1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

سه چیز

شروع موضوع توسط zhigol ‏Nov 17, 2012 در انجمن درد دل

 1. zhigol

  zhigol PERPOLISI

  3,626
  10,794
  976
  Three things in life that are never certain
  -ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
  -
  -Dream...s
  -ﺭﻭﯾﺎﻫﺎ
  -
  -Success
  -ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ
  -
  -Fortune
  -ﺷﺎﻧﺲ
  -
  -
  -
  -Three things in life that, one gone never come back
  -ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
  -
  -Time
  -ﺯﻣﺎﻥ
  -
  -Words
  -ﮔﻔﺘﺎﺭ
  -
  -Opportunity
  -ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
  -
  -
  -
  -Three things in human life are destroyed
  -ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
  -
  -Alcohl
  -ﺍﻟﮑﻞ
  -
  -Pride
  -ﻏﺮﻭﺭ
  -
  -Anger
  -ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ
  -
  -
  -
  -Three things that humans make
  -ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ
  -
  -Hard Work
  -ﮐﺎﺭ ﺳﺨﺖ
  -
  -Sincerity
  -ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
  -
  -Commitment
  -ﺗﻌﻬﺪ
  -
  -
  -
  -Three things in life that are most valuable
  -ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  -
  -Love
  -ﻋﺸﻖ
  -
  -Self-Confidence
  -ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
  -
  -Friends
  -ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
  -
  -
  -
  -Three things in life that may never be lost
  -ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻭﻧﺪ
  -
  -Peace
  -ﺁﺭﺍﻣﺶ
  -
  -Hope
  -ﺍﻣﯿﺪ
  -
  -Honesty
  -ﺻﺪﺍﻗﺖ
  -
  -
  -
  -And how beautiful these three important things
  -in life perspective Dr.Ali Shariati stated
  -ﻭ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﯿﺎﻥ ﺷﺪﻩ
  -
  -Do not rely on three things never
  -ﺑﻪ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﻦ
  -
  -Pride
  -ﻏﺮﻭﺭ
  -
  -Lie
  -ﺩﺭﻭﻍ
  -
  -Love
  -ﻋﺸﻖ
  -
  -Gallop is human with pride
  -ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﯽ ﺗﺎﺯﺩ
  -
  -Be lost with telling lies
  -ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﺑﺎﺯﺩ
  -
  -And dies with love
  -ﻭ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ
  -
  -
  -
  -Happiness in our lives has three primary
  -ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺖ
  -
  -Experience Yesterday
  -ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ
  -
  -Use Today
  -ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ
  -
  -Hope Tomorrow
  -ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺍ
  -
  -Ruin our lives is the three principle
  -ﺗﺒﺎﻫﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺖ
  -
  -Regret Yesterday
  -ﺣﺴﺮﺕ ﺩﯾﺮﻭﺯ
  -
  -Waste Today
  -ﺍﺗﻼ‌ﻑ ﺍﻣﺮﻭﺯ
  -
  -Fear of Tomorrow
  -ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍSee More

  Three things in life that are never certain
  -ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
  -
  -Dream...s
  -ﺭﻭﯾﺎﻫﺎ
  -
  -Success
  -ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ
  -
  -Fortune
  -ﺷﺎﻧﺲ
  -
  -
  -
  -Three things in life that, one gone never come back
  -ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
  -
  -Time
  -ﺯﻣﺎﻥ
  -
  -Words
  -ﮔﻔﺘﺎﺭ
  -
  -Opportunity
  -ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
  -
  -
  -
  -Three things in human life are destroyed
  -ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
  -
  -Alcohl
  -ﺍﻟﮑﻞ
  -
  -Pride
  -ﻏﺮﻭﺭ
  -
  -Anger
  -ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ
  -
  -
  -
  -Three things that humans make
  -ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ
  -
  -Hard Work
  -ﮐﺎﺭ ﺳﺨﺖ
  -
  -Sincerity
  -ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
  -
  -Commitment
  -ﺗﻌﻬﺪ
  -
  -
  -
  -Three things in life that are most valuable
  -ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  -
  -Love
  -ﻋﺸﻖ
  -
  -Self-Confidence
  -ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
  -
  -Friends
  -ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
  -
  -
  -
  -Three things in life that may never be lost
  -ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻭﻧﺪ
  -
  -Peace
  -ﺁﺭﺍﻣﺶ
  -
  -Hope
  -ﺍﻣﯿﺪ
  -
  -Honesty
  -ﺻﺪﺍﻗﺖ
  -
  -
  -
  -And how beautiful these three important things
  -in life perspective Dr.Ali Shariati stated
  -ﻭ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﯿﺎﻥ ﺷﺪﻩ
  -
  -Do not rely on three things never
  -ﺑﻪ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﮑﻦ
  -
  -Pride
  -ﻏﺮﻭﺭ
  -
  -Lie
  -ﺩﺭﻭﻍ
  -
  -Love
  -ﻋﺸﻖ
  -
  -Gallop is human with pride
  -ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﻣﯽ ﺗﺎﺯﺩ
  -
  -Be lost with telling lies
  -ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﺑﺎﺯﺩ
  -
  -And dies with love
  -ﻭ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ
  -
  -
  -
  -Happiness in our lives has three primary
  -ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺖ
  -
  -Experience Yesterday
  -ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ
  -
  -Use Today
  -ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ
  -
  -Hope Tomorrow
  -ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﺍ
  -
  -Ruin our lives is the three principle
  -ﺗﺒﺎﻫﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﻪ ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺖ
  -
  -Regret Yesterday
  -ﺣﺴﺮﺕ ﺩﯾﺮﻭﺯ
  -
  -Waste Today
  -ﺍﺗﻼ‌ﻑ ﺍﻣﺮﻭﺯ
  -
  -Fear of Tomorrow
  -ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍSee More
   
  barfi، Admin، Shiva و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. nama

  nama

  1,808
  2,591
  469
  سپاس...
   
  barfi، zhigol و setareh از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. sajjad.y

  sajjad.y منم برگشتم بعد مدتها

  2,009
  5,924
  875
  عالی بود.تشکر
   
  barfi و zhigol از این پست تشکر کرده اند.
 4. Shiva

  Shiva

  5,458
  12,358
  1,642
  zhigol از این پست تشکر کرده است.