سوی خدا...

شروع موضوع توسط zhigol ‏Nov 20, 2012 در انجمن داستان و رمان

 1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

 1. zhigol

  zhigol PERPOLISI

  ‏Sep 10, 2012
  3,628
  10,665
  873
  زن
  ﻣﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩ ﺭﻓﺖ ﺗﺎ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻨﺪ . ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭ ﺷﺪ ﻃﺒﻖ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩ . ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺳﯿﺪ . ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ . ﻣﺸﺘﺮﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ؟ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﮔﻔﺖ : ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ ﭘﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺑﺮﻭﯼ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻭ ﻓﻘﯿﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺖ ؟ ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺍﺳﺖ ؟ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﯿﺴﺖ ؟
  ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺭﻧﺠﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﻢ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﺪ ﺍﯾﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ ﺟﻮﺍﺑﺶ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺑﮕﯿﺮﺩ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩ ﺩﺭﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺭﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﮊﻭﻟﯿﺪﻩ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﺜﯿﻒ ﺩﯾﺪ. ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺁﺭﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﮔﻔﺖ : ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ؟
  ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﮔﻔﺖ : ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺩﻋﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ, ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺗﺮﺍ ﺍﺻﻼ‌ﺡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ؟ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ : ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﭼﻮﻥ ﺍﮔﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺁﺩﻣﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﮑﻞ ﻭ ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﮊﻭﻟﯿﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩ ﮐﺜﯿﻒ ﻭ ﮊﻭﻟﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ‌ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ . ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﮔﻔﺖ : ﻧﻪ, ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻡ, ﭼﺮﺍ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ؟ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﮔﻔﺖ : ﻭ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ , ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﻟﯿﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﻬﺎ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﺪﺍ ﺭﻭﯼ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﻧﺪ.
   
  SHAPARAK، ♥**lovelyboy**♥، Shiva و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. sajjad.y

  sajjad.y منم برگشتم بعد مدتها

  ‏Sep 18, 2012
  2,010
  5,897
  797
  مرد
  زیبا بود تشکر
   
  dadas99، ♥**lovelyboy**♥، SHAPARAK و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. yasi2

  ‏Nov 8, 2012
  92
  107
  171
  زن
  قششششنگ بود:inlove: مرسی:22:
   
  SHAPARAK و zhigol از این پست تشکر کرده اند.
 4. ♥**lovelyboy**♥

  ‏Sep 11, 2012
  280
  517
  290
  مرد
  :frown::rolleyes:
   
  SHAPARAK و zhigol از این پست تشکر کرده اند.
 5. Shiva

  ‏Sep 1, 2012
  5,465
  12,211
  1,514
  زن
  مرسی عالی بوووووووود:20
   
  ♥**lovelyboy**♥ و SHAPARAK از این پست تشکر کرده اند.
 6. mehrnaz joon

  mehrnaz joon خداحافظی با مهربانی :|

  ‏May 26, 2013
  1,212
  2,323
  391
  زن
  انتقال داده شد به بخش داستان و رمان