1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

مهمان هفته پانزدهم صندلی داغ ".atena."

شروع موضوع توسط Shiva ‏Jul 30, 2013 در انجمن صندلی داغ

وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.
 1.  
  behnam7503 و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 2.  
  behnam7503 و barfi از این پست تشکر کرده اند.


 3. هیچ حسی:biggrin:
   
  behnam7503 و barfi از این پست تشکر کرده اند.


 4. مخاطب خاص:biggrin:
   
  behnam7503 و barfi از این پست تشکر کرده اند.


 5. نهههههههههههه:biggrin:
   
  Shiva، behnam7503 و barfi از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  1.ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﺑﺎ دﻣﭙﺎﯾﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ ﺗﻮ ﺳﺮت؟ ﺑﺎ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮑﻮﺑﯿﺪﻩ؟
  2.دﺳﺖ و ﭘﺎ ﭼﻠﻔﺘﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟
  3.ﮐﯽ شوهر میﮕﯿﺮی ﺑﺮی ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺨﺖ؟
  4.اﺳﻢ ﮐﯿﺎ ﺗﻮ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮت ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ؟

  ( 5.ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ﭼﮑﺎر ﻣﮑﻨﯽ؟ )ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ
  6.اﮔﻪ اﯾﻦ اﺳﻢ ﻧﺒﻮد دوس داﺷﺘﯽ اﺳﻤﺖ ﭼﯽ ﺑﻮد؟
  7.ﭼﻪ ﻣﯿﻮﻩ ای دوﺳﺖ داری؟ﭼﯽ دوس ﻧﺪاری؟
  8.ﻗﺒﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺎی اﯾﻨﺠﺎ داﺷﺘﯽ ﭼﮑﺎر ﻣﯿﮑﺮدی؟
  9.وﺣﺸﺖ ﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ای ﮐﻪ دﯾﺪی؟
   
  ••ÐêMōn•• و behnam7503 از این پست تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  ﺳﻮال ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﮐﻪ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪم؟

  ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺎراﺣﺘﺖ ﮐﺮدم؟

  ﺑﻪ ﻧﻈﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺜﺒﺘﻢ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ؟

  ﺳﻮال ﺧﯿﻠﯽ دارم وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮام زﯾﺎد اذﯾﺘﺖ ﮐﻨﻢ
   
  behnam7503 و ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  ﻣﯿﺮﺳﻪ رو ﺑﮕﻮ :- اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺮ ﺑﻪ ذﻫﻨﺖ

  1: ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ

  2: ﺑﺪ اﺧﻼق

  3.ﻧﺎرﮔﯿﻞ

  4.ﻣﻬﻨﺪس

  5.ﺑﻬﺸﺖ

  6.ﮐﺘﺎب

  7.ﺧﻮاب دﯾﺪن

  8.ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰی
   
  ••ÐêMōn•• و behnam7503 از این پست تشکر کرده اند.
 9. بپرس همشونو اذیت نمیشم
   
  behnam7503 و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  ﺧﻮﺑﯽ؟

  ﺻﻨﺪﻟﯽ داغ ﭼﻄﻮرﻩ ؟

  ﮐﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺳﻮاﻻی ﭼﺮت ﮐﺮدﻩ ؟

  اﻫﻞ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟

  ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﺘﻪ؟

  ﻓﻮﺗﺒﺎل دوس داری؟

  ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ آﺑﯽ؟

  ﮐﺪوم ﻏﺬا رو ﺑﯿﺸﺘﺮ دوس داری؟ﺧﻮدت ﺑﻠﺪی ﺑﭙﺰﯾﺶ؟

  ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رﻓﺘﯽ؟

  ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر داﺷﺘﯽ؟

  3 دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ دوس داری ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ؟)ﻣﻨﻈﻮر زﯾﺮ (ﺳﺎل

  ﭼﻪ رﻧﮕﯽ رو دوس داری؟

  ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﻼﻗﻪ داری؟

  ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ اﻋﺘﻘﺎد داری؟

  ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪی؟
   
  ••ÐêMōn•• و behnam7503 از این پست تشکر کرده اند.
وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.