1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

من یه اسفندیم . . .

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 18, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ! اﮔﻪ ﯾﻪ روزی ﯾﻪ "اﺳﻔﻨﺪی" ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎم ﺑﺬاااااااار، ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎش ﻧﺬار

  |: ﺷﻌﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎش
   
  a.g و ُSara2000 از این پست تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  .. وﻗﺘﯽ ﯾﻪ اﺳﻔﻨﺪی ﻗﻠﺒﺸﻮ ﮐﻒ دﺳﺘﺖ ﻣﯿﺬارﻩ !! ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺗﻤﻮﻣﻪ .. داﺷﺘﻨﺶ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ !!ﻫﻨﺮ ﻣﯿﺨﻮاد
   
  a.g و ُSara2000 از این پست تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ﻫﻤﻪ وﻗﺘﯽ ﻋﺸﻘﺸﻮن ﺗﻨﻬﺎﺷﻮن ﻣﯿﺬار ﻣﯿﮕﻦ : اﻣﯿﺪوارم ﯾﮑﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻨﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ

  : اﻣﺎ ﯾﻪ اﺳﻔﻨﺪی ﻣﯿﮕﻪ . . در واﻗﻊ ﯾﻪ اﺳﻔﻨﺪی ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯿﮕﻪ ... ﭼﻮن اﻣﮑﺎن ﻧﺪارﻩ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﯾﻪ اﺳﻔﻨﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ
   
  a.g و ُSara2000 از این پست تشکر کرده اند.
 4. هوی چ خبرته همچی اسفندی اسفندی میکنی هرکی ندونه فکر میکنه از بهمنی ها سری :35::35::35:
  برو بینم بچه تا اعمال قانونت نکردم تو یاهو و فیس دیگه نتونی تو هیچ کدوم بری :35::35::35:
   
  a.g، ُSara2000 و barfi از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ...آﻫﻨﮓ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ی ﯾﻚ "اﺳﻔﻨﺪی" را ﺧﻮب ﮔﻮش ﻛﻨﯿﺪ زﯾﺮا در آن ﻫﻤﻪ ی ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ از ﮔﻔﺘﻨﺶ ﻫﺮاس دارد ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
   
  a.g و ُSara2000 از این پست تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  حسود :35:میخوای از زور استفاده کنی ?!:35:
  حواست هست من یه اسفندیم :28:!!!
   
  a.g، ُSara2000 و Mr EhSaN از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ! ﻓـﻘـﻂ ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺪی ﻣـﯿـﺘـﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﯾـﮏ ﮐﻠﻤـﻪ ﮐﻠـﯽ ﺣـﺮف ﺑـﺰﻧـﻪ

  ! ﻓـﻘـﻂ ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺪی ﻣـﯿـﺘـﻮﻧـﻪ ﺗـﺼـﻤـﯿـﻢ ﻫـﺎﺷـﻮ ﺑـﺎ ﯾـﻪ ﺑـﯿـﺨـﯿـﺎﻟﯽ ﻋـﻮض ﮐـﻨـﻪ

  ! ﻓـﻘـﻂ ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺪی ﻣـﯿـﺘـﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﯾـﻪ آﻫـﻨـﮓ ِ ﺷﺎد ﺑـﺰﻧﻪ زﯾـﺮ ﻫِـﻖ ﻫِـﻖ

  ﻓـﻘـﻂ ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺪی ﻣـﯿـﺘﻮﻧﻪ ﺑـﻔـﻬـﻤـﻪ ﻣـﻦ اﻟـﺎن ﭼـﯽ دارم ﻣﯿﮕـﻢ !!!
   
  a.g و ُSara2000 از این پست تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ... ﻣﻦ ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺪی ﻫﺴﺘﻢ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﻘﯿﻘﺖ رو ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد از ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻩ , ﻣﻦ دوروﯾﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ... ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ از دﺳﺖ دادن ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد
   
  a.g و ُSara2000 از این پست تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  .."ﻣﻦ ﯾﻪ "اﺳﻔﻨﺪﯾﻢ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺧﻮدم ﺑﺮام ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ دوﺳﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای دوﺳﺘﻢ ...ﺑﺎﺷﻢ ...ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪم ...وﻗﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﯾﻪ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻮد ...ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪ دﯾﺪم وﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮدم ..."آرﻩ ﻣﻦ ﯾﻪ "اﺳﻔﻨﺪﯾﻢ ...اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻢ ... ...ﭼﻮن ﻧﺸﺎﻃﻢ ﻣﻈﻬﺮ ﭘﺎﮐﯿﻪ
   
  a.g و ُSara2000 از این پست تشکر کرده اند.
 10. برو بچه هی نگو اسفندیم اسفندیم مردم خیال میکنن از ما بهمنی ها سری :35::35:
  زور نه؟ زور کجا بود پروفایل فیست رو میارم برات پایین با یاهوت ببینم دیگه زبون درازی میکنی جلوی منه بهمنی یا نه :35::35::35:
  خودت خاستی ها مجبورم میکنی خخخ:35::35:
   
  ُSara2000 و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 11. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  وﻗﺘﯽ ﯾﻪ "اﺳﻔﻨﺪی" رو دوﺳﺶ دارﯾﻦ اوﻧﻮ زﯾﺎد ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺬارﯾﺪ ﻧﺬارﯾﺪ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﻬﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻪ ﻧﺬارﯾﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻪ راﻫﯽ واﺳﻪ رﻓﻊ دﻟﺘﻨﮕﯿﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻪ ﯾﺎد ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﭼﺠﻮری دﻟﺘﻨﮓ ﻧﺒﺎﺷﻪ ...اوﻧﻮﻗﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻤﯿﺸﻪ آدم ﻗﺒﻞ ﮐﻪ دوﺳﺘﻮن داﺷﺖ!!!
   
  a.g و ُSara2000 از این پست تشکر کرده اند.