شما به چه کسی رای میدهید؟

شروع موضوع توسط Admin ‏Jun 8, 2013 در انجمن اخبار سیاسی

وضعیت موضوع:
موضوع بسته شده است.
 1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

?
 1. محمد غرضی

  2 رای
  4.2%
 2. حسن روحانی

  17 رای
  35.4%
 3. غلامعلی حداد عادل

  0 رای
  0.0%
 4. علی اکبر ولایتی

  2 رای
  4.2%
 5. محمدرضا عارف

  5 رای
  10.4%
 6. محمدباقر قالیباف

  12 رای
  25.0%
 7. محسن رضایی

  13 رای
  27.1%
 8. سعید جلیلی

  3 رای
  6.3%
اجازه دادن چند رای داده شده است.
 1. Shiva

  ‏Sep 1, 2012
  5,465
  12,211
  1,514
  زن
  بابا هیشکی عارف نمیشه اینا نمی دونن!!:16:
   
  مهربون و اتنا .. از این پست تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  رضایی هم خوبه !!!!:279:
   
  مهربون و اتنا .. از این پست تشکر کرده اند.
 3. ••ÐêMōn••

  ‏Nov 5, 2012
  5,733
  18,249
  1,188
  زن
  روحانی هم خوبه کلا من بی طرفم. از این 2تا باشه فقط!
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 4. ••ÐêMōn••

  ‏Nov 5, 2012
  5,733
  18,249
  1,188
  زن
  قیافه ی رییس جمهوری هم داشت:16:
   
  Shiva و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  اره،ایشالا با روحانی اصول گرا میشه که پبرو هاشمیه یا رضایی بی طرف و با برنامه!!!
   
  اتنا .. از این پست تشکر کرده است.
 6. Admin

  Admin ديوانگى ها از آمدنِ تو شروع شد ...
  عضو کادر مدیریت مدیر کل سایت

  ‏Dec 5, 2011
  13,054
  26,371
  72,605
  مرد
  Shiva، اتنا ..، مهربون و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  ﻋﺎرف ﺑﻪ ﻧﻔﻊ روﺣﺎﻧﯽ اﻧﺼﺮاف داد ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﮔﺎﻩ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﺗﻤﯽ – ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺮای اﺋﺘﻼف ﻋﺎرف و روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻋﺼﺮ اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد: اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ رای ﺑﻪ ﮐﻨﺎرﻩ ﮔﯿﺮی .ﻋﺎرف ﺑﻪ ﺳﻮد روﺣﺎﻧﯽ دادﻩ اﺳﺖ

  ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ، ﻋﺎرف ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺎرﻩ ﮔﯿﺮی .ﺑﻪ ﺳﻮد روﺣﺎﻧﯽ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻋﺎرف ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ وی ﻣﻨﺘﺸﺮ :ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ ﻣﻠﺖ ﺷﺮﯾﻒ اﯾﺮان ” ﺑﺎ اﻫﺪا ﺳﻼم و درود ﻏﺮوب دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ، ﻣﺮﻗﻮﻣﻪ ای از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدم. اﯾﺸﺎن ﻃﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی اﺻﻼﺣﺎت، اداﻣﻪ ﺣﻀﻮرم را در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ دورﻩ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری .ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ورودم ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻤﮑﯿﻦ از اﺟﻤﺎع ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻩ ام و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼق اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ، ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ .ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق و اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪاﺗﻢ ﻣﯽ داﻧﻢ ﻟﺬا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﺮﯾﺢ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺧﺎﺗﻤﯽ و ﺗﺠﺎرب اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دو دورﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری، اﻧﺼﺮاف ﺧﻮد را از اداﻣﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ .دارم ﺧﻠﻖ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ در دورﻩ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ام، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺰرگ .اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ و اﯾﺮان ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ را ﻣﺼﺪاق روﺷﻦ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ واﻗﻌﯽ ،ﻣﯽ داﻧﻢ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارم ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻢ ﺣﻖ و ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ، از ﻣﺮدم ﻫﻤﺮاﻩ ﺳﺮاﻓﺮاز اﯾﺮان ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺷﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ۴۲ ﺧﺮدادﻣﺎﻩ، ﻋﺰت و ﺑﻘﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻈﻤﺖ اﯾﺮان و ﺧﻠﻖ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را .ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﻨﺪ در ﭘﺎﯾﺎن از ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺸﻮرم ﺑﺮای ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪ ﺷﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و اﻋﻼم ﻣﯽ دارم در .ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﯾﻂ در ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪ ارادﺗﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎرف “ ﺷﺎﻣﮕﺎﻩ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮدادﻣﺎﻩ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و دو ﻣﻨﺒﻊ : ﻋﺼﺮاﯾﺮان
   
  sajjad.y، Admin و مهربون از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. مهربون

  مهربون تخریبگر!! امید وارم امیدوار...

  ‏Aug 26, 2012
  3,500
  6,517
  2,389
  مرد
  پس خوب شد!! ضمنا خدا بهمون رحم کرد!!:biggrin:
   
  اتنا .. و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 9. مهربون

  مهربون تخریبگر!! امید وارم امیدوار...

  ‏Aug 26, 2012
  3,500
  6,517
  2,389
  مرد
  آره راست میگی هیشکی جناب عارف نمیشه ، ما گیجیم نمی فهمیم:biggrin:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 10. mehrnaz joon

  mehrnaz joon خداحافظی با مهربانی :|

  ‏May 26, 2013
  1,212
  2,323
  391
  زن
  ایشالا هر کی که رییس جمهور میشه واسه کشورمون بتونه خوب باشه
   
  ❥ℳĀΣĐξĤ❥، مهربون و barfi از این ارسال تشکر کرده اند.