1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

من یه اسفندیم . . .

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 18, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  بابایی منم بهمنیه :16:
  من از اسفندم دفاع موکونم:35:
  چه غلطی کردیم ادرسه پیجمون به این عاقا دادیم :35:
   
  a.g و Mr EhSaN از این پست تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ...ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺪی

  .ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ آﻣﺪﻩ آزردﻩ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺟﻮراﯾﯽ دﻟﺸﻮن واﺳﻪ ﺧﻮدﺷﻮن ﺗﻨﮓ ...ﺷﺪﻩ ﻣﺜﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ...وﻗﺘﻪ ﺧﻮدﻣﻮ ﻧﺪﯾﺪم!!!
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺑﻌﻀﯿﺎم ﻫﺴﺘﻦ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻓﻼن ﻣﺎﻩ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻛﻪ اﻧﮕﺎر :279: ژنِ ﺑﺮﺗﺮ دارن !!! ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾــــﻦ !! ﻋﻨﺪ ﻣـــــﺮام !!!! اﺻﻞ ﺑﺎﻣﻌﺮﻓﺘــــﺎ !! د آﺧﻪ ﻣﻬــــــﺮﺑﻮووون اﺻﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ "اﺳﻔﻨﺪ" ... ﺧﻮﺑﻪ ؟ از اﯾﻦ ﺑﻬﺘــــﺮ ؟؟؟؟؟
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 5. یاهوتوک زدم خود ب خود فیستم میفته دستم خخخ
  بیچارت میکنم که دیگه جلوی بهمنی ها قد الم نکنی هی چرت بیگی خخخ :35::35::35:
   
  ُSara2000 و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  بشین بینیم باووو !!!:24::35:
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  اﻋـــﺼـــﺎب: ﻧﺪارﯾﻢ

  ﻟــــﺠﺒـﺎز: ﺑﻠﻪ ﻫﺴــﺘﯿـﻢ

  .. ﻏـــﺮور: ﻋﺰﺗﻪ ﻧــﻔﺲ دارﯾﻢ , وﻟــــﯽ ﮐﺎﻓﯿﻪ ﺑﻔـــﻬﻤﯿﻢ ﮐﺴــﯽ ﻟﯿــﺎﻗﺘﻤﻮﻧﻮ ﻧﺪارﻩ !ﯾﻪ ﻧﮕـــﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎش ﻣــﯿﻨﺪازﯾــﻢ و ... ﺗﻮ ﻫﻤـــﻮن ﻧﮕــﺎﻩ ﻣﯿﻔـــﻤﯿﻢ ﭼــﻘﺪر ﺑﺎﺧـــﺘﻪ ... ﭘــــُـﺮ از ﻋـــﺸﻖ .. ﭘﺎﮐــــﯽ

  ﮐﺎﻓﯿـــﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﻋـــﺸﻘﺖ ﺧــــﺎﻟﺼﻪ, ﻣﺜـــﻪ ﺧﻮدﻣﻮن ﭘـــﺎﮐﻪ ; دﯾﮕـــﻪ ﺑﺮو ﺷـــﺎد ﺑﺎش ﮐﻪ دﻧــــــﯿﺎ واﺳﻪ ﺗﻮ ﻣــــﯿﺸﻪ

  ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ" ﻣﺘﻐـــﯿﺮﯾﻢ, ﯾﻪ روز ﺷــــﺎد ﯾﻪ روز ﺗـﻮ ﻟــَــﮑﯿﻢ ..ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺣـــﺎﻟﻪ ﺧﻮدﻣﻮن رﻫــﺎﻣﻮن ﮐﻨـــﯽ اﮔﻪ ﺣﺎل ﻧﺪاﺷﺘـــﯿﻢ

  ﻣﺎ ﻫﻤــــﯿﻨﯿﻢ .. ﮐــُــﻠﯽ ﻣﺘﻔـــﺎوت و ﻧﺎﺷـــﻨﺎﺧﺘﻪ !اﺣـــﺘﯿﺎط ﮐﻦ

  ﻣﺎ اﺳﻔﻨﺪی ﻫﺴﺘﯿﻢ!!!
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  درﻣﻮرد اﺳﻔﻨﺪﯾﺎ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯾﻮﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪاوﻧﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ* * *ﻫﻤﻮن ﻗﺪرﮐﻪ ﯾﻪ اﺳﻔﻨﺪی ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﮐﺴﯿﻮدوس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻫﻤﻮن ﻗﺪرم ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ازش ﻣﺘﻨﻔﺮﺑﺸﻪ* **واﯾﻦ ﺧﯿﻠﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽ
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ... ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ زﻣﺎن ﻧﺪارم ﻣﻦ "اﺳﻔﻨﺪی" ام ﺑﺎ ﯾﻪ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﻫﻤﺮاﻩ ﯾﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﻋﻤﯿﻖ ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﮔــﺬﺷﺘــﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﻣﺎ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﻢ ...ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﻢ ...ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ...ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﻢ ...ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ ...ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﻢ ...ﺑﻬﻤﻮن زور ﻣﯽ ﮔﻦ ... ...ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﻢ ...اﻣﺎ ﺗﺎ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯿﮕﯿﻢ ...ﯾﻪ روز ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺳﺮو ﺻﺪاﯾﯽ وﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﺑﮕﯿﻢ!!!
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.
 11. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  "ﻋﺰﯾﺰم !ﻣﻦ "اﺳﻔﻨﺪﯾﻢ

  ﭘﺲ ﻟﻄﻔﺎً وﻗﺘﯽ ﻣﻰ ﺧﻮاى دروغ ﺑﮕﻰ ، ﻓﻘﻂ روی ﺧﻼّﻗﯿﺖِ ﺧﻮدت ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﻦ و اﺻﻼً درﺻﺪی ﺟﺎ ﺑﺮای ﺧَﺮﯾﺖ ﻣﻦ ﻧﺬار ! ...ﻫﻤﯿﻦ ! ﻣﺎ ﻋﺎدﺗﻤﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ و دروغ ﮐﺴﯽ رو ﺑﻪ روش ﻧﻤﯿﺎرﯾﻢ)اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﻪ(ﭘﺲ ﻣﺎرو ﻣﺜﻠﻪ ﺧﻮدت ﻓﺮض ﻧﮑﻦ
   
  a.g از این پست تشکر کرده است.