1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

من یه اسفندیم . . .

شروع موضوع توسط barfi ‏Oct 18, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ...اﺳﻔﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮدت را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪﻩ …ﺑﺮای ﺧﻮدت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ …ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ …ﺑﺮای داﺷﺘﻨﺖ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ دوﺳﺘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ……ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﻣﯿﺮود ...
   
  alireza1377، a.g و خانوم مهندس از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﻣَـﻦ ﻫَــﻤــﻮن اﺳﻔﻨﺪﯾـــــــــــــ ـــــــﻢ ...ﮐﻪ ﻫـﯿـﭽــﻮَﻗــﺖ ﻋــﻮض ﻧﻤــﯿـﺸـﻪ ﻫَــﻤــﻮﻧـــﯽ ﮐــﻪ ﻫـﻤـﻪ ﺑــﺎﻫـــﺎش ﺧــﻮش ﺣﺎﻟﻦ اﻣــﺎ ﮐــﺴـﯽ اوﻧﻮ ﻧــﻤــﯽ ﻓﻬﻤﻪ ﻫَــﻤــﻮﻧـــﯽ ﮐــﻪ اوﻧــﻘَــﺪر ﯾـﻪ آﻫَــﻨـﮓ ﮔـــﻮش ﻣﯿـــﺪﻩ ﮐــﻪ اَز ﺗَـــﺮاﻧﻪ ﮔـــ...رﻓـﺘـﻪ ﺗــــﺎ ...رﯾــﺘـــﻤـ و ﺧــﻮاﻧَﻨــﺪش ﻣـــﺘـﻨـﻔـﺮ ﺑـﺸـﻪ ﻫَــﻤــﻮﻧـــﯽ ﮐــﻪ ﻫـﻤـﻪ ﻓـﮑــﺮ ﻣـﯿـﮑـﻨــﻦ ﺳﺨـﺘـﻪ ،ﺳَـﻨـﮕﻪ ، اَﻣـــﺎ دﻟﺶ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺖ ... ... ﻫَــﻤــﻮﻧـــﯽ ﮐــﻪ ﻣُــﻮاﻇﺒـﻪ ﮐـــﺴﯽ ﻧـﺎراﺣَــﺖ ﻧــﺸﻪ اﻣــﺎ ﻫـﻤـﻪ ﻧــﺎراﺣَﺘـﺶ ﻣـﯿـﮑـﻨــﻦ ...ﻫَــﻤــﻮﻧـــﯽ ﮐــﻪ ﺗـﮑﯿﻬـ ﮔــﺎﻩ ﺧـﻮﺑﯿـــﻪ اﻣـﺎ واﺳَـﺶ ﺗﮑــﯿـﻪ ﮔــﺎﻫــﯽ ﻧـﯿـﺴﺖ ﻫَــﻤــﻮﻧـــﯽ ﮐــﻪ ﮐُــﻠــﯽ ﺣَــﺮﻓــ دارﻩ اَﻣــــﺎ ﻫَــﻤـﯿـﺸﻪ ﺳﺎﮐــﺘـــﻪ و ﺷﺎدی دﯾﮕﺮان ﺑﺮاش .... ﻣﻬﻤــــــﺘﺮﻩ
   
  alireza1377، a.g و خانوم مهندس از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ...ﻣﻦ ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺪی ام ...ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻐﺮورم وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ام ..ﺑﯿﺰارم از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﻧﺪ
   
  alireza1377، a.g و خانوم مهندس از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  !اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻫـﯽ دﻧﺒﺎل ﺑﻬـﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻧـﻤﯿﮕـــﺮدﻩ ﭼﻮن ﺑﻬــﺘﺮﯾﻨﻪ !..واﺳـﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬـﺘﺮﯾﻨـﺎ دﻧﺒــﺎﻟﺶ ﻣــﯿﮕـﺮدن .. دﯾــﺪم ﮐﻪ ﻣــــﯿﮕﻤــــــﺎ
   
  alireza1377، a.g و خانوم مهندس از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮ وﺟﻮد ﻣﺎ اﺳﻔﻨﺪی ﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﭼﯿﻪ وﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﻤﻮن ﺑﻬﻤﻮن ﺑﯽ ﺣﺲ ﻧﺒﺎﺷﻦ ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻘﻤﻮﻧﻦ ﯾﺎ ازﻣﻮن ﻣﺘﻨﻔﺮن ﺣﺪ وﺳﻂ ﮐﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ﯾﺎ ﻃﺮﻓﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮدﻣﻮن ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺰار
   
  alireza1377، a.g و خانوم مهندس از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺑﺮای ﻣﻦِ اﺳﻔﻨﺪی ! ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴـــــﺖ ﮐﻪ از ﺑﯿــــــﺮون ﭼﻪ ﻃــــﻮر ﺑﻪ ﻧﻈــــــــﺮ ﻣﯿﺎم ...ﮐﺴﺎﯾـــــــــــﯽ ﮐﻪ دروﻧﻢ رو ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻦ؛ ﺑﺮام ﮐـــــــــﺎﻓﯿﻪ ! واﺳﻪ اوﻧـــــــﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روی ﻇﺎﻫــــــــﺮم ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﻦ، ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪارم !! ... ﻫﻤﻮن ﺑﯿﺮون ﺑﻤﻮﻧﻦ ، ﯾﻪ ﮐﻢ ﻫﻮا... ﺑﺨﻮرن ، . واﺳﺸﻮن ﺧﻮﺑﻪ
   
  alireza1377، خانوم مهندس و a.g از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  اﺳﻔﻨــــــﺪ ﯾﮏ اﺗﻔـــــــــــــــﺎق اﺳﺖ اﺳﻔﻨــــــﺪﯾﮏ ﮐﻠﮑﺴﯿــﻮن از آدﻣﻬﺎی ﺧﺎص اﺳﺖ اﺳﻔﻨــــــﺪ ﻣــﺎﻫــﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎر ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑــﺎاﺳﻔﻨــــــﺪ ﻣــﺎﻫــﯽ ﺑﻮدن ﻫﻢ ﮐﺎر ﻫﺮﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ
   
  alireza1377، a.g و خانوم مهندس از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ،اﺳﻔﻨﺪی، ﺣﻮت، دو ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻨﺪ! اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎدم ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ ﺳﻨﮕﺪل، ﮐﯿﻨﻪ ای ﯾﺎ دل ﺻﺎف، رﺳﺘﻢ ﯾﺎ ﮐﻪ دﯾﻮ، راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎ دروغ،...و ﺑﯽ ...ﺗﻤﺎﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت اﻣﺎ دو ﻣﺎﻫﯽ دارم، ﯾﮑﯽ ﺧﻮب آن ﯾﮑﯽ ﺑﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ، ﻣﻬﺮ ﮐﻨﯽ وﻓﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ، وﻓﺎ ک...ﻧﯽ ﺳﺘﺎﯾﺸﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ، دﯾﻮ ﺷﻮی رﺳﺘﻢ ﻣﯿﺸﻮم، دروغ ﺑﺎﺷﯽ رﻫﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ
   
  alireza1377، a.g و خانوم مهندس از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  .ﺑﺎورت ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﻧﻪ

  روزی ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ دﻟﺖ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺲ؛ ...ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ی ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ...ﺑﺮای ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮدﻧﻢ؛ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﻢ، اذﯾﺖ ﮐﺮدﻧﻢ .ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﺎﺗﻰ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎرم داﺷﺘﯽ ،روزی ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺣﺴﺮت ﺗﮑﺮار دوﺑﺎرﻩ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮد ... .ﻣﯽ داﻧﻢ روزی ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﮑﺮار ﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

  .... ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﻪ اﺳﻔﻨﺪی ﺑﺎﺷﻪ
   
  alireza1377، a.g و خانوم مهندس از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  !دﻧﯿﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻔﻨﺪی ﻫﺎ ﻧﻤﯿﺸﻪ

  اﺳﻔﻨﺪی ﻫﺎ ﺧﻮدﺷﻮن ﯾﻪ دﻧﯿﺎن
   
  alireza1377، a.g و خانوم مهندس از این ارسال تشکر کرده اند.