1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

عکسهای خاک برسری

شروع موضوع توسط *امين* ‏Jan 15, 2013 در انجمن عکس عاشقانه

 1. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,812
  57,781
  49,905
  حيف كه با گوشي ام وگرنه....چند تا از عكساي ميلمو ميزاشتم...همتون تا دو سه روز شوكه بودين نميومدقن...ههههه
   
 2. *امين*

  *امين* *امین*

  8,446
  23,203
  1,169
 3. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,812
  57,781
  49,905
  ....ﺑﻐﺾ دارم ﻣــﯿﻔﺮوﺷــﻢ

  ..ﺑﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ﯾﻪ ﻧﻮازش دﺳﺖ ﺗﻮ

  ....ﺑﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ﯾﻪ آﻏﻮش اﻣــﻦ ﺗﻮ

  ..ﺑﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ..ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ

  :ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎ ﻻف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ

  ...ﺟﯿﮏ...ﺟﯿﮏ...ﺟﯿﮏ

  !ﺟﯿﮏ ﻫﯿﭻ ﯾﮑﺸﺎن درﻧﯿﺎﻣﺪ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ رﻓﺘﯽ

  ﻧﮑﻨﻪ ﺧﺪا ﻧﮑﺮدﻩ ﺳﻔﺮ ﺑﻬﺖ ﺑﺴﺎزﻩ

  ﻋﻮض ﮐﻨﻪ ﻫﻮا ﺗﻮ آب و ﻫﻮای ﺗﺎزﻩ

  ﻧﮑﻨﻪ ﺧﺪا ﻧﮑﺮدﻩ ﯾﺎدت ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﮑﺎم

  ﯾﺎدت ﺑﺮﻩ ﭼﻪ ﺧﺴﺘﻢ ﯾﺎدت ﺑﺮﻩ ﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎم

  !دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﺎی ﺳﺎدﻩ

  !ﻋﺸﻖﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ

  !ﻗﻮﻟﻬﺎی ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺪﻩ

  !ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻧﮕﻔﺘﻪ

  !دروﻏﻬﺎی ﻣﺪاوم

  ﻣﯿﺎن اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﻮ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺪا ﮐﻨﻢ
   
  ا مین از این پست تشکر کرده است.
 4. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,812
  57,781
  49,905
  ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮد ﻧﺰار دﯾﺮ ﺑﺸﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻢ

  ﻧﺰار ﻗﻠﺒﻢ ﺑﺮﻩ ﺟﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﻢ

  دل ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺎز ﺑﯿﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ

  ﺑﯿﺎ ﺑﺎزم ﺗﻮ ﮔﻮﺷﻢ ﯾﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰن

  ﺑﮕﻮ دوﺳﺘﻢ داری

  ﻣﻦ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم

  ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮد ﻧﺰار ﺑﯽ ﺗﻮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮم

  ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮد دل ﻣﻦ ﺑﺮات ﭘﺮ زدﻩ

  ﺑﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺮو وای! ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺪﻩ

  ﺑﮕﻮ دوﺳﺘﻢ داری زل ﺑﺰن ﺗﻮی ﭼﺸﻢ

  ﺑﺰار ﺣﺮف دﻟﻢ رو دوﺑﺎرﻩ ﺑﮕﻢ

  ﺗﻮرو ﻣﯽ ﺧﻮام ﺑﯿﺎ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻋﺸﻘﻤﯽ

  ﺑﮕﻮ ﺗﻨﮓ دﻟﺖ واﺳﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﻤﯽ

  ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮد ﻫﻨﻮزم دﻟﻢ ﺧﻮﻧــَﺘﻪ

  ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮد ﯾﻪ ﺑﺎر ﮔﻮش ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻢ ﺑﺪﻩ

  ﺗﻮرو ﻣﯽ ﺧﻮام ﺑﯿﺎ ﺗﻮ ﻫﻨﻮزﻋﺸﻘﻤﯽ

  ﺑﮕﻮ ﺗﻨﮕﻪ دﻟﺖ واﺳﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﻤﯽ

  ﺑﯿﺎ ﺑﺎزم ﺑﯿﺎ دل ﺑﺒﺎزم ﺑﯿﺎ

  ﺑﯿﺎ دوﻧﯿﺎم و ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺴﺎزم ﺑﯿﺎ

  ﺑﯿﺎ دﻧﯿﺎم ﺷﺪﻩ ﺑﺎز ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻮ
   
  ا مین از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,812
  57,781
  49,905
  دل ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ واﺳﻪ ﭼﺸﻤﺎی ﺗﻮ

  دﻟﻢ ﻫﺮﺟﺎ ﺑﺮی ﻣﯿﮕﻪ دﻧﺒﺎﻟﺘﻪ

  ﺑﯿﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺎل ﺗﻮ

  ﺑﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎم ﻧﺰار دﯾﮕﻪ ﺑﺮﮔﺮد ﺑﯿﺎ

  ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﭘﯿﺶِ ﻫﻤﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺎ

  ﺑﮕﻮ دوﺳﺘﻢ داری زل ﺑﺰن ﺗﻮی ﭼﺸﻢ

  ﺑﺰار ﺣﺮف دﻟﻢ رو دوﺑﺎرﻩ ﺑﮕﻢ

  ﺗﻮرو ﻣﯽ ﺧﻮام ﺑﯿﺎ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻋﺸﻘﻤﯽ

  ﺑﮕﻮ ﺗﻨﮓ دﻟﺖ واﺳﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﻤﯽ

  ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮد ﻫﻨﻮزم دﻟﻢ ﺧﻮﻧــَﺘﻪ

  ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮد ﯾﻪ ﺑﺎر ﮔﻮش ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻢ ﺑﺪﻩ

  ﺗﻮرو ﻣﯽ ﺧﻮام ﺑﯿﺎ ﺗﻮ ﻫﻨﻮزﻋﺸﻘﻤﯽ

  ﺑﮕﻮ ﺗﻨﮕﻪ دﻟﺖ واﺳﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﻤﯽ

  ﺑﮕﻮ دوﺳﺘﻢ داری… داری

  ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮد .. ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮد

  ﺑﮕﻮ دوﺳﺘﻢ داری زل ﺑﺰن ﺗﻮی ﭼﺸﻢ

  ﺑﺰار ﺣﺮف دﻟﻢ رو دوﺑﺎرﻩ ﺑﮕﻢ

  ﺗﻮرو ﻣﯽ ﺧﻮام ﺑﯿﺎ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز ﻋﺸﻘﻤﯽ

  ﺑﮕﻮ ﺗﻨﮓ دﻟﺖ واﺳﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﻤﯽ

  ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮد ﻫﻨﻮزم دﻟﻢ ﺧﻮﻧــَﺘﻪ

  ﺑﯿﺎ ﺑﺮﮔﺮد ﯾﻪ ﺑﺎر ﮔﻮش ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻢ ﺑﺪﻩ

  ﺗﻮرو ﻣﯽ ﺧﻮام ﺑﯿﺎ ﺗﻮ ﻫﻨﻮزﻋﺸﻘﻤﯽ

  ﺑﮕﻮ ﺗﻨﮕﻪ دﻟﺖ واﺳﻪ ﻣﻦ ﯾﮑﻤﯽ
   
  ا مین از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,812
  57,781
  49,905
  ....ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ! ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﻤﺎم "دوﺳﺘﺖ دارم" ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﻠﻮ ﻣﺎﻧﺪ ...ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ! ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ درودﯾﻮار زﻧﺪﮔﯽ را آذﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ...ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . . . . ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮدﻧﻤﺎن ! و ﺳﮑﻮت اﻧﮕﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ِ دﻧﯿﺎﺳﺖ ! ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ! آخ !دﯾﺪی ﭼﻪ ﺷﺪ ؟ ...ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺳﮑﻮﺗﻢ را ﺷﮑﺴﺘﻢ

  ....ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ! ﺑﻪ ﯾﺎد ﺗﻤﺎم "دوﺳﺘﺖ دارم" ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﻠﻮ ﻣﺎﻧﺪ ...ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ! ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ درودﯾﻮار زﻧﺪﮔﯽ را آذﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ...ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . . . . ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮدﻧﻤﺎن ! و ﺳﮑﻮت اﻧﮕﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ِ دﻧﯿﺎﺳﺖ ! ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ! آخ !دﯾﺪی ﭼﻪ ﺷﺪ ؟ ....ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺳﮑﻮﺗﻢ را ﺷﮑﺴﺘﻢ
   
  ا مین از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡ همراه انجمن

  21,812
  57,781
  49,905
  ای ﺷﺐ از روﯾﺎی ﺗﻮ رﻧﮕﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺳﯿﻨﻪ از درد ﺗﻮام ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪﻩ ای ﺑﻪ روی ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺎدﯾﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ از اﻧﺪوﻩ ﺑﯿﺶ ﻫﻤﭽﻮ ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﺟﺴﻢ ﺧﺎک ﻫﺴﺘﯿﻢ ز آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ ﮐﺮدﻩ ﭘﺎک ای ﺗﭙﺶﻫﺎی دل ﺳﻮزان ﻣﻦ آﺗﺸﯽ در ﺳﺎﯾﻪی ﻣﮋﮔﺎن ﻣﻦ ای ز ﮔﻨﺪﻣﺰارﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎرﺗﺮ ای ز زرﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ ای در ﺑﮕﺸﻮدﻩ ﺑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪﻫﺎ در ﻫﺠﻮم ﻇﻠﻤﺖ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮام دﯾﮕﺮ ز دردی ﺑﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺴﺖ اﮔﺮ، ﺟﺰ درد ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ
   
  ا مین از این پست تشکر کرده است.
 8. f49227ef3faf294cc80cfede762046ce.  ca7986ece7624daeb0e19ac8fe83c75e.

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]  b3ddb4169c85e9d2be616304ef39b543.

  [​IMG]
   
  ا مین از این پست تشکر کرده است.