1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

روحانی مچکریم !

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 5, 2013 در انجمن خنده و شوخی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  ﺻﻒِ ﻧﻮﻧﻮاﯾﯽ ﺳﺮِ ﮐﻮﭼﻤﻮن ﺷﻠﻮغ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ، ﺧﺪا ﺑﺪﻩ ﺑﺮﮐﺖ-از وﻗﺘــﯽ روﺣــﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـــﻮر ﺷﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﻣُﭽﮑﺮﯾﻢ
   
  ••ÐêMōn•• و Merjhoi از این پست تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  ﺷﺒﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺨﻮاﺑﻢ-از وﻗﺘــﯽ روﺣـﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـــﻮر ﺷـــﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﻣُﭽﮑﺮﯾﻢ
   
  ••ÐêMōn•• و Merjhoi از این پست تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  از وﻗﺘــﯽ روﺣــــﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬـــﻮر ﺷﺪ-ﺧﺪاﯾﯽ اﯾــــــﻦ ﯾِﮑﯽ رو راﺳــﺖ ﻣﯿﮕــﻢ ﻋﮑـﺲ ﻫـــــﺎم ﺧـﻮب ﻻﯾﮏ ﻣﯽ ﺧﻮرن روﺣﺎﻧﯽ ﻣُﭽﮑﺮﯾﻢ
   
  ••ÐêMōn•• و Merjhoi از این پست تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  دﯾﮕﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﻨﺪز ﻓﺮﯾﻢ ﮔﺮﻩ ﻧﻤﯿﺨﻮرﻩ !!!-از وﻗﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ اوﻣﺪﻩ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﭽﮑﺮﯾﻢ
   
  ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  روﺣﺎﻧﯽ ﻣﭽﮑﺮﯾﻢ-ﺗﺎزﮔﯿﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﺎﺧﻮﻧﺎﻣﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻐﻞ اﻧﮕﺸﺘﻢ رو ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮم
   
  ••ÐêMōn•• و Merjhoi از این پست تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  روﺣﺎﻧﯽ ﻣﭽﮑﺮﯾﻢ-ﺗﯿﮑﻪ ﻫﺎی آﺧﺮ راﻧﯽ آﻧﺎﻧﺎس راﺣﺖ در ﻣﯿﺎد
   
  ••ÐêMōn•• و Merjhoi از این پست تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  ! روﺣﺎﻧﯽ ﻣﭽﮑﺮﯾﻢ- از وﻗﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ رای آوردﻩ وﯾﻨﺪوز ﻟﭗ ﺗﺎﭘـﻢ زودﺗﺮ ﻟﻮد ﻣﯿـﺸﻪ
   
  ••ÐêMōn•• از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  از وﻗﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ رﯾﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﺪﻩ دﯾﮕﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﭘﺎم ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﺒﻞ -!… ( روﺣﺎﻧﯽ ﻣﭽﮑﺮﯾﻢ
   
  ••ÐêMōn•• و Merjhoi از این پست تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  ﻣﭽﮑﺮﯾﻢ روﺣﺎﻧﯽ- از وﻗﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ رای آوردﻩ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﯿﭗ ﻧﻤﯿﺸﻪ
   
  ••ÐêMōn•• و Merjhoi از این پست تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,041
  61,193
  ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ اﺳﻤﻮن ﮐﺮدم ﮔﻔﺘﻢ روﺣﺎﻧﯽ …- رﻓﺘﻢ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺰﻧﻢ وﻗﺘﯽ ﭘﻮل دادم ﺑﻪ ﯾﺎرو ۰۰۹۴ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻘﯿﻪ رو ﭘﺲ داد اﺷﮏ ﺗﻮ ﭼﺸﺎم ﺟﻤﻊ ﯾﺎرو ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﻔﺖ ﺧﻔﻪ ﺷﻮ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ زدی
   
  ••ÐêMōn•• و Merjhoi از این پست تشکر کرده اند.