قاتل هستي...

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 5, 2013 در انجمن درد دل

 1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

 1. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﻗﺎﺗﻞ ﻫﺴﺘﻲ

  ...اﮔﺮ

  ﺑﺪﻧﺖ در دﺳﺖ ﻛﺴﯿﺴﺖ

  !و ﻓﻜﺮت ﭘﯿﺶ دﯾﮕﺮي

  ﻫﻢ ﺟﺴﻤﺖ را ﻛﺸﺘﻪ اي

  !!!...و ﻫﻢ روﺣﺖ را

  ...ﺑﻪ ﺧﻮد آ
   
  دوستانه، ya30 joon، sara و 11 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  :ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ

  ﻣﺮدم ۲ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ

  ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ و ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ

  ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ

  . . .اﻣﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮاﺑﻨﺪ

  (ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎرﻟﻮ)
   
  دوستانه، مهربون، ••ÐêMōn•• و 7 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ،ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ

  !!!!ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺮف در ﻣﯽ آورﻧﺪ

  ...ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻦ

  ...ﺗﻮ راﻩ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﺑﺪﻩ
   
  دوستانه، sara، مهربون و 9 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﻧـﻪ ﺗـﻮ آﻣـﺪی، ﻧــﻪ ﻓـﺮاﻣﻮﺷﯽ

  ...اﻣـﺎ ﻣـَـﻦ ﻛﻮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮم و ﭘـﺎی ﻧـــﺒﻮدن ﻫـﺎﯾـﺖ ﻣﯽ ﻣـﺎﻧـﻢذ
   
  دوستانه، مهربون، ••ÐêMōn•• و 6 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ...ﻣﺤﺒﺖ را زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ

  ..ﮔﺪاﯾﯽ ﻏﺬاﯾﺶ را ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد
   
  دوستانه، مهربون، ••ÐêMōn•• و 7 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ...ﺳﻼم ﺑﺮ آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

  ،رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ

  ... ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ
   
  مهربون، اتنا ..، rezaco2196 و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  !!!ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺎد ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ

  زﯾﺎد ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
   
  مهربون، اتنا ..، rezaco2196 و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ

  ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﮑﺮ آﻣﺪن ﻧﯿﺴﺖ
   
  مهربون، اتنا ..، الی جون و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  دﻟﻬﺎﺗﺎن را از دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ

  !!ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎﺗﺎن را از آن ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ
   
  مهربون، اتنا ..، sahar h و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ..ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎش و ﻋﺎﺷﻖ

  ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ داﻧﺪ آﺋﯿﻦ ﺑﺰرگ ﮐﺮدﻧﺖ را

  "ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ"
   
  مهربون، اتنا ..، sahar h و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.