1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

عــشـᓆـولـانـہ

شروع موضوع توسط ѕαмα ‏Dec 19, 2014 در انجمن درد دل

 1. ѕαмα

  ѕαмα "سیستِمــــ تَذکــر سایــتــ " 凸 (︶︵︶) 凸

  4,932
  23,813
  82,775

  בلــــم تنــــگ شده بـــــرا روزایـــــی ڪـــه:
  شبــــا اس میــــבاבی"مـــــال פֿــــوבمــــی"روزا بیست بــــار
  اس مــــیבاבی" دوســــت دارم"
  ولـــــی قهــــر مــیـــکردیـــم، قــبــــل از اینڪــــه بــــפֿـــوابــــی
  اس میــــבاבی" آشــتــی نکرבیـمـــــااااااا"
  "هنـــــوز قــــهــــری"
  בلــــــم تنـــــگ شــــده...
  خـــــیــــلـــــی تنــــگ...
   
  Aryamehr، nafas_78، Admin و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. ѕαмα

  ѕαмα "سیستِمــــ تَذکــر سایــتــ " 凸 (︶︵︶) 凸

  4,932
  23,813
  82,775
  [JUSTIFY]چــہ قــــבر בوســت בاشتم[/JUSTIFY]
  [JUSTIFY] [/JUSTIFY]
  تـمام בلتنــگے ایـטּ روزہا را با ڪسے تقســیم مے ڪرבم

  ویــا ڪسے بوב بـــراے گـــوش בاבטּ و בرב בل ڪــرבטּ

  بمانـב ڪہ آنقـבر فاصلہ زیاב شـבه ڪہ ہر چہ فریاב میزنم

  گویــا صـــבایم را نہ "تـــو" میشنوے و نہ ہیچ ڪس בیگر
   
  Aryamehr، Admin و AIDA_SKATER از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. ѕαмα

  ѕαмα "سیستِمــــ تَذکــر سایــتــ " 凸 (︶︵︶) 凸

  4,932
  23,813
  82,775
  [مُــــرٌُـכ] بٌـاسٌ وُقٌـتٌـی مُـیـرٌُهُ خٌوُنُــــهُ،سٌـرٌُ ِ زٌنُـشُ ی عُـرٌُبٌـــכهُ بٌـکُشُــهُ
  بٌـگٌـهُ:
  هُـی ـכخٌـتٌـرٌُبٌـابٌـاتٌ؛ بٌـیـا تٌـوُ بٌـغٌـلٌــمُ کُـهُ سٌـرٌُمُ وُاسٌــهُ بٌـوُسٌیـــכنُـتٌ
  ـכرٌُـכ مُـیـکُنُـــهُ
   
  αɾҽғҽԋ_αв، Aryamehr، nafas_78 و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. ѕαмα

  ѕαмα "سیستِمــــ تَذکــر سایــتــ " 凸 (︶︵︶) 凸

  4,932
  23,813
  82,775
  [مُرٌُـכ] بٌاسٌ صٌبٌحٌ کُهُ ازٌ خٌوُابٌ پٌٌا مُیشُهُ

  عُرٌُبٌـכهُ بٌکُشُهُ عُیالٌـ!!!

  مُاچٌ صٌبٌحٌگٌاهُی مُنُ کُوُ؟؟؟
   
  αɾҽғҽԋ_αв، Aryamehr، nafas_78 و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. ѕαмα

  ѕαмα "سیستِمــــ تَذکــر سایــتــ " 凸 (︶︵︶) 凸

  4,932
  23,813
  82,775
  [مُرٌُـכ] بٌاسٌ رٌُوُزٌی یهُ سٌاعُتٌ
  کُنُارٌُ خٌانُمُشُ بٌشُینُهُ, بٌگٌهُ خٌانُوُمُمُ!
  مُنُ ﺂمُاـכهُ امُ! هُرٌُچٌی ـכلٌـتٌ مُیخٌوُاـכ غٌُرٌُ بٌزٌنُ….
   
  αɾҽғҽԋ_αв، Aryamehr، nafas_78 و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. ѕαмα

  ѕαмα "سیستِمــــ تَذکــر سایــتــ " 凸 (︶︵︶) 凸

  4,932
  23,813
  82,775
  [مُرٌُـכ] بٌاسٌ مُوُهُاشُ کُوُتٌاهُ بٌاشُهُ ،
  پٌٌیرٌُهُنُ مُرٌُـכوُنُهُ بٌپٌٌوُشُهُ ،
  بٌوُ اـכکُلٌـنُشُ هُمُهُ جٌا رٌُوُ پٌٌرٌُ کُنُهُ
   
  αɾҽғҽԋ_αв، Aryamehr، Admin و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. ѕαмα

  ѕαмα "سیستِمــــ تَذکــر سایــتــ " 凸 (︶︵︶) 凸

  4,932
  23,813
  82,775
  [مُــرٌُـכ] بٌاسٌ هُمُی کُهُ گٌفٌتٌی حٌوُصٌلٌـمُ سٌرٌُ رٌُفٌتٌهُ
  بٌگٌهُ:
  حٌاضٌرٌُ شُـכی خٌبٌرٌُمُ کُنُ|مُوُهُاتٌمُ نُرٌُیزٌ بٌیرٌُوُنُ| ..
   
  αɾҽғҽԋ_αв، Aryamehr، Admin و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. ѕαмα

  ѕαмα "سیستِمــــ تَذکــر سایــتــ " 凸 (︶︵︶) 凸

  4,932
  23,813
  82,775
  [مُـــرٌُـכ] بٌـاسٌ جٌـذبٌهُـ ـכاشُـتٌهُ بٌــاشُهُ ..
  مُــوُقٌعُـی لٌــبٌخٌـنُـכ مُـیزٌنُــهُ قٌــنُـכ تٌــوُ ـכلٌــتٌ ﺂبٌـــ بٌشُــهُ ..
   
  αɾҽғҽԋ_αв، Aryamehr، nafas_78 و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. ѕαмα

  ѕαмα "سیستِمــــ تَذکــر سایــتــ " 凸 (︶︵︶) 凸

  4,932
  23,813
  82,775
  یه وقتایی لازمه یکی “کنارت” باشه.. کاری نکنه‌ و حرفی نزنه ...... فقط باشه…
  .​
   
  αɾҽғҽԋ_αв، Aryamehr، nafas_78 و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. ѕαмα

  ѕαмα "سیستِمــــ تَذکــر سایــتــ " 凸 (︶︵︶) 凸

  4,932
  23,813
  82,775
  مثل آسمــــان می مانی
  دوستتـــ دارم اما نمیتـــوانم داشـــته باشمتــــ
   
  αɾҽғҽԋ_αв، Aryamehr، nafas_78 و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.