1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

مدرسه مجتبی (واقعی)

شروع موضوع توسط Mr EhSaN ‏Oct 13, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺑﻐﻠﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﯿﺮﻭﻧﺶ ﮐﺮﺩﻧﺪ
  ﻧﺎﻇﻢ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﭼﻬره ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﮐﺸﯿد

  ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ، ﺗﻮ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﯽ، ﻫﯿﭽﯽ
  ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﻫﺎﯾﺶﺍﻧﺪﺍﺧﺖ، ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩ

  ﺧﻮﺍﺳﺖ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻮﯾﺪ، ﺍﻣﺎ، ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ

  ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ، ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ
  ﺍﺷﮏ ﻭ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺑﯿﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺁﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻮﺩ


  ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺛﻠﺚ ﺍﻭﻝ
  ﺳﺌﻮﺍﻝ: ﯾﮏ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻬﯽ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﯾﺪ
  ﺟﻮﺍﺏ: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﺎ


  ﺳﺌﻮﺍﻝ: ﻋﻀﻮ ﺧﻨﺜﯽ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟
  ﺟﻮﺍﺏ: ﺣﺎﺝ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺁﻗﺎ، ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﺭﯾﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﺵ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﯿچ ﺗﺎﺛﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﮔﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ


  ﺳﺌﻮﺍﻝ: ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻌﺪﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
  ﺟﻮﺍﺏ: ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﻨﻪ ﺩﺳﺖ ﭘﺪﺭﻡ، ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻻﻋﻼﺝ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻭ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺎﺳﺖ
  ﻣﻌﻠﻢ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺍﺷﮑﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩ


  ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ

  ﺳﺌﻮﺍﻝ: ﻧﺎﻣﺴﺎﻭﯼ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ
  ﺟﻮﺍﺏ: ﻧﺎﻣﺴﺎﻭﯼ ﯾﻌﻨﯽ، ﯾﻌﻨﯽ، ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ، ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﺍﻥ ﺍﺻﻼ ﻧﺎﻣﺴﺎﻭﯼ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻭ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ...

  ﺍﻟﻬﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ

  ﺳﺌﻮﺍﻝ: ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﭼﯿﺴﺖ؟
  ﺟﻮﺍﺏ: ﻫﻤﺎﻥ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺁﻗﺎ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻟﻪ ﺳﺎﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺏ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ


  ﺳﺌﻮﺍﻝ: ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻪ ﺧﻄﯽ ﺍﺳﺖ؟
  ﺟﻮﺍﺏ: ﺧﻂ ﻓﻘﺮ، ﮐﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻟﯿﻼ،ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺭﺍ، ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮﺩ


  ﺑﺮﮔﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻤﯽ ﺧﯿﺲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺧﻮﺍﻧﺎ، ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺛﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺑﻮﺩ


  ﻣﻌﻠﻢ ﺭﯾﺎﺿﯽ، ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﺪﺍﺩ، ﺑﺮﮔﻪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﮐﺮﺩ، ﺑﻮﺳﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﯿﺒﺶ ﮔﺬﺍﺷﺖ.


  ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﻟﺮﺯﺍﻧﺶ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ


  ﺁﻗﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ: ﮔﻔﺘﯿﺪ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽﺷﯿﻢ؟ ﻫﯿﭽﯽ؟
  ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺐ ﻋﻘﺐ ﺭﻓﺖ

  ﺩﺭ ﺣﯿﺎﻁ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﮔﻢ ﺷﺪ  مجتبی حالا یکی از بزرگترین جراح های قلب دنیاست که فقط و فقط در ایران به مداوای خانواده های فقیر می پردازد
  و هیچ انسان غنی رو نمی پذیره
   
  •KOSAR•، roha، Merjhoi و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. Vida

  Vida روهــــــــــم رفته..روحــــــــم رفته!!!

  2,454
  9,035
  662
  :cry:خیلی قشنگ بود...
   
  •KOSAR•، Mr EhSaN و setareh از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. setareh

  setareh ღشرمنده دستای پینه بسته پدرممღ

  10,645
  64,034
  89,650
  :222:آخی عالی بود....:20
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.
 4. ~pegah*~

  ~pegah*~ بدوتندتر نمی رسی عمرا

  1,270
  2,878
  464
  اسمش چیه ؟
  هوم
  هوم
  هوم
   
  setareh و Mr EhSaN از این پست تشکر کرده اند.
 5. عنوان شده فامیلشون به هیچ وجه بیان نشه
   
  setareh از این پست تشکر کرده است.
 6. ~pegah*~

  ~pegah*~ بدوتندتر نمی رسی عمرا

  1,270
  2,878
  464
  ممنون
   
  setareh و Mr EhSaN از این پست تشکر کرده اند.
 7. Merjhoi

  Merjhoi اگرچه دل به کسی داد...جان ماست هنوز:(** عضو کادر مدیریت مدیر ارشد همراه انجمن

  5,502
  13,920
  10,730
  حالا چرا مجتبی؟؟؟؟:18::18:
   
  setareh و Mr EhSaN از این پست تشکر کرده اند.
 8. Seyedeh maryeh

  Seyedeh maryeh Senorita

  1,284
  2,473
  436
  :cry:الهي
   
  Mr EhSaN و setareh از این پست تشکر کرده اند.
 9. •KOSAR•

  •KOSAR• Lady Of Autumn

  2,451
  13,535
  6,078
  :32::134::134:مرسی
   
  Mr EhSaN از این پست تشکر کرده است.