1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

سوال تستی پیش دانشگاهی - فصل 1

شروع موضوع توسط barfi ‏Jan 20, 2015 در انجمن رشته های علوم تجربی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,054
  61,284
  ۱- در پلاسموسيت بترتيب كدام آنزيم توالي افزاينده و رمز آغاز ترجمه را مي سازد؟

  ا)RNA پليمراز 2 – RNA پليمراز 3 2)DNA پليمراز – RNA پليمراز 2

  3)RNA پليمراز 3 – DNA پليمراز 4)DNA پليمراز – RNA پليمراز3

  2- tRNA مربوط به دومين اسيد آمينه در هنگام ترجمه بترتيب از كدام جايگاه ريبوزوم وارد و از كدام جايگاه خارج مي شود؟

  1)P – P 2)A –P 3)P – A 4)A – A

  3-در جريان تبديل يك mRNA با دو رونوشت اگزون به mRNA بالغ بترتيب چند پيوند كووالان بين نوكلئوتيد هاي mRNA شكسته و چند پيوند تشكيل مي شود؟

  1)2 – 2 2)2 – 1 3)1 – 2 4)2 – 3

  4-كدام آنزيم از ژن سازنده آنزيم تجزيه كننده هموجنتسيك اسيد رونويسي مي كند؟

  1)DNA پليمراز 2)RNA پليمراز 1 3)RNA پليمراز 2 4)RNA پليمراز 3

  5-در رونوشت اگزون بين نوكلئوتيدها چه نوع پيوندي ايجاد مي شود؟ و توسط كدام آنزيم انجام مي گيرد؟

  1)كووالان – RNA پليمراز 2 2)كووالان و هيدروژني – RNA پليمراز 3

  3)كووالان – RNA پليمراز 3 4)كووالان و هيدروژني – RNA پليمراز 1

  6-انواع مولكولهاي tRNA از جهات زير به هم شبيه اند بجز:

  1)نحوه عمل 2)ساختار واقعي آنها در سلول

  ۳)نوكلئوتيد آخر در بازوی پذیرنده امینواسید 4)آنتي كدون

  7-از هيدروليز نهائي كداميك از موارد زير باز آلي نيتروژن دار توليد نمي شود؟

  1)راه انداز 2)توالی افزاينده 3)DNA پليمراز 4)اپراتور

  8-در كداميك تنوع RNA پليمراز كمتر است؟

  1)نوروسپورا 2)نوتروفيل 3)استرپتوكوكوس 4)مخمر

  9-در رابطه با اپران لك كدام ساختار حاصل عمل ترجمه مي باشد؟

  1)اپراتور 2)الولاكتوز 3)مهار كننده 4)راه انداز

  10-با روشن بودن اپران لك كداميك ساخته نمي شود؟

  1)يك mRNA سه ژني 2)سه mRNA تك ژني

  3)سه نوع آنزيم 4)يك mRNA و سه آنزيم

  11-هرگاه قطعه ژن ساختاري داراي 300 نوكلئوتيد باشد،رشته پلي پپتيدي كه از ترجمه آن حاصل مي شود پس از حذف متيونين آغازي چند اسيد آمينه خواهد داشت؟

  1)48 2)49 3)98 4)99

  12- كداميك هم در اينترون و هم در mRNA بالغ وجود دارد؟

  1)ريبوز 2)كدون 3) پيوند فسفو دي استر 4)تيمين

  13-هرگاه توالي يك رشته DNA بصورت CGTAATGCC باشد، mRNA اي كه از روي رشته مقابل آن ساخته مي شود كدامست؟

  1)GCATTACCG 2)GCAUUACGG 3)CGUAAUGCC 4)CCUAAUGCG

  14- كداميك از توالي هاي زير بر روي DNA الگوي متناسب با آنتي كدون UAG بر روي tRNA است؟

  1)ATC 2)TAG 3)AUC 4)TTC

  15- در آزمايش نيرنبرگ آنتي كدونهائي كه در تشكيل رشته پلي پپتيد نقش داشتند از چه نوعي بودند؟

  1) AAA 2)UUU ۳)AUG 4)UUA

  16-راه اندازبخشي از كدام قسمت مي باشد ؟

  1) RNA پليمراز 2) RNA ي پيك 3) DNA پليمراز 4)ژن

  17- اولين اسيد آمينه اي كه در يوكاريوتها و يروكاريو تها هنگام ترجمه در زنجيره پلي پپتيدي قرارمي گيرند كدام است؟

  1 ) متيونين - آرژي نين 2) آلانين- آرژي نين

  3) تریپتوفان- آلانين 4) متیونين – متيونين

  18- آنتي كدون در tRNAآغازگر کدام است؟

  1) UAC 2) AAU 3) AUC 4) ACU

  19- كدام ساختار غيرپروتئنيي دارد؟

  1) مهار كننده لك 2) اپراتور 3) DNA پليمراز 4) RNA پليمراز

  20- كداميك از موارد زير ضد رمز محسوب نمي شود؟

  1) A UG 2) GCU 3) UAA 4)AUC

  21- در ملكول mRNA با داشتن 180 نوكلئوتيد در قسمت رمز گردان ، چنانچه 33 عدد نوكلئوتيد به عنوان رونوشت انترون حذف گردند پلي پپتيد حاصل داراي چند اسيد امينه خواهد بود؟

  1) 50 2) 49 3) 48 4) 47

  22- ساخته شدن RNA از روي DNA كه اولين قدم براي ساختن پلي پپتيد است به كدام نام موسوم است؟

  1)ترجمه 2) همانندسازي 3)پروتئين سازي 4)رونويسي

  23- در اپران لَك، پس از اتصال الولاكتوز به پروتئين تنظيم كننده، …

  1)سه مولكول RNA ساخته مي شود.

  2)يك مولكول RNA ساخته مي شود.

  3)مهار كننده بر اپراتور قرار مي گيرد.

  4)مسير حركت RNA پليمراز مسدود مي شود.

  24- مونومر سازنده ي كدام يك از عواملي كه در رونويسي نقش دارند، با سايرين متفاوت است؟

  1) عامل رونويسي 2) فعال كننده 3) RNA پلي مراز 4)توالي افزاينده

  25- اتصال پروتئين تنظيم كننده به كدام، به ترتيب سبب روشن و خاموش شدن اپران لك مي شود؟

  1) اپراتور ـ الولاكتوز 2) الولاكتوز ـ راه انداز

  3) عامل تنظيم كننده ـ اپراتور 4) اپراتور ـ عامل تنظيم كننده