1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

مهمان هفته دهم صندلی داغ"barfi"

شروع موضوع توسط Shiva ‏Mar 30, 2013 در انجمن صندلی داغ

وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.
 1. ای جان...پس رمان بعدی که میخوام بخونم معلوم شد...مرسی...!!:200:
  :198:
   
  ★ سونامی ★، baran...، مهربون و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  خيلي خيلي دوسش دارم و قشنكه بخصوص فصله اخرش!!!!!
  ياسمين خوندي؟!:67:
   
  ★ سونامی ★، baran...، مهربون و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. دارم میخونم...دیگه اخراشم.....خیلی قشنگه....thumbsup
   
  ★ سونامی ★، baran... و barfi از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  تلخ و عاشقانه:55::55::55:
   
  ★ سونامی ★، baran...، مهربون و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. 1.ﭼﻨﺪﺑﺎر در روز ﻣﯿﺮی ﺳﺮ ﯾﺨﭽﺎل؟؟؟
  2. ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ درس ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ؟؟؟
  3.ﭼﺮا ﻣﯿﺎی اﻧﺠﻤﻦ؟؟؟
  4. اﻻن ﮐﯽ ﮐﻨﺎرﺗﻪ؟؟؟
  5. اﻻن ﺑﺎ ﮐﯽ ﻗﻬﺮی؟؟؟
  6. دوﺳﺖ داری ﮐﯽ از اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﻩ؟؟؟
  7. آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻮﺗﯽ ﮐﻪ دادی ﭼﯽ ﺑﻮد؟؟
  ؟ 8. آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺷﯿﻄﻮن ﮔﻮﻟﺖ زد ﮐﯽ ﺑﻮد؟؟؟ !
  !!9. ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﻮدﺗﻮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻦ
   
  barfi، ★ سونامی ★ و مهربون از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. 1ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺖ ﺣﺲ ﻓﻀﻮﻟﯽ)ﮐﺮم رﯾﺨﺘﻦ(دﺳﺖ دادﻩ؟

  2ﭼﻪ ﻋﺪدی رو دوﺳﺖ داری؟؟
  3ﭼﺮا ﺷﯿﺮاز ﺷﻬﺮ ﮔﻞ و ﺑﻠﺒﻠﻪ؟
  4ﻋﺪد ﺷﺎﻧﺴﺖ ﭼﯿﻪ
  ؟ 5ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺪرﺳﻪ ات رو ﺑﮕﻮ؟ﯾ
  1.يﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات زﻧﺪﮔﯿﺖ؟
  7اﻻن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ؟اﺻﻼ ﺑﮕﻮ در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ؟
   
  barfi، ★ سونامی ★ و مهربون از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. 1-ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ دوﺳﺖ داری ﯾﺎ ﮐﻢ ؟ 2ﻣﻨﻮ ﯾﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ؟ 3ﺑﻨﻈﺮت ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻓﺮﯾﻨﺶ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ 4ﭼﺮا ﺷﻜﻠﻜﻬﺎي ﯾﺎﻫﻮ ﻣﺴﻨﺠﺮ ﻫﻤﻪ ﻛﭽﻠﻦ؟ 5زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ؟ 6ﭼﭗ دﺳﺘﯽ ﯾﺎ راس دﺳﺖ؟
   
  barfi، ★ سونامی ★ و مهربون از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. 1.ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪﺗﺎ دوس ﭘﺴﺮ داﺷﺘﯽ؟ 2.دوس داﺷﺘﯽ ﺗﻮ ﺗﻬﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ؟ 3.ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﮐﺴﯽ رو ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ دوس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻞ ﺳﮕﻢ ﻧﺬارﻩ ﺑﻬﺖ؟ 4.اﮔﻪ دوس ﭘﺴﺮ داﺷﺘﯽ دﺳﺘﺸﻮ ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﯽ؟ 5.ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﺑﺎت ﯾﺎ ﻣﺎﻣﯿﺖ ﮐﺘﮑﺖ زدﻩ؟ 6.ﺷﺪﻩ ب ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻓﮏ ﮐﻨﯽ؟ 7.ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ دﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﯾﻌﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺜﻪ دﯾﻮوﻧﻪ ﻫﺎ داد ﺑﺰﻧﯽ؟ 8.دوس داری ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺮدی ﭼﻨﺪﺗﺎ ﯾﭽﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ؟
   
  barfi، ★ سونامی ★ و مهربون از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. ﺳـــــــــــــــــــــﻼم 1. ﭼﺮا ﭼﺸﻢ دﯾﺪن ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮔﻞ ﻣﯿﺎﻧﻪ رو ﺗﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺪاری؟؟؟؟ 2. ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪ ﻓﻀﻮﻟﯽ؟؟؟؟ 3. ﭼﺮا رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺰﺧﺮﻓﻪ؟؟؟؟ 4. ﭼﺮا ﻣﺎﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪﻩ؟؟؟ 5. اﺳﺐ ﯾﺎ ﮔﺎو؟؟؟ 6. ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﯾﺎ ﭘﯿﺮوزی؟؟؟؟ 7. ﺳﯿﺎﻩ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ؟؟؟؟ 8. اﮔﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﯽ ﯾﻪ اﺳﻢ ﺑﺮام اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯽ ﭼﯽ ﻣﯿﺬاﺷﺘﯽ؟؟؟ 9. ﭼﺮا؟؟؟؟ 10. ﻋﻤﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻟﻪ؟؟؟؟ 11. اﮔﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدی دوس داﺷﺘﯽ اﺳﻤﺖ ﭼﯽ ﺑﻮد؟؟؟؟ 12. ﭼﺮا ﻓﻮﺗﺒﺎل دوﺳﺖ داری؟؟؟؟
   
  barfi، ★ سونامی ★ و مهربون از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. ★ سونامی ★

  ★ سونامی ★ منم یکی از اون 1000 تام

  3,068
  9,272
  1,935
  من که کاریت نداشتم میری دخمل مردمو اذیت میکنی میگی تقصیر سونامیه......:redface: فرشتهه خیلی بیجا کرده :23:
  :20:13:
   
  rezaco2196، barfi و مهربون از این ارسال تشکر کرده اند.
وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.