1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

مهمان هفته دوازدهم صندلی داغ"nazanin"

شروع موضوع توسط MahD!ye ‏Jun 15, 2013 در انجمن صندلی داغ

وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.
 1. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  !1.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ اﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻬﺖ داد؟ !2.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ای ﮔﺮﻓﺘﯽ؟ !3.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ای دادی؟ !4.ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﺷﻤﺎرﻩ دو؟ !5.ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﺷﻤﺎرﻩ ﺳﻪ؟ !6.ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺷﻤﺎرﻩ دو؟ !7.ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺷﻤﺎرﻩ ﺳﻪ؟ !8.دوﺳﺖ داری ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﮐﯽ ﺑﻬﺖ ﮐﺎدو ﺑﺪﻩ؟ !9.اﮔﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﻮام ﺑﺮات ﯾﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﮕﯿﺮم ﭼﯽ ﺑﺎﺷﻪ؟
   
  barfi، Nayereh و leili از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  طفلی منو میثم :29:
   
  barfi و leili از این پست تشکر کرده اند.
 3. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  !1.ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ زﯾﺮاب ﮐﺴﯽ رو ﺑﺰﻧﯽ؟ 2وﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺑﺘﻮﻧﯽ زﯾﺮاﺑﻪ ﮐﺴﯽ رو ﺑﺰﻧﯽ وﻟﯽ !ﻧﺰدی؟ !3.ﺗﺎﺣﺎﻻ زﯾﺮاﺑﺘﻮ ﮐﺪوم ﺑﭽﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ زدن؟ !4.ﺗﺎﺣﺎﻻ زﯾﺮاﺑﻪ ﻣﻨﻮ ﮐﺴﯽ ﺟﻠﻮت زدﻩ؟ !5.اﺻﻼ زﯾﺮاب زﻧﯽ ﺧﻮﺑﻪ ﯾﺎ ﺑﺪ؟
   
  barfi، Nayereh و leili از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  !1ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﯿﻦ؟ !2ﭼﺮا اﯾﻨﺠﻮری ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
   
  barfi، Nayereh و leili از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. چطور بود؟؟؟:35:
   
  leili و barfi 2 از این پست تشکر کرده اند.
 6. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  !1.ﻋﺮوﺳﻚ داري؟ !2.اﺳﻤﺶ ﭼﯿﻪ؟ !3.ﭼﻪ ﺷﻜﻠﯿﻪ؟ !4.ﺧﻮرت ﺧﺮﯾﺪي ﯾﺎ ﺑﺮات ﺧﺮﯾﺪن؟ !5.ﺗﺎﺣﺎﻻ واﺳﻪ ﻛﺴﻲ ﻋﺮوﺳﻚ ﺧﺮﯾﺪي؟ !6.ﭼﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﻮد؟ ! 7.ازش ﺧﻮﺷﺶ اوﻣﺪ؟ !8.ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﺶ ﻣﻮﻗﻊ دﯾﺪن ﭼﻲ ﺑﻮد؟ !9.ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺻﺖ ﻋﺮوﺳﻚ دوﺳﺖ دارﻩ؟
   
  barfi، Nayereh و leili از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  1.ﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮردت ﺑﺎ ﯾﻪ آدم اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰش ﮐﻪ ﺗﻮرو ﺟﺬب !ﻣﯿﮑﻨﻪ ﭼﯿﻪ؟ :دﺧﺘﺮ :ﭘﺴﺮ !2.ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﻘﺪر ﺟﺬاﺑﯽ؟ !3.ﺣﺘﯽ از زن ﻣﺘﻮﻟﺪ اﺳﻔﻦ ﻫﻢ ﺟﺬای ﺗﺮی؟ 4.ﻗﺒﻮل داری ﮐﻼ اﺳﻔﻨﺪی ﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﺎی !دﯾﮕﻪ ﺟﺬاب ﺗﺮﻧﺪ؟ !5.ﺳﻨﺒﻞ اﺳﻔﻨﺪ ﭼﯿﻪ؟ !6.ﺑﻪ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ اﻋﺘﻘﺎد داری؟ !7.ﮐﺪوم ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ؟ !8.ﯾﮏ ازش ﺑﮕﻮ؟ !9.ﻃﺎﻟﻊ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺪوم ﻣﺎﻫﺎ رو ﺧﻮﻧﺪی؟
   
  Nayereh و leili از این پست تشکر کرده اند.
 8. خونم بابا
  2 باشگاه بودم بعدشم رفتیم خرید...
  3 یادم نی ولی بیشترش خستگی بود...:(
  4 هیچ بار!!! وای گرسنمه شامم حاضره مامانم صدام میکنه فاطی مهلت بده!
   
  leili و barfi 2 از این پست تشکر کرده اند.
 9. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  -1-ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺎاﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺴﺎز: ﺳﻮﺳﮏ --ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ--ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ- ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ-- ﺧﻮرد-- ﺻﻨﺪﻟﯽ داغ----ﺗﻨﺒﻞ 2.-اﺧﺮ ﻣﺎ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ دودوﺗﺎ ﻣﯿﺸﻪ 4 ﺗﺎ ﯾﺎ 5 ﺗﺎ؟ 3.ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﯾﺪ؟و ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ؟ 4.ﺑﻨﻈﺮت ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ 5.اﮔﻪ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻦ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﯾﮑﯽ رو درﺟﻬﺎن ﺑﮑﺸﯽ ﮐﯿﻮ ﻣﯿﮑﺸﯽ؟ 6. 150 ﺳﺎل دﯾﮕﻪ در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﻫﺴﺘﻰ؟)ﺗﺎ (ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺶ ﻓﻜﺮ ﻛﺮدﻩ ﺑﻮدى؟ 7.-دﺳﺖِ ﺑﺰن ﻫﻢ دارى؟ 8.ﮔﻪ آرﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻛﯿﺎرو ﻣﯿﺰﻧﻰ؟ 9. ﺷﺪﻩ ﻫﻤﯿﻨﺎﻫﺎ ازت ﺷﻜﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻦ؟

  10. اﯾﻨﺠﻮر ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﻮاب ﺑﺎزﭘﺮﺳﺎ رو ﭼﻰ ﻣﯿﺪى؟ 11. ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ از زﻧﺪان ﻓﺮار ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻰ؟ !12.ﺗﺎﺣﺎﻻ دﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﺰﻧﯽ؟ !13.اﻻن ﮐﯿﻮ ﻣﯿﺨﻮای ﺑﺰﻧﯽ؟
   
  Nayereh و leili از این پست تشکر کرده اند.
 10. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  1.ﺗﻮ دوﺳﺘﻲ ﺗﺎ ﻛﺠﺎش ﻫﺴﺘﻲ؟ !2.ﺗﺎ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ؟ !3.ﺗﺎ ﺳﺮ ﯾﺨﭽﺎل؟ 4..ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﭙﺮﺳﻢ اﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ داغ

  ﭼﯿﻪ؟؟؟؟؟ !5.. راﺳﺘﯽ ﺷﺎم ﭼﯽ دارﯾﻦ؟ 6..ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﭼﻪ ﺟﻮر ادﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ؟ 7. ﺳﺎﻣﺎن رو ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻛﻦ 8.ﻧﻈﺮت در ﻣﻮرد رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯿﺎ ﭼﯿﻪ؟رﻓﺴﻨﺠﺎن رو ﭼﻪ ﺟﻮری ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ؟ 9.ﯾﻜﻲ از ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎي دوران ﺑﭽﮕﯿﺘﻮ ﺑﮕﻮ؟ ،10..اﮔﻪ ﺑﺨﻮای ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﮔﯿﺎﻩ ﮐﺎدو ﺑﺪی ﮐﺪوﻣﻪ؟ﭼﯿﻪ؟
   
  Nayereh و leili از این پست تشکر کرده اند.
وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.