1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

قاتل هستي...

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 5, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  ﻗﺎﺗﻞ ﻫﺴﺘﻲ

  ...اﮔﺮ

  ﺑﺪﻧﺖ در دﺳﺖ ﻛﺴﯿﺴﺖ

  !و ﻓﻜﺮت ﭘﯿﺶ دﯾﮕﺮي

  ﻫﻢ ﺟﺴﻤﺖ را ﻛﺸﺘﻪ اي

  !!!...و ﻫﻢ روﺣﺖ را

  ...ﺑﻪ ﺧﻮد آ
   
  دوستانه، ya30 joon، sara و 11 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  :ﭘﺪرم ﮔﻔﺖ

  ﻣﺮدم ۲ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ

  ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ و ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ

  ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ

  . . .اﻣﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺨﻮاﺑﻨﺪ

  (ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎرﻟﻮ)
   
  دوستانه، مهربون، ••ÐêMōn•• و 7 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ،ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ

  !!!!ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺮف در ﻣﯽ آورﻧﺪ

  ...ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻦ

  ...ﺗﻮ راﻩ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﺑﺪﻩ
   
  دوستانه، sara، مهربون و 9 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  ﻧـﻪ ﺗـﻮ آﻣـﺪی، ﻧــﻪ ﻓـﺮاﻣﻮﺷﯽ

  ...اﻣـﺎ ﻣـَـﻦ ﻛﻮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮم و ﭘـﺎی ﻧـــﺒﻮدن ﻫـﺎﯾـﺖ ﻣﯽ ﻣـﺎﻧـﻢذ
   
  دوستانه، مهربون، ••ÐêMōn•• و 6 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  ...ﻣﺤﺒﺖ را زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ

  ..ﮔﺪاﯾﯽ ﻏﺬاﯾﺶ را ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد
   
  دوستانه، مهربون، ••ÐêMōn•• و 7 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  ...ﺳﻼم ﺑﺮ آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

  ،رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ

  ... ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ
   
  مهربون، اتنا ..، rezaco2196 و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  !!!ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺎد ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ

  زﯾﺎد ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
   
  مهربون، اتنا ..، rezaco2196 و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ

  ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﮑﺮ آﻣﺪن ﻧﯿﺴﺖ
   
  مهربون، اتنا ..، الی جون و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  دﻟﻬﺎﺗﺎن را از دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ

  !!ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﺪﻧﻬﺎﺗﺎن را از آن ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻨﺪ
   
  مهربون، اتنا ..، sahar h و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,060
  61,291
  ..ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎش و ﻋﺎﺷﻖ

  ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ داﻧﺪ آﺋﯿﻦ ﺑﺰرگ ﮐﺮدﻧﺖ را

  "ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ"
   
  مهربون، اتنا ..، sahar h و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.