1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

من یه اسفندیم . . .

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 18, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  وﻗﺘﯽ ﺳﮑـــﻮت ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻣﻨﻪ اﺳﻔﻨﺪی را . . ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . . .. اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻐﺮورم . . . اﻣﺎ اﻓﺴﻮس ... !! . . . ﮐﻪ راز اﯾﻦ ﺳﮑﻮﺗﻢ را ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ !....ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺪی ﻣﯿﻔﻬﻤﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﻢ
   
  a.g و ُSara2000 از این پست تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ....اﯾﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮن راﻩ ﻣﯿﺮن و ﯾﻬﻮ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﻮن ﻣﯿﺨﻨﺪن اﯾﻨﺎ ﻫﻤﻮن اﺳﻔﻨﺪﯾﻬﺎﯾﯽ ان ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﺷﻮن زﻧﺪﻩ ان دﯾﻮوﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﻢ ﺧﺴﺘﻪ ان!!!
   
  a.g و ُSara2000 از این پست تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ،ﻣﺘــــــــــﻮﻟﺪ اﺳﻔﻨﺪ در ﻟﺒﺨﻨﺪت، ﻏﻤﺖ رو ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ

  اﺳﻔﻨﺪی در ﺳﮑﻮﺗﺖ ﺣﺮﻓﺎﺗﻮ ﻣﯿﺸﻨﻮﻩ

  اﺳﻔﻨﺪی در ﺧﺸﻤﺖ ﻣﺤﺒﺘﺖ رو ﻣﯿﻔﻬﻤﻪ

  ِﭼﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﺖ ...
   
  a.g و ُSara2000 از این پست تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  اﺳﻔﻨﺪی ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻬﺶ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯽ آﻏﻮش ﮔﺮﻣﯽ ﮐﻪ آراﻣﺶ رو ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدت ﺣﺲ ﮐﻨﯽ .و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ رو ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎش ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﭘﺲ ﻗﺪر اﯾﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﮐﻤﯿﺎﺑﻮ ﺑﺪون ﮐﻪ ﮔﯿﺮ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺎد
   
  a.g و ُSara2000 از این پست تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  درﺳﺘﻪ ﮐﻪ از ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﻢ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ

  .اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎ ﻫﻤﭽﯿﻦ ادﻣﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻤﺎ!!!
   
  a.g و ُSara2000 از این پست تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  !!!!! ﯾﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺧﻨﺪﻩ از رو ﻟﺒﻬﺎش ﻧﻤﯿﻮﻓﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ واﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻤﯿﺸﻪ آدم ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻣﯿﺸﻪ
   
  a.g و ُSara2000 از این پست تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  واﺳﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺰﻧﯽ

  |: زﻧﮓ و اس ام اس ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺰﻧﻦ
   
  a.g و ُSara2000 از این پست تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺪی آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﻪ ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺪی ﻣﯿﺸﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﭘﺸﯿﻤﻮن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺪی ﻣﻨﺘﻈﺮﺷﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد دﻧﯿﺎﺳﺖ ﭼﻮن اﺳﻔﻨﺪی ﮐﺎری ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﭼﻮن اﺳﻔﻨﺪی ﻫﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎرش ﻫﻤﻪ ی ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺎ ... ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺸﻪ
   
  a.g و ُSara2000 از این پست تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  واﺳﻪ ﯾﻪ اﺳﻔﻨﺪى ﻧﻘﺶ ﺑﺎزى ﻧﻜﻦ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﯿﻠﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ رو ﺣﻔﻈــــﻪ :ﻗﺒﻼ از اﯾﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاى ﻛﺎرى ﻛﻨﻰ ﻣﯿﮕــﻪ ؛ ﻛـﺎت
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎ ♥اﺳﻔﻨﺪی ﻫﺎ♥ ؛

  ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛

  ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﺎﺳﺖ
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.