1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

فواید سربازی رفتن دخترا،بعععععله خخخخ

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 6, 2013 در انجمن خنده و شوخی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  .…اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺮﻩ ۱( ﻗﻀﯿﻪ ﻓﺮار از ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯿﺸﻪ و ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺮﻫﺎ( ﻣﯽ ﺧﻮان ﺑﺮن ﺳﺮﺑﺎزی ﺣﺘﯽ اوﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ) .…!!ﻗﺒﻼ رﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﺧﻮان دوﺑﺎرﻩ ﺑﺮن ۲( ﻏﺬای ﭘﺎدﮔﺎن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯿﺸﻪ (دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮان ﻫﻨﺮﻫﺎﺷﻮن را ﻧﺸﻮن ﺑﺪن )

  ۳( ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻧﻤﯿﺮﻩ ﺣﺘﯽ ﮐﻮر ﮐﭽﻞ !!!ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮان ﺑﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزی

  ۴( اﺿﺎﻓﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ … ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎﻋﺚ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻩ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﺸﻪ

  ۵( ازدواج داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻻو ﺗﺮﮐﻮﻧﺪن ﺗﻮی داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻪ و ازدواج در ﭘﺎدﮔﺎن و ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﻨﮕﺮ ﻣﻦ ﻣﺪ !ﻣﯿﺸﻪ

  .… ۶( ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎدﮔﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻪ دﯾﮕﻪ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﻓﺤﺶ رﮐﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺪن از ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ)!!( ﻫﻢ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ۷( ﺣﻤﺎم و دﺳﺖ ﺷﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﭘﺎدﮔﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ روی ﺑﻬﺪاﺷﺖ رو ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻦ ۸( دﯾﮕﻪ رژﻩ ﻫﺎ در ﭘﺎدﮔﺎن درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻪ …. ﭼﻮن دﺧﺘﺮﻫﺎ را ﻣﯿﺬارن ﺻﻒ اول ۹(ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ از ۹ ﺷﺐ ﺑﻪ ۵.۲۱ – ۱ ﺷﺐ ﻣﯿﺮﺳﻪ ۰۱( ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی از ۲ﺳﺎل ﺑﻪ ۶ ﻣﺎﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻪ … اﮔﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ اﺻﻼ ﻧﺮی … ﭼﻮن ﺗﺎ ۵۱ ﺳﺎل ﺑﻌﺪش ﺳﺮﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﺧﻮان از ﺑﺲ داوﻃﻠﺐ ﻫﺴﺖ

  ۶ ۱۱( ﺑﻌﺪ از ۶ ﻣﺎﻩ ﮐﻪ از ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدی اﻧﺪازﻩ !!!ﺳﺎل ﺧﺎﻃﺮﻩ داری
   
  Shiva از این پست تشکر کرده است.
 2. Jud/Abbot

  Jud/Abbot دختر همیشه خندون

  10,718
  18,141
  49,211