پاسخ ها متنوع خواهد بود. دانش آموزان نبايد تصور كنند كه اگر شركتها شواهد مثبت ارائه دهند هورمون مضر نخواهد بود. همورمون ها ممكن است سرطان سينه و پروستات ايجاد كنند.
  پاسخ خودآزمايي صفحه 38:
  1- در مرحله اول dna انساني و پلازميد توسط آنزيم محدود كننده بريده شده، سپس با هم تركيب مي شوند تا dna نو تركيب حاصل شود. در مرحله ي دوم dna نوتركيب وارد باكتري و با توليد مثل باكتري ژن انساني كلون مي شود. در مرحله سوم سلولهاي باكتري غربال مي شوند و در مرحله آخر استخراج ژن صورت مي شود.
  2- بازهاي موجود در دو انتهاي چسبنده مكمل يكديگر هستند پس اين امكان فراهم مي شود كه dna دو موجود مختلف كه با يك آنزيم محدود كننده بريذه شده اند با هم تركيب شوند.
  3- همواره پ1لازميد به كار رفته داراي ژن مقاومت به نوعي آنتي بيوتيك است پس باكتري هاي داراي dna نوتركيب در حضور آنتي بيوتيك رشد مي كنند و ساير باكتريها از بين مي روند.
  پاسخ خود آزمايي صفحه 45:
  1- بسياري از پروتئين هاي حاصل از مهندسي ژنتيك باري ردمان بيماريها به كار مي روند به عنوان مثال امروزه فاكتور viii كه پروتئين تحميل كننده ي انعقاد خون است از طريق مهندسي ژنتيك توليده و در درمان هموفيلي به كار مي رود. همچنين مهندسان ژنتيك سعي دارند ژنهاي سالم را جايگزين ژنهاي ناقص سلولها نمودع و بيماريهايي وراثتي را درمان نمايند.
   
  ★ سونامی ★ از این پست تشکر کرده است.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ________________________________________
  ادامه جزوه شماره 3 - تهيه شده توسط دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي
  باسمه تعالي

  تجزيه و تحليل و نتيجه گيري
  1- الف) حداقل 5/17 ساعت ب) حدود 14 ساعت ج) حدود 11 بعداز ظهر
  2- حيات از صورتهاي پروكاريوت و تك سلولي بصورت هاي پر سلولي و متشكل از سلولهاي يوكاريوت تغيير كرده است. در مدت 5/3 ميليارد سال پيش جانداران زيادي در سطح زمين زندگي مي كرده اند. اكثر اشكال حيات منقرض شده اند.
  3- بنظر مي رسد انقراض هاي گروهي، با تكامل بسياري از انواع جديد جانداران زنده جبران شده است.
  4- سيانو باكتري ها قبل از تشكيل اكسيژن در جو ظاهر شدند و پس از ظهور اقدام به تشكيل نموده اند. بنابراين منطقي است كه نتيجه گيري شود آنها مسئول تشكيل اكسيژن در جو اوليه ي زمين هستند.
  5- پاسخ ها متنوع خواهد بود به عنوان مثال چرا جمعيت پستانداران و پرندگان از 65 ميليون سال پيش افزايش زيادي پيدا كرد؟
  پاسخ خودآزمايي صفحه ي 64
  1- در مدل سوپ بنيادين، جو اوليه مخلوطي از گازهاي نيتروژن و هيدروژن بوده است انرژي نور خورشيد و رعد و برق سبب تسريع واكنشهاي شيميايي تشكيل آمينو اسيدها و ديگر تركيبات كربن دار شده است (در مدل حباب) آمونياك، متان و ساير گازهاي حاصل از آتشفشانهاي زير دريا در حبابهاي موجود در دريا محبوس و بين آنها واكنشهاي شيميايي انجام شد. اين حبابها محتواي خود را از اثر اشعه ماوراء بنفش حفاظت كرده اند.
  2- ممكن است تشكيل ميكروسفرها منجر به سازماندهي سلول شده باشد انواعي از ميكروسفرها با استفاده از ساير مولكولها و كسب انرژي مدت بيشتري به بقاي خود ادامه دادند. و فراوانتر شدند.
  3- مولكولهاي RNA توانستند ساختن آنزيم ها و پروتئين هاي ويژه را سازماندهي كنند. و با كنترل مسيرهاي متابوسيمي، ويژگيهاي ميكروسفري را كه در آن بودند تعيين كردند.
  4- از آنجا كه مولكول DNA داراي دو رشته مكمل است از ثبات بيشتري نسبت به RNA برخوردار است و امكان ايجاد تغيير در آن كمتر است.
  5- وراثت با تشكيل ماده ژنتيك كه مولكول ذخيره كننده ي اطلاعات است شكل گرفت. اولين ماده ي وراثتي RNA بود. RNA هاي اوليه همانند سازي كرده DNA را توليد كردند. پس RNA هاي اوليه RNA هاي آنزيمي بودند. يكي از شواهد امروزي از نقش RNA هاي قديمي اتصال آمينو اسيدها در ريبوزوم ضمن پروتئين سازي است كه توسط يكي از RNA هاي ريبوزومي صورت مي گيرد. بر اساس رمزهاي ژنتيك موجود در DNA مولكول mRNA توليد مي شود كه با اتصال آنتي كدون هاي Trna به كدونهاي آن پروتئين سازي در ريبوزوم ها انجام مي شود.
  6- الگوها يا مدلهاي علمي تفسيرهايي بر مبناي مجموع اطلاعات موجود هستند به محض كسب اطلاعات بيشتر بايستي به منظور در نظر گرفتن اطلاعات جديد تغيير نمايند.
  پاسخ خودآزمايي صفحه 69
  1- يوكاريوتها احتمالا از طريق درون همزيستي ورود پروكاريوتهاي كوچك فاوسنتز كننده و داراي تنفس سلولي به درون پروكاريوتهاي بزرگتر ايجاد شده اند.
  2- با كتريها بر خلاف يوكاريوتها غشا هاي دروني دارند. اندامكهاي غشادار ندارند DNA باكتريايي بر خلاف DNA يوكاريوتي كه خطي و متعدد است تنها يك حلقه منفرد است. همه ي باكتريها ديواره سلولي دارند اما همه ي يوكاريوتها ديواره ندارند.
  3- اجداد بسياري از گونه هاي زنده ي امروزي پس از وقوع انقراض گروهي گونه هاي ديگر به وجود آمدند.
  پاسخ خودآزمايي صفحه 77
  1- لايه اوزون از عبور پرتوهاي فرابنفش جلوگيري مي كند پس موجب محافظت جانداران خشكي زير در برابر اشعه ي فرابنفش خورشيد مي شود.
  2- جلبكها و قارچها
  3- بند پايان
  4- اولين مهره داران ساكن خشكي، دوزيستان بودند اين جانداران براي تنفس در خشكي، داراي شش و براي ايجاد جثه انعطاف پذير بزرگتر و توانايي راه رفتن در خشكي داراي اسكلت داخلي شدند.
  5- سيانوباكتري ها با انجام فتوسنتز موجب ورود اكسيژن به جو شدند بخشي از اين گازها باعث تشكيل لايه ي ازن و در نتيجه محافظت از جانداران در برابر اشعه ي مضر فرا بنفش شد.
  پاسخ سئوالات فصل چهارم:
  پاسخ فعاليت صفحه 89 ( چگونه مي توان انتخاب طبيعي را به مدل رد آورد؟)
  تفسير نتايج
  1- سرنوشت افراد را در صورت تغيير شرايط محيط نشان مي دهد.
  2- اكثريت جهش ها بروز نخواهند يافت چرا كه تنها در صورت وجود دو نسخه از آنها ظاهر خواهند شد.
  3- عدم دريافت در كارت مرگ و يا در كارت جهش و دريافت كارتهاي حيات و زادآوري بيشتر شرط بقا و برنده شدن است.
  4- اين مدل بين جهش هاي مفيد و مضر و نيز جهش هاي غالب و مغلوب تفاوتي قايل نمي شود و همچنين در صورت وجود يك كارت مرگ نيز حيات ادامه خواهد داشت.
  پاسخ فعاليت صفحه 93
  فرضيه: عدم مهاجرت و وجود شرايط پايدار موجب فراواني كيسه داران در استراليا شده است.
  بر اساس تئوري زمين ساخت ورقه اي قاره اي استراليا و آمريكاي جنوبي زماني به هم متصل بوده و سپس جدا دشه اند به همين دليل پستانداران كيسه دار در اين دو ناحيه فراوان هستند. جدا شدن اين دو قاره كيسه داران استراليا را محدود كرده و مانع از مهاجرت آنها و يا ساير جانوران به اين منطقه شده است.
  پاسخ فعاليت صفحه 105 (كارگاه رياضي)
  قبل از شروع فعاليت به دانش آموزان بگوييد كه نمودار ارائه شده يك نمودار منتشر (پراكنده) است و نقطه هاي نمودار مربوط به داده هاست و با خط به يكديگر وصل نمي شوند چنين نمودارهايي توزيع و الگوي داده را نشان مي دهند.

  1- متوسط طول اندام عقبي هر جمعيت نسبت به جمعيت اوليه در پاسخ به تفاوت در متوسط قطر تنه گياه در جزاير متفاوت تغيير مي كند.
  2- تغيير جمعيت در جهت داشتن اندمهاي عقبي با متوسط طول بيشتر خواهد بود.
  3- بله آزمايش نشان مي دهد كه ويژگيهاي مشخص جمعيت مي تواند در پاسخ به فشارهاي محيطي در طول زمان تغيير كند.
  پاسخ فعاليت صفحه ي 106 ( مدل سازي انتخاب طبيعي)
  دانش آموزان در اين فعاليت زادگيري چند نسل از پرندگان را تخليه خواهند كرد و اثر انواع فنوتيپها را بر موفقيت تكاملي اين جانوران مشاهده خواهند نمود. تصادفي بودن جهش ها را مي توان با تغيير تصادفي موقعيت جلويي را عقبي و محيط بال پرنده نشان داد.
  زمينه:
  1- انتخاب طبيعي: فرآيندي كه توسط آن جمعيت در پاسخ به محيط خود تغيير مي كند.
  صفات : ويژگيهاي متمايز كننده جانداران
  ژنوتيپ: ساختار ژنتيكي يك جاندار كه توسط جفت الل هاي هر صفت مشخص مي شود.
  2- پاسخ سئوالها متنوع است به عنوان مثال آيا اثر انتخاب طبيعي فقط در چند نسل مشخص خواهد بود؟
  تفسير نتايج:
  1- اگر پرندگاني كه در پرواز مهمترين هستند بعنوان تنها والدين نسل بعد انتخاب شوند پاسخ اكثر دانش آموزان مثبت خواهد بود.
  2- اين آزمايش نشان مي دهد كه جانداران طي چند نسل ممكن است تغييرات چشمگيري را متحمل شوند. بنابراين نشان مي دهد كه چگونه جمعيت هاي جدا شده به نقطه اي مي رسند كه به گونه هاي مختلفي تبديل مي شوند همانطور كه در جمعيت مهره هاي جزاير گالاپاگوس ديده مي شود.
  3- پاسخ ها متنوع است. به عنوان مثال: آيا انتخاب طبيعي در يك زمان تنها بر يك صفت اثر مي گذارد يا فشار انتخاب، چند صفت را در يك زمان، تحت تاثير قرار مي دهد؟
  پاسخ خودآزمايي صفحه ي 90
  1- داروين سنگواره ي آرماديلو (گوركن) هايي را يافت كه بسيار شبيه آرماديلوهاي امروزي بوده اند. او همچنين به شباهتهاي بين جانداران جزاير گالاپاگوس و جانداران سواحل نزديك آن پي برد.
  2- افرادي كه داراي سازش هاي متناسب با محيط خود (هستند نسبت به جانداران فاقد اين سازش ها شانس بيشتري براي بقا وتوليد مثل دارند. از آنجا كه با گذشت زمان افرادي بيشتري داراي صفات سازشي خواهند بود جمعيت تغيير خواهد كرد
  3- افراد يك جمعيت از نظر ژنتيكي متفاوت هستند اين گوناگوني موجب مي شود برخي افراد نسبت به افراد ديگر با استفاده بيشتر از امكانات محيط زاده هاي بيشتري ايجاد كنند با گزشت زمان تعداد افراد داراي سود مند ترين صفات قابل توارث زيادمي شوند ودر نتيجه جمعيت تغيير خواهد كرد
  4- نظريه ، زيرا توسط بسياري از شواهد علمي حمايت مي شود
  5- در يك محيط خاص ، انتخاب طبيعي سبب بهبود بقاء وتوليدمثل افرادي از جمعيت مي شودكه سازگاري بهتري با محيط دارند . تركيب گونه ها با تغيير جمعيت و در پاسخ به اين فشارها تغيير خواهد كرد.
  پاسخ خود آزمايي صفحه 100
  1- سنگواره هاي موجود در سنگهاي قديمي تر با سنگواره هاي موجود در سنگهاي جديد تر متفاوت اند آثار سنگواره اي تغيير شكل جانداران را در طول زمان نشان مي دهد.
  2- جانداران مشابه ژنهاي يكسان دارند از آنجا كه توالي آمينو اسيد ي به طريق ژنتيكي تعيين مي شود تغيير در اين توالي ها تفاوت دو جاندار را نشان مي دهد. اما اگر جانداران در اكثر ژنها مشترك باشند ، فرض اين مطلب كه آنها داراي يك نياي مشترك هستند منطقي است واز اين رو تغيير گونه ها تاييد مي شود
  3- شباهت هاي تشريحي گونه هاي زنده مثلا استفاده از استخوانهاي مشابه در وظليف مشابه نشان مي دهد كه اين گونه ها ازيك نياي مشترك ايجاد شده اند
  4- براساس الگوي تعادل نقطه اي تغيير گونه ها بصورت ناگهاني ودر پاسخ به فشارهاي شديد محيطي انجام مي شود . وبر اساس الگوي تغيير تدريجي ، تغيير گونه ها در مدت زمان طولاني ودر به تغييرات تدريجي محيط ايجاد مي شود
  پاسخ خود آزمايي صفحه 109
  1-پروانه هاي فلفلي گوناگوني ژنتيكي داشتند واين امر باعث موفقيت برخي از آنها دريك محيط غير آلوده وبرخي ديگر در محيطآلوده مي شود
  2-تفسير اندازه يمنقار سهره ها تحت تا ثير تغييرات اقليمي موثر بر منابع غذايي صورت مي گيرد.
  3- اين امر حداقل چند سال طول خواهد كشيد اما بسته به دوره ي زندگي جاندار ومدت زمان لازم براي رسيدن به مرحله بلوغ متفاوت است.
  پاسخ سئولات فصل پنجم
  پاسخ فعاليت صفحه ي 120(دانش ژل را مدل سازي كنيد)
  سئوال: در صورت خروج يك كارت فراواني الل ها تغيير مي كند به منظور جلوگيري از تغيير فراواني الل ها در سن مورد بررسي كارت بايد به جعبه برگردانده شود.
  پاسخ فعاليت صفحه ي151
  پيش از شروع:
  1- جمعيت:گروهي از افراد يك گونه، كه با بكديگر دريك مكان ودر يك زمان زندگي مي كنند.
  گوناگوني: وجود تفاوتهاي فزيكي ورفتاري بين افراد جمعيت كه به دليل از تفاوتهاي ژني است.
  ميانگين: مقدار متوسط داده ها كه از تقسيم مجموع داده ها بر تعداد انها حاصل مي شود.
  مد: فراوانترين داده ي جمع آوري شده.
  گستره: تفاوت بين كمترين و بيشترين داده ها.
  ميانه: نقطه اي مياني مجموع داده ها.
  نمودار توزيع فراواني: نمودار نشان دهنده ي فراواني هر يك از داده ها.
  انتخاب پايدار كننده: نوعي از انتخاب طبيعي كه در جهت حفظ وضع موجود، افراد ميانه ي طيف را نگه مي دارد و در جهت حذف فتوتيپ هاي آستانه اي عمل مي كند.
  انتخاب جهت دار: نوعي از انتخاب طبيعي كه جانداران يكي از دو انتهاي نمودار توزيع را انتخاب و نمودار را در جهت افزايش يا كاهش صفت مورد نظر جابجا مي كند.
  2- سئوال ها متنوع است به عنوان مثال: در منحني توزيع فراواني،فراواني كدام اندازه ي ميوه بيشتر است؟
  تفسير و نتيجه گيري.
  5- خير در صورتي كه گستره يعني تفاوت بين كم ترين و بيشترين داده ها زياد ابشد، ميانگين توصيف درستي از جمعيت ارائه نمي دهد.
  6- انتخاب پايدار كننده
  7- پاسخ ها مي تواند متنوع باشد- به عنوان مثال اندازه ي جمعيت گونه ي گياهي كه در وضعيت آب و هوايي گرم رشد كرده است، در آب و هواي معتدل برود چه تغييري مي كند؟
  تحقيق بيشتر
  1- مثلا ممكن است در جهش درژنوم باكتري موجب عدم حساسيت سيستم پروتئين سازي باكتري به آنتي بيوتيك شود به انتي بيوتيك از يك باكتري به باكتري ديگر منتقل شوند كه در هر دو حالت هنگام كاربرد آنتي بيوتيك باكتريهايي مقاوم باقيمانده و توليد مثل مي كنند.
  2- انسانها از گياهان و جانوران با ويژگيهاي مناسب براي زادگيري استفاده كرده اند و با انتخاب مصنوعي موجب ازدياد تعداد آن جانداران مي شوند به اين ترتيب معني توزيع به سمت يكي از فتوتيپهاي آستانه اي حركت مي كند يعني انتخاب جهت دار صورت مي گيرد.
  پاسخ خودآزمايي صفحه 124
  1- الف) مجموع الل هاي مربوط به ژنهاي همه ي سلولهاي زايشي افراد يك جمعيت را خزانه ي ژني گويند.
  ب) شايستگي تكاملي: نشان دهنده ي سهم نسبي هر فرد در تشكيل خزانه ي ژني نسل بعد است.
  2- در جمعيتهاي بزرگ كه تصادفي است نسبت الل هاي غالب به مغلوب و نيز نسبت فراواني افراد خالص به ناخالص طي نسل ها ثابت است مگر آن كه جمعيت تحت فشار نيرو و يا نيروهاي تغيير دهنده اي قرار گيرد كه به نفع و يا زيان ماندگاري يك يا چند الل خاص عمل مي كنند.
  3- جهش،شارش ژن، آميزش تصادفي، رانش ژن و انتخاب طبيعي.
  4- زيرا آهنگ جهش براي بيشتر ژنها اندك است و در صورت فعال نبودن ساير نيروهاي تغيير دهنده، مدت بسيار طولاني لازم است تا تغيير قابل توجهي در فراواني الل ها رخ دهد.
  5- از انجا كه انتخاب همسر معمولا بصورت تصادفي انجام نمي شود پس موجب آميزش غير تصادفي و به هم خوردن تعادل هاردي-واينبرگ مي شود.
  6- زيرا در جمعيتهاي كوچك احتمال بيشتري وجود دارد كه برخي از افراد داراي ژنوتيپ هاي كمياب قبل از رسيدن به سن توليد مثل بميرند و اصلا در آميزش شركت نكند.
  7- در نتيجه ي شارش ژن، تنوع در جمعيت پذيرنده افزايش مي يابد اما از آنجا كه با گذشت زمان موجب مي شود خزانه ي ژني دو جمعيت شبيه به هم مي شود موجب كاهش تفاوت بين جمعيت ها مي شود.
  پاسخ خودآزمايي صفحه 131
  1- انسان در دامپروري و كشاورزي با انتخاب مصنوعي، افرادي را كه در يكي از دو انتهاي منحني توزيع فراواني قرار دارند انتخاب در جهت افزايش فراواني آنها عمل مي كند يعني انتخاب جهت دار انجام مي دهد.
  2- در محيطهايي كه براي مدت طولاني نسبتا بدون تغيير مانده اند، زيرا در اين صورت ديگر تغييري در جانداران اتفاقي نمي افتد و همه ي جانداران براي بقاء و افزايش زادآوري خود را با محيط موجود تطبيق داده اند.
  3- تفاوت رنگ حلزونهاي ساكن جنگل و علفزار مجاور آن.
  پاسخ خودآزمايي صفحه 139
  1- جهش، شارش ژن، انتخاب طبيعي در مواردي مثل انتخاب گسلنده،نوتركيبي ، برتري افراد ناخالص و انتخاب وابسته به فراواني.
  2- در مناطقي كه ملاريا شايع است افرادي كه نسبت به بيماري كم خوني داسي شكل ناخالص هستند به مالاريا مبتلا نمي شوند.
  3- در ابتدا جمعيت پروانه هاي مقلد زياد مي شود از طرفي به دليل فراوان بودن اين پروانه ها ممكن است پرنده اي براي اولين بار اين پروانه را بخورد و به دفعات اين عمل را انجام دهد، بنابراين احتمال خورده شدن آنها افزايش و فراواني آن كم مي شود. با كاهش فراواني دوباره از شباهت خود با پروانه هاي سمي استفاده كرده و فراواني آنها افزايش مي يابد.
  4- نوعي از انتخاب طبيعي است كه سبب حفظ تنوع در جمعيتها مي شود.
  پاسخ خودآزمايي صفحه 151
  1- ارنست ماير مي گويد. گونه در زيست شناسي به مجموعه ي جانداراني گفته مي شود كه مي توانند در طبيعت با هم آميزش كرده وزاده هاي زيست و زايا را بوجود آورند ولي نمي توانند با ساير گونه ها آميزش موفقيت آميز داشته باشند.
  در مبحث تغيير گونه ها گفته مي شود زماني گونه ي جديدي ايجاد مي شود كه تغيير در افراد يك گونه به اندازه اي باشد كه توانايي آميزش و توليد زاده هاي زيست وزايا از بين برود.
  2- جدايي زيستگاهي،رفتاري،زماني،مكانيكي و گامتي و جدايي ناشي از نازيستايي،نازايي و ناپايداري دودمان دورگه.
  3- انواع جدايي هاي رفتاري،زيستگاهي،زماني،مكانيكي و گامتي از مكانيسم هاي پيش زيگوتي و جدايي ناشي از نازيستايي،نازايي و ناپايداري دودمان دورگه از مكانيسم هاي پس زيگوتي هستند.
  4- در گونه زايي دگر ميهني با ايجاد يك مانع، جدايي جغرافيايي صورت گرفته و دو جمعيت مجزا حاصل شود در حاليكه گونه زايي هم ميهني بدون نياز به جدايي جغرافيايي و بين جمعيتهاي ساكن يك زيستگاه رخ مي دهد.
  پاسخ سئولات فصل ششم
  پاسخ فعاليت صفحه ي 166
  در نمودار سمت چپ سرعت رشد بسيار بالا است ولي سرعت مرگ و مير نيز بالا است. با اين حال آهنگ رشد جمعيت بالا است (مثل كشور نيجريه). در نمودار دوم از سمت چپ آهنگ رشد مثبت است، ميزان تولد و مرگ و مير نسبت به جمعيت اول كم شده است و رشد كند است ( مثل كشور كانادا). سومي متعادل است. آهنگ رشد صفر است (مثل ايتاليا). در نمودار چهارم آهنگ رشد منفي است و جمعيت نزولي است (مثل سوئد)
  پاسخ فعاليت صفحه ي 167
  1- گنجايش تحمل اين جزيره در حدود 1600 است چون نمودار حول يك رقم ثابت نوسان دارد.
  2- به نظر مي رسد جمعيت چنين گياهاني از نوع فرصت طلب است چون با سرعت رشد و توليد مثل مي كنند و با سرعت در زيستگاه هاي خالي شده گسترش مي يابند.
  3- افرادي كه در سال 1361 متولد شده اند در سال 1400 ه.ش به سن 39 سالگي خواهند رسيد پس موج به سطوح بالاي هرم منتقل خواهد شد.
  پاسخ فعاليت صفحه 174
  تفسير 1- حدود 4 ميلي متر
  2- 11 متر
  3- حضور گونه B دسترسي گونه ي A را به شكار كاهش مي دهد.
  4- گونه ي C، كنام واقعي گونه ي A را با رقابتي كه بر سر شكارهاي بزرگ با آن دارد، محدود مي كند.
  5- پاسخ ها متنوع است به عنوان مثال: تاثيري بر نمودار ندارد چون نيازهاي غذايي هر دو يكسان است يا به اين دليل كه يكي از دو گونه در معرض فشارهاي منقرض كننده قرار مي گيرد.
  6- كم رنگ ترين لكه ي شكل مربوط به بالاترين ارتفاع محل تغذيه و بلندترين طول بدن شكارهايي است كه گونه A آنها را ترجيح مي دهد.
  پاسخ خودآزمايي صفحه 157
  1- اندازه: تعداد افراد تشكيل دهنده ي يك جمعيت است.
  تراكم: تعداد افراد يك گونه كه در يك زمان مشخص و در يك واحد سطح يا حجم زندگي مي كنند.
  پراكنش: چگونگي پراكندگي افراد جمعيت در محيط زيست است.
  2- با كم كردن آهنگ مرگ از اهنگ تولد، آهنگ افزايش ذاتي جمعيت به دست مي آيد.
  3- با شمارش تعداد افراد گونه كه در يك زمان مشخص در واحد سطح يا حجم زندگي مي كنند.
  4- پراكنش دسته اي: پراكنش بوفالوها در مرتع- پراكنش يكنواخت: مثل پرنده هاي روي سيم برق، پراكنش تصادفي: درختان كاج در يك جنگل از انواع درختان.
  پاسخ خودآزمايي صفحه 166
  1- تكرار صفحه157
  2- پراكنش يكنواخت مثل پراكنش بوته ها در بيابان،پراكنش دسته اي مثل پراكنش پرندگان ساكن روي درختان بياباني،پراكنش تصادفي مثل پراكنش صرف ها وقتي در فصل جفت گيري هستند و غذاي كافي در اختيار دارند. البته لازم به ذكر است كه پراكنش جانداران ثابت نيست و به عواملي مثل شرايط محيط،از جمله مقدار غذا و نيز بر هم كنش جانداران بستگي دارد.
  3- عواملي مثل شرايط محيط و بر هم كنش جانداران موجب مي شود الگوهاي رشد تغيير كنند.
  4- در ابتدا شرايط محيطي مناسب وجود داشته است چون تعداد باكتريها كم بوده رشد به آهستگي انجام شده است. با افزايش تعداد و با وجود شرايط مناسب از جمله غذا،سرعت رشد زياد مي شود و الگوي رشد به صورت نمايي در مي آيد، با افزايش سريع تعداد و مصرف غذا و ساير امكانات محيطي،كاهش امكانات محيطي موجب ثبات رشد و ايستايي مي شود و در اثر كاهش بيشتر امكانات محيطي و نامساعد شدن شرايط مثلا به علت افزايش مواد دفعي باكتري ها نمودار كاهش را در تعداد نشان مي دهد.
  5- در الگوي نمايي منابع نامحدود در نظر گرفته شده و در رقابت بين جانداران در نظر گرفته نشده است. در الگوي لجيستيك ايجاد تنوع در افراد گونه در اثر جهش، اثر حوادث طبيعي بر گنجايش محيط،اثرات متفاوت كاهش تراكم جمعيت بر بقاي آن، پيوسته نبودن رشد بعضي از جمعيت ها و بر هم كنش گونه هاي مختلف در نظر گرفته نشده اند.
  6- زيرا ممكن است افراد يك گونه وقتي در محيط هاي متفاوتي زندگي كنند، با يكديگر متفاوت شوند.
  7- از آن جايي كه معمولا هواداران يك تيم ورزشي كنار هم مي نشينند پراكنش اغلب دسته اي است.
  8- مربوط به سال هاي 70-1365 است. با توجه به اينكه جمعيت 14-10 ساله ها در سال 1375 از ساير جمعيت ها بزرگتر است پس بيشترين تعداد 20 ساله ها و بيشترين نرخ بيكاري مربوط به سال هاي 80-1375 است.
  پاسخ خودآزمايي صفحه 171
  1- در مسابقه تسليحاتي هر كشوري سلاحي توليد مي كند و كشور ديگر اسلحه ي دفاعي ان را مي سازد در تكامل همراه شكار- شكارچي نيز همين اتفاق مي افتد يعني شكارچي راه هاي جديد شكار كردن و شكار راه گريز از شكارچي و دفاع در برابر آن را مي آموزد.
  2- زنبورهاي سرخ براي زنبورهاي وارداتي ناشناخته هستند پس زنبورهاي وارداتي راه مقابله با زنبورهاي سرخ را نمي دانند و به وسيله آن ها شكار مي شوند.
  پاسخ خودآزمايي صفحه 179
  1- زيستگاه مكان زندگي جاندار است در حالي كه كنام الگوي زندگي است و مجموعه اي از عوامل مختلف موثر در زندگي جاندار است كه يكي از ان ها زيستگاه است.
  2- خير چون همواره كنام واقعي بخشي از كنام بنيادي است كه هر جاندار آن را اشغال مي كند.
  3- بر اساس پژوهش كانل،رقابت،دسترسي گونه ها را به منابع محدود مي كند و بر اساس پژوهش هاي پاين،صيادي،رقابت را كاهش مي دهد.
  4- تيلمن در مناطق مختلف گونه را شمارش و مقدار ماده ي زنده ي توليد شده را اندازه گيري كرد و نتيجه گرفت هر قدر تنوع گونه هاي گياهي يك منطقه بيشتر باشد، به همان نسبت نيتروژن جذب شده از زمين و ميزان توليد كنندگي افزايش مي يابد.
  5- خير ممكن است به دليل وجود صيادف رقابت از بين رفته باشد و يا اينكه رقابت موجب از بين رفتن رقيب شده باشد.
  پاسخ تفكر نقادانه صفحه 180
  1- اگر گونه ي 3 همچنان به تغذيه از باكتريهاي عمق ظرف ادامه دهد اين دو با هم مي مانند و هيچ كدام حذف نمي شوند. چون گونه 2 مانند گونه ي 1، تغذيه از قسمت هاي بالاي ظرف را ترجيح مي دهد.
  2- شكارهاي محلي،وقت كافي براي تكامل همراه نداشته اند و بنابراين در برابر شكارچيان غير بومي سازش ندارند و منقرض مي شوند.
  پاسخ سئوالات فصل هفتم
  پاسخ فعاليت صفحه ي 188
  اين نتيجه گيري درست است، اردك ها نسبت به ديدن افرادي كه در اطراف استخر هستند شرطي شده اند و با ديدن آن ها براي كسب غذا به كنار استخر مي آيند.از طرفي افرادي كه از اردك ها ديدن مي كنند، با ديدن اردك ها تمايل دارند به آن ها غذا بدهند، اين نيز مي تواند نمونه اي از رفتار شرطي باشد.
  رفتار شرطي اردك ها: محرك : افراد بازديد كننده
  پاسخ: اردك ها به طرف اين افراد مي روند
  بازديدكنندگان محرك: حركت اردك ها به سمت بازديدكنندگان
  پاسخ: افراد به اردك ها غذا مي دهند.


  پاسخ فعاليت هاي صفحه ي 192
  شبيه بودن رفتار والدين به فرزندان نمي تواند دليل ارثي بودن رفتار باشد، مي توان گفت كودك و والدين در محيط مشابهي زندگي مي كنند پس رفتار مشابه ممكن است به دليل محيط مشابه آن ها باشد.
  پاسخ فعاليت صفحه ي 193
  پاسخ ها متنوع است به عنوان مثال نقش پذيري جنسي در جانوران وجود دارد فرزندان در زماني كه با خانواده ي خود زندگي مي كنند، معيارهاي جفت خود را تشخيص دهند و در آينده با افراد هم گونه ي خود كه شبيه والدين هستند آميزش كنند. در آواز خواندن پرنده ها نيز نقش پذيري از افراد هم گونه موجب تكامل آواز پرنده مي شود.
  پاسخ فعاليت صفحه ي 204
  1- ممكن است به دام انداختن و گرفتن پرنده ها براي چيدن دم آن ها،بر رفتار مرغ هاي جولا تاثير گذاشته باشد. محقق بايد گروهي از پرنده هاي نر را انتخاب كند و همان كارها را به دام انداختن و به دست گرفتن پرنده ها را بدون چيدن دم آن ها-درباره ي آن ها نيز انجام دهد يا اينكه دم آن ها چيده و دوباره با چسب به جاي خود متصل كند تا تغييري در طول دم ايجاد نشود و مجددا برسي را انجام دهد.
  2-

  پاسخ خودآزمايي صفحه ي 193
  1- چرايي: چرا جوجه ي كوكو تخم هاي ميزبان را از لانه بيرون مي اندازند؟
  اين رفتار جوجه ي كوكو چه سودي براي او دارد؟
  چرا اين رفتار جوجه ي كوكو تابه امروز حفظ شده است؟
  چگونگي: جوجه ي كوكو چگونه تخم هاي ميزبان را بيرون مي اندازد؟
  چه عاملي اين رفتار جوجه ي كوكو را كنترل مي كند؟
  چه محركي سبب مي شود تا جوجه ي كوكو تخم هاي ميزبان را بيرون مي اندازد؟
  2- الگوي عمل ثابت نوعي رفتار غريزي است كه با يك محرك شروع مي شود، به طور كامل تا پايان پيش مي رود و هميشه به يك شكل انجام مي شود. مثلا رفتار برگردان تخم غاز توسط غاز ماده به لانه.
  3- جانور در شرطي شدن كلاسيك هيچ فعاليتي در برابر محرك انجام نمي دهد اما در شرطي شدن فعال جانور از خود فعاليت نشان مي دهد.
  4- خير رفتارها معمولا حاصل بر هم كنش اطلاعات ژني و يادگيري هستند. يعني ممكن است يك رفتار غريزي تحت تاثير تغيير كند.
  پاسخ خودآزمايي صفحه ي 196
  1- جانوران در پاسخ به يك محرك رفتارهاي متفاوتي از خود بروز مي دهند. از آنجا كه انتخاب طبيعي صفاتي را بر مي گزيند كه احتمال بقا و توليد مثل فرد را افزايش مي دهند بنابراين رفتارهايي برگزيده مي شوند كه سبب افزايش احتمال بقا و توليد مثل مي شوند.
  2- شير جوان با كشتن بچه شيرها،ميزان مرگ و مير را افزايش مي دهد و سبب كاهش بقاي گونه مي شود اما به جهت افزايش احتمال توليد مثل خود، بقاي خود را افزايش مي دهد.
  پاسخ خودآزمايي صفحه ي 199
  1- براي كاهش هزينه هاي مصرفي و افزايش سود خالص انجام مي شوند.
  2- كسب بيشترين انرژي از مواد غذايي به ازاي كم ترين زمان ممكن، غذايابي بهينه ناميده مي شود.
  پاسخ خودآزمايي صفحه 204
  1- علايم وسيله ي برقراري ارتباط بين جانوران هستند كه با انتقال به گيرنده و تشخيص توسط اوف سبب تغيير رفتار گيرنده ها مي شوند.
  2- بيشتر به هزينه اي بستگي دارد كه والدين بايد براي توليد مثل و نگهداري از فرزندان بپردازند. پرندگان به دليل مشاركت نر و ماده در نگهداري از فرزندان اغلب سيستم تك همسري دارند ولي پستانداران به علت اينكه تقريبا تمام هزينه ها فقط توسط والد ماده پرداخته مي شود، سيستم چند همسري دارند.
  3- زيرا افرادي كه توانايي تامين هزينه ي لازم براي ايجاد صفات چشمگير را دارند، داراي ژن هاي مفيد ديگري نيز هستند كه قابليت پرداخت اين هزينه هاي اضافي را به آن ها داده است.
  4- بر اساس انتخاب طبيعي رفتارهايي مثل فرار از شكارچي و جمع آوري غذا و.................. كه در حفظ بقا اهميت دارند انتخاب مي شوند و افراد داراي اين ويژگي ها به سن توليد مثل مي رسند و قادر به بروز رفتارهاي توليد مثلي و انجام توليد مثل خواهند بود.
  5- از آنجا كه ماده ها نرهاي داراي صفات چشمگير را انتخاب مي كنند، پس احتمال توليد مثل و بقاي افراد داراي اين صفات زياد و فراواني آن ها بيشتر مي شود.
  6- اين صفات از صفات چشمگير هستند كه سبب جلب توجه ماده ها و افزايش احتمال توليد مثل اين افراد مي شود.
  7- رفتار مراقبت از فرزندان سبب اطمينان از بقاي فرزندان مي شود.
  رفتار جفت گيري سبب جلب جفت مي شود.
  رفتار دفاع سبب حفاظت در برابر شكارچي ها مي شود.
  رفتار تغذيه سبب ذخيره، جمع آوري و مصرف غذا مي شود.
  رفتار مهاجرت سبب حركت به محيط مساعدتر هنگام تغيير فصل مي شود.
  رفتار تعيين قلمرو سبب حفاظت از منابع و جلوگيري از استفاده ديگران از اين منابع مي شود.
  8- الف) پرسش هاي چرايي مربوط به دلايل وجود يك رفتار هستند در حالي كه پرسش هاي چگونه اي به چگونگي انجام يك رفتار ارتباط دارند.
  ب) رفتارهاي غريزي رفتارهايي هستند كه دستورالعمل ها و اطلاعات لازم براي بروز آن ها به صورت اطلاعات ژني به فرد منتقل شده اند ولي رفتار حاصل از يادگيري محصول تجربه است.
  ج) در شرطي شدن كلاسيك به مرور زمان و بدون آزمون و خطا فرد به محرك شرطي پاسخ مي دهد اما در شرطي شدن فعال، پاسخ به محرك با آزمون و خطا داده مي شود.
  9- الف) غريزي ب) غريزي
  10- حل مسئله
  پاسخ سئوالات فصل هشتم
  پاسخ فعاليت صفحه 223
  1- اين گياهان معمولا جزء گروهي هستند كه در نور كم رشد مي كنند يا به عبارتي احتياجات نوري كمي دارند.
  2- تراكم اين سلول ها سبب مي شود تا تراكم co2 در اين سلول ها زياد شود و چرخه ي كالوين با كارآيي بيش تري از co2 استفاده كند. همچنين فراورده فتوسنتزي به درون آوندها سريع تر انجام شود.
  پاسخ فعاليت صفحه 224
  1- افزايش تراكم اكسيژن در بسياري از گياهان سبب مهار فتوسنتز در مقدار متعارف co2 جو مي شود.
  2- با توجه به اينكه فتوسنتز گياه 1 در شدت هاي بالاتري از نور نيز انجام مي شود،اين گياه نوعي گياه c4 است و بر اساس همين استدلال، گياه 2 نوعي گياه c3 است.
  پاسخ فعاليت صفحه 225
  1- مقدار فتوسنتز هم در دماهاي بالا و هم در دماهاي پائين كم مي شود.
  2- دماي بهينه براي فتوسنتز 20 تا 25 درجه ي سانتيگراد است.
  پاسخ فعاليت اول صفحه 236
  1- در تنفس هوازي اكسيژن مصرف شده، co2 ، ATP و آب توليد مي شوند در حالي كه در تنفس بي هوازي اكسيژن مصرف نمي شود، هميشه CO2 توليد نمي شود، ATP كمتري حاصل مي شود و در پايان تركيبات آلي مثل الكل توليد مي شود.
  2- عمدتا به صورت گاز CO2 در مي آيند. در تنفس بي هوازي تركيباتي نظير لاكتات و اتانول توليد مي كنند.
  3- مخمرها فقط تا 12 درصد الكل محيط را تحمل مي كنند و درصدهاي بيشتر الكل براي آن ها سمي است.
  4- سلول جانوري مثل سلول ماهيچه اي در فعاليت هاي شديد تخمير اسيد لاكتيك انجام مي دهد. در سلول گياهي، هنگام رويش و جوانه زني دانه هاي خيسانده در آب تخمير صورت مي گيرد.
  پاسخ فعاليت دوم صفحه ي 236
  1- براي تهيه ي ماست و انواعي از پنيرها از باكتري هاي تخمير كننده استفاده مي شود و در ساخت بعضي از پنيرها از قارچ ها استفاده مي شود.
  2- هنگام تهيه ي نان، تخمير الكلي حاصل از فعاليت مخمرها، اتانول و CO2 توليد مي كند از اتانول حاصل تخمير شده و بقيه ي آن هنگان پخت نان مي سوزد و موجب پخت بهتر بخش هاي داخلي نان مي شود.
  پاسخ خودآزمايي صفحه 211
  1- اتوتروف ها از انرژي نور خورشيد يا انرژي مواد معدني براي ساخت تركيبات آلي استفاده مي كنند. هترو تروف ها انرژي مورد نياز خود را در فرآيند تنفس سلولي از مواد غذايي كسب مي كنند.
  2- در واكنش هاي انرژي خواه پيوند بين گروه هاي فسفات كه بار منفي دارند و يكديگر را دفع مي كنند، شكسته و انرژي ذخيره شده در آن آزاد مي شود.
  پاسخ خودآزمايي صفحه ي 225
  1- تنفس نوري، فرآيندي وابسته به نور است كه طي ان اكسيژن جذب و CO2 آزاد مي شود. انجام اين فرآيند همراه با فتوسنتز، مانع از ورود CO2 به چرخه ي كالوين مي شود زيرا از فعاليت كربوكسيلازي روبيسكو ممانعت مي كند، به اين ترتيب ميزان فتوسنتز كاهش مي يابد.
  2- در اين گياهان روزنه ها هنگام شب باز مي شوند و CO2 در واكوئل ها به صورت اسيد آلي تثبيت مي شود اين اسيدهاي آلي در روز كه روزنه ها بسته اند، CO2 آزاد مي كنند. CO2 به درون كلروپلاست منتشر و وارد چرخه ي كالوين مي شود.
  3- رنگيزه هاي جذب كننده ي نور، با جذب پرتوهاي خاص تحريك مي شوند و الكترون مدار خارجي آن ها به لايه ي بالاتر مي رود. الكترون بر انگيخته در برگشت به تراز خود، منتقل شده به صورت انرژي شيميايي در مي آيد.
  4- الكترون هاي بر انگيخته ازغشاي تيلاكوئيد عبور مي كنند و از انرژي آن ها براي تلمبه كردن يون هاي هيدروژن به درون تيلاكوئيد استفاده مي شود. الكترون هاي حاصل از تجزيه ي آب جاي اين الكترون ها را مي گيرند. شيب غلظت هيدروژن ها سبب توليد ATP مي شود.
  5- CO2 در چرخه ي كالوين تثبيت و با استفاده از NADPH و ATP به قندسه كربني تبديل مي شود.
  6- نور انرژي لازم براي ايجاد الكترون هاي بر انگيخته و انتقال الكترون و در نهايت تشكيل پيوند را فراهم مي كند. از آب o2 الكترون و يون هيدروژن ( براي توليد ATP و NADPH) توليد مي شود. رنگيزه ها، انرژي خورشيد را مهار و الكترون آزاد مي كنند. ATP و NADPH انرژي لازم براي واكنش هاي چرخه ي كالوين و توليد قندها را فراهم مي كنند.
  CO2 در ساخت تركيبات آلي طي فرآيند تثبيت CO2 به كار مي رود.
  7- شدت نور، تراكم CO2 و دما
  8- هر دو در استروما
  9- از واكنش تجزيه ي آب در داخل تيلد كوئيدها.
  پاسخ خودآزمايي صفحه ي 239
  1- پيرو وات: در حضور اكسيژن وارد چرخه ي كربس شده CO2 ، ATP و NADH توليد مي كند و در صورت عدم حضور O2 وارد مسير تخمير شده، احيا مي شود.
  NADH: در حضور O2 در زنجيره ي انتقال الكترون وارد مي شود و 3 مولكول ATP توليد مي كند. و در عدم حضور O2 براي احياي پيرو وات در مسير تخمير مصرف مي شود.
  ATP : انرژي را به طور موقت ذخيره مي كند.
  2- چرخه ي كربس ناقل هاي الكترون را توليد مي كند كه الكترون ها را به زنجيره ي انتقال الكترون انتقال مي دهند. و زنجيره ي انتقال الكترون با دريافت الكترون از ناقل ها و انتقال آن ها بيشترين ATP را توليد مي كند.
  3-تخمير سبب توليد مجدد NAD+ مي شود كه براي ادامه ي روند توليد ATP در گليكوليز و در غياب O2 لازم است.
  4- پير وات در تخمير اسيد لاكتيك طي يك واكنش با استفاده از NADH به لاكتات 3 كربني تبديل مي شود. اما در تخمير الكلي پير وات در دو مرحله به اتانول و CO2 تبديل مي شود.
  5- تنفس هوازي در حضور O2 امكان پذير است كه موجب فعاليت زنجيره ي انتقال الكترون و توليد ATP بيشتر نسبت به تنفس بي هوازي مي شود.
  پاسخ تفكر تقادانه صفحه ي 231
  انسان بايد تيامين را از غذا بگيرد. كمبود تيامين در سلول ها با كاهش تبديل پيرو وات به استيل كوآنزيم A موجب كاهش سرعت واكنش هاي چرخه كربس و كاهش توليد انرژي مي شود كه بر همه ي فعاليت هاي سلول موثر است.
  پاسخ تفكر نقادانه ي صفحه 236
  گيرنده هايي در بدن وجود دارند كه نسبت به ميزان گلوكز خون حساس اند. هنگامي كه گلوكز خون زياد است تشكيل گليكوژن تحريك مي شود و وقتي گلوكز خون كم است، گليكوژن تجزيه و گلوكز به درون خون آزاد مي شود.
  پاسخ سئوالات فصل نهم
  پاسخ فعاليت صفحه ي 261 ( تشخيص باكتري هاي بيماري زا)
  1- استافيلوكوكوس اورئوس
  2- بله اين باكتري عامل شناخته شده اي براي مسموم كردن غذا است.
  3- خير چون باكتري ها قبلا با حرارت كشته شده اند و عامل بيماري سم ترشح شده از باكتري است پس آنتي بيوتيك هايي كه باكتري ها را از بين مي برند موثر نخواهد بود.
  پاسخ خودآزمايي صفحه ي 248
  1- ويروس ها رشد نمي كنند، هومئوستازي ندارند و قادر به متابوليزه كردن مواد نيستند. همه ي اين ويژگي ها از ويژگي هاي ضروري موجودات زنده اند: اما ويروس ها همانند جانداران توليد مثل مي كنند( هر چند كه بدون كمك سلول قادر به اين كار نيز نيستند) و به وسيله ي اطلاعات رمز شده توسط DNA يا RNA هدايت مي شوند.
  2- استنلي ويروس موزائيك تنباكو را تخليص كرد و دريافت كه ساختاري بلوري دارد. سپس از بلورهاي ويروس براي آلوده كردن گياهان سالم استفاده كرد.
  3-ويروس داراي كپيد ( كه DNA و RNA را در مي گيرد). اسيد نوكلوئيك در مواردي داراي پوشش ( شامل پروتئين ليپيد و گليكو پروتيئن) است.
  4- ويروس ابتدا به سطح سلول ميزبان متصل شده، سپس اسيد نوكلئيك خود را به سلول وارد مي كند. ژنوم ويروس در درون سلول همانند سازي مي كند و براي ساخته شدن پروتئين هاي ويروسي مورد استفاده قرار مي گيرد. ژنوم و پروتيئن هاي ويروسي با آرايش مخصوصي كنار هم قرار دارند و ويروس هاي جديد را مي سازند. تعداد ويروس ها آن قدر زياد مي شود كه سلول مي تركد و در نتيجه ويروس ها آزاد مي شوند.
  پاسخ خودآزمايي صفحه ي 253
  1- يوباكتريها داراي ديواره ي محكم پتپيد و گليكان، فاقد انيترون و داراي RNA پليمراز و پروتئين ريبوزومي بسيار متفاوت با آركي باكتري ها و يوكاريوت ها هستند. آركي باكتري ها پپتيد و گليكان در ديواره ي خود ندارند. انيترون و پروتئين ها ي ريبوزومي بسيار مشابه با يوكاريوت ها دارند.
  2- به دليل تفاوت هايي كه با يوباكتري ها دارند و شباهت هايي كه بايوكاريوت ها دارند.
  پاسخ خودآزمايي صفحه ي 263
  1- باكتري ها بر خلاف يوكاريوت ها فاقد هسته اند، اندازه ي آن ها به طور متوسط از يوكاريوت ها است. تك سلولي هستند، DNA حلقوي دارند، به روش تقسيم دوتايي توليد مثل مي كنند، تاژك متفاوت با يوكاريوت ها و پيلي دارند، توانايي هاي متابوليسمي آن ها از يوكاريوت ها بيشتر است.
  2- در نتيجه ي متابوليسم برخي از باكتري ها، سم توليد مي شود كه سبب بيماري مي شود.
  3- مواد آلي در متابوليسم شيميواتو تروفي با كسب انژي از مواد معدني و در فتوسنتز با كسب انرژي از خورشيد توليد مي شود كه اين مواد آلي در متابوليسم هتروتروفي استفاده مي شوند.
  4- تكرار سئوال 2
  5- در توليد مواد غذايي مثل پنير، در توليد صنعتي مواد مثل استون، داروها و در استخراج معادن مثل مس، اورانيوم و پاكسازي محيط از باكتري ها استفاده مي شود.
  پاسخ تفكرنقادانه صفحه ي 248
  اين ويروس به تازگي كشف شده است. اما ممكن است در گذشته به صورت ناشناخته بوده است.
  پاسخ تفكر نقادانه صفحه 263
  انتخاب طبيعي جانداراني را بر مي گزيند كه نسبت به محيط سازگارترند. باكتري هايي كه نسبت به آنتي بيوتيك ها مقاوم اند، نسبت به سايرين برتري دارند.
  پاسخ سئوالات فصل دهم
  پاسخ فعاليت 279
  1- P.aurelia
  2- دو متغير وجود دارد يكي رشد جداگانه و ديگري رشد توام
  3- P.aurelia در اين رقابت پيروز است و در كسب غذا، گوي سبقت را ازP.caudatum مي ربايد.
  4- پاسخ ها متنوع است دانش آموزان بايد توجه داشته باشند كه نتايج حاصل از اين مطالعه فقط در شرايط مذكور معتبر است و افزايش متغيرهاي ديگر ممكن است، نتايج واقعي تري را دنبال داشته باشد.
  پاسخ فعاليت صفحه ي 286


  پاسخ فعاليت صفحه ي 287
  تفسير نمودارها
  - با توجه به اينكه دماي بدن بيمار به طور متناوب هر 48 ساعت يك بار افزايش مي يابد به احتمال زياد وي به بيماري مالاريا مبتلا است كه توسط پلاسموديوم منتقل مي شود.
  - آزمايش خون به تشخيص قطعي كمك مي كند.
  - پشه هاي ناقل مالاريا در فصول گرم بيشترين فعاليت در توليد مثل را دارند.
  - خير، چون پلاسموديوم مالاريا از طريق نيش پشه ي آلوده منتقل مي شود.
  پاسخ تفكر نقادانه ي صفحه ي 279
  پاسخ متنوع است به عنوان مثال مي توان گفت خير جلبك هميشه اتوتروف و فتوسنتز كننده است و جانور مانند بودن ان معني ندارد و يا مي توان گفت بله مانند جلبك ها فتوسنتز مي كند و مثل جانوران در صورت مساعد نبودن شرايط به صورت هتروتروف زندگي مي كند.
  پاسخ تفكر نقادانه ي صفحه ي 288 ( بالا)
  مهم ترين خطا اين است كه اين آزمايش مستقيما روي انسان انجام مي شود كه موجب مبتلا شدن انسان مي شود. به علاوه ممكن است پشه از قبل آلوده باشد.
  پاسخ تفكر نقادانه ي صفحه ي 288 ( پائين)
  ممكن است اين نتيجه گيري درست باشد. چون مي دانيم اوگلناها ممكن است هتروتروف يا اتوتروف باشند. در گونه ي الف كلروپلاست مشاهده نمي شود پس به احتمال زياد هتروتروف است.
  پاسخ خودآزمايي صفحه ي 270
  1- توليد مثل جنسي دارند- ميتوز و ميوز دارند- بسياري از آن ها تاژك يا ثرك دارند.
  2- آب شيرين (درياچه ها)، آب شور (اقيانوس)، خاك ( به ويژه مرطوب) و بدن جانداران.
  3- چون فاقد بافت هاي تمايز يافته ي افراد پر سلولي ساير فرمانروها هستندف ساختارهاي توليد مثلي پر سلولي تشكيل نمي دهند و بر خلاف گياهان و جانوران رويان تشكيل نمي دهند.
  4- اوگلناها بر خلاف تاژ كداران چرخان ديواره ندارند، همه ي آن ها كلروپلاست ندارند. اما مشابه تاژكداران چرخان 2 تاژك دارند.
  او گلناها همانند تاژكداران جانور مانند ديواره ندارند. بر خلاف تاژ كداران جانور مانند، برخي از آن ها كلروپلاست دارند و فقط دو تاژك دارند.
  5- تك سلولي و هتروتروف است و در اطراف خود تعداد فراواني ثرك متراكم دارد. دو نوع واكوئل گوارشي و ضربان دار دارد. دو هسته ي كوچك و بزرگ دارد. با ميتوز توليد مثل مي كند و با هم يوغي مبادله ي مواد ژني و توليد مثل جنسي را انجام مي دهد.
  پاسخ خودآزمايي صفحه 282
  1- تك سلولي،هتروتروف،فاقد ديواره ي سلولي، حركت و گرفتن غذا به كمك پاي كاذب، توليد مثل با تقسيم ميتوز، زندگي اغلب به صورت آزاد.
  2- تك سلولي، فتوسنتز كننده، داراي ديواره ي سيليسي دو قسمتي با تزئينات خاص، حركت با سر خوردن روي مواد شيميايي ترشح شده از منافذ پوسته.
  3و4و5 تكرار خودآزمايي صفحه 279
  پاسخ خودآزمايي صفحه 285
  1- آغازين با بيمار كردن انسان و بيمار كردن دامهاي اهلي، بر سلامت انسان اثر مي گذارند.
  2- از طريق ورود گامت ها از خون فردآلوده به بن پشه و ورود اسپور و زوشيت ها.
  3- در نتيجه ي انجام يك تا 3 ميتوز در داخل ديواره ي سلول ما در 2 تا 8 سلول ها پلوئيد جديد ايجاد مي شود كه زئوسپور نام دارند و پس از رسيدن ديواره را پاره كرده آزاد مي شوند.
  4- تناوب نسل: اسپوروفيت بالغ ساختار توليد مثلي به نام اسپورانژ دارد كه با ميوز، زئوسپور توليد مي كند. دو گامت لقاح انجام داده اسپوروفيت جديد توليد مي كنند.
  هم جوشي: دو سلول با هم تركيب شده، مواد ژني خود را به اشتراك مي گذارند و از تركيب هسته ها زيگوت ايجاد مي شود. سلول هاي حاصل از ميوز زيگوت ها رشد كرده ساختارها پلوئيد ايجاد مي كنند.
  پاسخ خودآزمايي صفحه ي 279
  1- برآمدگي هاي سيتوپلاسمي قابليت انعطاف دارند و از بخش هاي مختلف سلول بيرون مي زنند.
  2- پوسته ي دياتوم ها سيليسي و 2 قسمتي كه يك قسمت كوچكتر بوده و داخل قسمت بزرگتر قرار مي گيرد.
  3-

  نوع جلبك زيستگاه ساختار چرخه زندگي
  سبز آب شيرين
  آب شور تك سلولي
  پر سلولي توليد مثل جنسي و غير جنسي
  قرمز آب گرم اقيانوس پر سلولي تناوب نسل
  قهوه اي نواحي ساحلي اقيانو س ها پر سلولي تناوب نسل

  از بزاق پشه به خون فرد سالم
  4- با كاهش جمعيت پشه ها از طريق پاشيدن حشره كش ها و از بين بردن محل هاي زاد و ولد پشه ي ناقل مالاريا و درمان افراد مبتلا به مالاريا.
  پاسخ سئوالات فصل يازدهم
  پاسخ فعاليت صفحه ي 293 ( برخي از ويژگي هاي كپك نان)
  تجزيه و تحليل
  1- امكان بيشتري براي انتشار هاگ فراهم مي آورد.
  2- نخينه رشد مي كندف منشعب مي شود و ميسليوم را مي سازد، ميسليوم آنزيم هاي تجزيه كننده را ترشح ومواد غذايي هضم نشده را جذب مي كند. ساختارهاي توليد مثلي، هاگ مي سازند از هاگ نخينه ي جديد توليد مي شود.
  پاسخ فعاليت صفحه ي 305 ( اثر قارچ- ريشه اي- بر رشد گياه)
  1- گروه ب رشد سريع تري داشته است.
  2- سترون كردن خاك سبب كشته شدن قارچ- ريشه اي ها مي شود. از انجا كه اين قارچ ها مواد معدني را براي گياه فراهم مي كنند، از بين رفتن آن ها سبب كاهش رشد گياه مي شود.
  3- بدون حضور قارچ هاي همزيست، گياهان مواد معدني كافي دريافت نخواهند كرد. پس كم تر رشد مي كنند.
  4- مي توان قارچ- ريشه اي را به خاك سترون وارد كرد.
  پاسخ فعاليت صفحه ي 307
  1- زيگو سپورانژيوم ساختاري توليد مثلي با ديواره ي ضخيم است. تا هنگامي كه شرايط مساعد نيست غير فعال است، اما پس از مساعد شدن شرايط فعال مي شود.
  2- از آنجا كه گلسنگ ها نسبت به تغييرات شيميايي محيط حساس اند براي سنجش كيفيت هوا به كار مي رود.
  - دانشمندان با نقشه برداري از منطقه و تعيين تراكم و نوع پوشش گلسنگي، مي توانند تعيين كيفيت هوا را تعيين كنند، گلسنگ هايي كه به آلودگي محيط حساسيت زياد دارند، در حضور آلاينده ها مي ميرند.
  3-به ترتيب از چپ به راست.
  زيگوميكوتا كه بيشتر به روش غير جنسي و با توليد هاگ در نوك تخينه هاي تخصص يافته تكثير مي شود. در توليد مثل جنسي دو نخينه از دو نوع آميزشي مختلف با هم ادغام مي شوند و زيگوسپورانژريوم را ايجاد مي كنند كه در داخل ان هاگ و نخينه ها ايجاد مي شوند.
  آسكوميكوتا: به دو روش غير جنسي ( توليد هاگ در نوك نخينه هاي تخصص يافته) و جنسي توليد مثل مي كند. در توليد مثل جنسي، نخينه هاي آميزشي مختلف با هم ادغام شده ساختار فنجاني شكل آسكوكارپ را مي سازند كه آسك هاي مولد هاگ را ايجاد مي كند.
  بازيد يوميكوتا: در اين قارچ ها توليد مثل جنسي به ندرت رخ مي دهد. در توليد مثل جنسي نخينه هاي دو نوع آميزشي مختلف با هم ادغام شده رشد كرده چتر را مي سازند كه در شكاف هاي زير آن بازديد يوم هاي مولد هاگ تشكيل مي شوند.
  4- الف) جنگل زدايي موجب كاهش ميزان برداشت قارچ شده است.
  ب) بايد جنگل زدايي متوقف شود.
  5- پاسخ ها متنوع است. با توجه به همياري قارچ و جلبك، محيط هاي پيشنهاد شده بايد شرايط لازم براي برقراري اين همياري را داشته باشند.
  پاسخ خودآزمايي صفحه ي 294
  1- قارچها بر خلاف گياهان هتروتروف اند. قارچها بر خلاف گياهان بافت ندارند و از ريشه هاي بلند و باريك درهم پيچيده اي ساخته شده اند. ديواره ي قارچها بر خلاف ديواره سلولي گياهي كه سلولزي است از جنس كيتين است و در قارچها بر خلاف گياهان كه دوك تقسيم خارج از هسته تشكيل مي شود. دوك تقسيم در داخل هسته تشكيل مي شود و پوشش هسته اي هنگام تقسيم حفظ مي شود.
  2- نخينه رشته اي باريك و طويلي است كه يا ديواره عرضي ندارد و يا ديواره عرضي ناقص دارد. سيسليوم از توده اي از نخينه هاي رشد يافته و منشعب است.
  3- قارچها با ترشح آنزيم هاي گوارشي روي مواد آلي و تجزيه ي آن ها غذاي مورد نياز خود را فراهم مي كنند اين مواد الي ممكن است مواد غذايي مانند نان، ميوه و يا مواد غير غذايي مانند كاغذ، مقوا و يا مواد دفعي و بقاياي جاندارن و يا حتي بدن انسان و ساير جانداران باشد.
  4- برخي از قارچها انگل بيماريزا هستند برخي از قارچها در تهيه ي مواد غذايي مثل پنير به كار مي روند. برخي از انها براي تهيه ي آنتي بيوتيك ها مثل پني سيلين كاربرد دارند. عده اي از آنها با تجزيه ي بقايا و مواد دفعي جانداران سبب برقراري چرخه ي مواد در طبيعت مي شوند.
  5- هاگ ها به دو روش غير جنسي و جنسي توليد مثل مي كنند. در روش غير جنسي ساختارهاي توليد مثلي در نوك نخينه ايجاد و به روش ميتوز هاگهاي هاپلوئيد ساخته مي شود. در روش جنسي نخينه هاي دو قارچ با هم ادغام مي شوند و ساختار توليد مثلي را مي سازند كه پس از الحاق هسته ها با تقسيم ميوز هاگ هاپلوئيد را توليد مي كنند.
  پاسخ خودآزمايي صفحه ي 300
  1- گروهي از قارچها به نام دئو تروميتها توليد مثل جنسي ندارند بقيه ي قارچها كه توليد مثل جنسي دارند بر اساس نوع ساختار توليد مثلي كه در توليد مثل جنسي پدپد مي آيد به 3 شاخه ي يگوميكوتا،آسكوميكوتا و بازيد ميكوتا طبقه بندي مي شوند.
  2- بعضي از گونه هاي پني سيليوم، آنتي بيوتيك پني سيلين توليد مي كنند. آسپرژيلوس در تخمير سس سويا و اسيد استيريك به كار مي رود.
  3-زيگوميكوتا: نخينه، ديواره عرضي ندارد و هاگهاي جنسي در زيگوسپورانژ توليد مي شود.
  آسكوميكوتا: نخينه ديواره عرضي دارد. هاگهاي جنسي آسك توليد مي شوند.
  بازيد يوميكوتا: نخينه ديواره عرضي دارد و هاگهاي جنسي در بازيديوم توليد مي شوند.
  4- قارچ چتري يك پايه و كلاهك دارد كه از رشد نخينه هاي دو نوع مختلف ايجاد مي شود. در شكافهاي زير كلاهك ساختارهاي گرز مانندي به نام بازيديوم براي توليد مثل جنسي ايجاد مي شود.
  5- مخمرها اغلب به روش جوانه زدن توليد مثل مي كنند. در اين روش از سلول بزرگ، سلولي كوچك توليد مي شود كه به آن چسپيده مي ماند يا از آن جدا ي شود.
  پاسخ خودآزمايي صفحه ي 308
  1- گلسنگ: حاصل همزيستي قارچي از نوع آسكوميست با يك فتوسنتز كننده مثل جلبك و يا سيانوباكتري و يا هر دو آنهاست.
  قارچ- ريشه اي: حاصل همزيستي قارچي از گروه بازيديو مسيت ها با ريشه ي گياه آوندي مثل كاج، بلوط و بيد است.
  2- نخينه هاي قارچ در انتقال فسفر و ساير مواد معدني از خاك به ريشه ي گياه كمك مي كنند.
  3- گلسنگ از نوعي قارچ آسكوميست به همراه جلبك سبز سيانوباكتري و يا هر دوي آن ها تشكيل شده است.
  4- در شرايط نامساعد گلسنگ ها به خواب مي روند تا نيازهاي خود را به حداقل برسانند و از مرگ خود جلوگيري كنند به اين ترتيب طول عمر آن زياد مي شود.
   
  ★ سونامی ★ از این پست تشکر کرده است.