1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

روابط دختر وپسر واسیب ان

شروع موضوع توسط سرزمین ارزو ‏Sep 13, 2012 در انجمن روابط دختر و پسر

 1. 27d7a6983750ffadd3ecd42fe5bec27c.


  کمتر از شش ماه؛ مدت زمان درگیر شدن دختران در روابط جنسی


  براساس نتایج یک پژوهش که در مناطق شمالی پایتخت صورت گرفته است، اکثردختران طی شش ماه الی یک سال اول رابطه خود باجنس مخالف، درگیر روابط جنسیمی شوند.
  اینروزها در خیابان ها، پارک ها و اماکن تفریحی پسران و دختران بسیاری را درحال تردد می بینیم، بسیاری از آنها در پیوند دوستی با یکدیگرند، پیوندی کهبه اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان می تواند منشاء بی اعتمادی و شک در جامعهباشد، عده دیگری بر این باورند که چنین رابطه هایی می تواند در انتخابهمسر آینده موثر باشد، اما آنچه مسلم است این است که نخستین ثمره روابطناسالم بین دختر و پسر و شکسته شدن قبح چنین روابطی در جامعه، باعث ایجادروحیه بی‏اعتمادی نسبت به همسر آینده است و این ذهنیت آزار دهنده در فردشکل می‏گیرد که آیا او پیش از این، چنین رابطه‏ای را تجربه کرده است یاخیر؟ بنا به گفته روانشناسان، این بی‏اعتمادی و شک هیچگاه فرد را رهانمی‏کند و سرانجام، بنیان مستحکم خانواده را به مخاطره می‏اندازد.
  بنابرآخرین تحقیقات، افرادی که پیش از ازدواج چنین روابطی با هم داشته‏اند، پساز ازدواج نیز در حل مشکلات خود عاجزند؛ چرا که نسبت به یکدیگر بسیار بدبینهستند.

  دوستی دختر و پسر
  براساس تعاریف جامعه شناختی، نمی توان هر ارتباطی را “دوستی دختر و پسرنامید، “دوستی دختر و پسر” یعنی رابطه ای که بین دو جنس مخالف بوجود می آیدو در این رابطه، محبت، صمیمیت، عشق و علاقه ی قلبی ویژه وجود دارد و ازاین رو، ارتباط دو کودک یا ارتباط تحصیلی یا ارتباط معلم با شاگرد و مانندآن، که برای اهداف خاصی است، نمی تواند در تعریف مقوله دوستی “دختر و پسربگنجد.
  انگیزه های ارتباط با جنس مخالف:
  وعده ازدواج
  یکیاز بهانه های ارتباط بین پسران و دختران وعده ازدواج از ناحیه پسر است ومعمولا با این وعده ها پسران با دختران ارتباط پیدا می کنند. در حقیقت،دختر و پسر با طرح مساله “ازدواج” با یکدیگر رفاقت کرده، سعی می کنندنیازهای عاطفی همدیگر را برآورده کنند، اما حقیقت امر این است که این وعدهها در حدّ خیال بافی می مانند و جامه عمل نمی پوشند.

  انگیزه جنسی
  ازانگیزه های دیگر ارتباط دختر و پسر بهره بری جنسی است. این پدیده در میاناقشاری از جامعه که از لحاظ رشد فکری و فرهنگی در انحطاط شدیدی به سر میبرند، بیشتر دیده می شود. این افراد برای ارضای غرایز جنسی خود، همه ی ارزشهای خانوادگی و فردی خود را قربانی می کنند و دست به رفتاری می زنند کهبرای اغلب افراد جامعه، بسیار پست تلقّی می شود.
  رابطهی جنسی بین دختر و پسر، مشکلات زیادی را برای دختر، که قربانی اصلی اینرابطه است به دنبال می آورد. اشتغال ذهنی درباره ی این موضوع که مبادا اینارتباط برای او در آینده مشکل ساز باشد، تعادل روانی او را به نحو چشم گیریبر هم می زند و فشار روانی زیادی بر او تحمیل می کند.
  چنیندخترانی در ازدواج با مشکل روبه رو می شوند و حاضر به ازدواج نیستند وزمانی که با فشار خانواده روبه رو می شوند و تن به ازدواج می دهند، همیشهنگران افشای رابطه گذشته خود هستند و از اینکه همسرشان از رابطه مخفی آن هادر گذشته آگاه شود رنج می برند.

  جذابیت، قدرت، توهمی کودکانه
  یکیدیگر از انگیزه های دوستی با جنس مخالف این است که پسران، داشتن دوست دختررا یک قدرت اجتماعی برای خود تصور می کنند و دختران نیز داشتن یک دوست پسررا یک جاذبه فردی و اجتماعی برای خود به حساب می آورند.
  اماطول نمی کشد که پی خواهند برد این قدرت نمایی و جاذبه ارائه شده به قیمتاز دست دادن بسیاری از جاذبه ها و قدرت های اجتماعی و شخصیتی دیگر تمامشده، در نتیجه، دوستی ها به پایان می رسند و حسرت از دست دادن شرافت وارزشمندی خویش، دنیایی از تعارض را در درون دختر و پسر باقی می گذارد.
  پناهگاهی نا امن
  دخترانو پسرانی که مورد بی محبتی در خانواده قرار می گیرند و از وضعیت روانی واجتماعی خویش ناراضی هستند، از طریق برقراری روابط پنهان با جنس مخالف،درصدد کسب رضایت و یا به عبارت دیگر، به دنبال یافتن شرایطی هستند که برایآن ها اطمینان خاطر و رضایتمندی بیشتری فراهم کند و پناه گاهی برای جبرانکمبود محبت خود فراهم سازند.
  اطمینانخاطری که دختران و پسران از طریق برقراری دوستی بین خود جستجو می کنند هیچگاه حاصل نمی شود، زیرا این روابط پنهانی و به دور از چشم خانواده صورت میگیرد. به همین دلیل، دختر و پسر باید وقت و توان زیادی صرف کنند تابتوانند زمینه این رابطه را فراهم کنند و تحمل ترس و اضطراب مستمری که دوطرف باید تحمّل کنند تا این روابط از چشم آشنایان پنهان بماند، رضایتمندی وآرامشی را که به دنبال آن هستند خنثی خواهد کرد.
  رابطه جنسی در اوایل دوستی
  براساس نتایج یک پژوهش که در مناطق شمالی پایتخت صورت گرفته است، اکثردختران طی شش ماه الی یک سال اول رابطه خود باجنس مخالف، درگیر روابط جنسیمی شوند.
  اکثرقریب به اتفاق دخترانی که رابطه دوستی طولانی مدت با پسران دارند در آغازرابطه دوستی علی رغم تصورشان درگیر روابط جنسی خواسته یا عمدتا ناخواسته میشوند.
  ایندر حالی است که تقریبا همه دختران مورد مطالعه در ابتدای برقراری رابطهدوستی تصور می کرده اند که از درگیری جنسی مصون بوده، مهارت و قدرت کافی رادر کنترل و هدایت روابط و دوستی دارند.
  دربخش دیگری از این مطالعه آمده است اکثر قریب به اتفاق آنها در آغاز روابطدوستی با پسران بر این باور بودند که آنها خیلی زرنگ تر از آن هستند کهدوستشان بتواند از آنها سوء استفاده جنسی کند.
  یکیاز علل درگیر شدن دختران در روابط جنسی برداشت نادرست آنها از روابط دوستیبا پسران عنوان شده است. به عنوان مثال انگیزه و هدف اکثر دختران ازبرقراری رابطه دوستی با جنس مخالف جلب حمایت و عاطفه گزارش شده است، درحالی که در پسران، برقراری روابط جنسی انگیزه و هدف اصلی رابطه دوستی بودهاست.
  نحوه آشنایی دختر و پسر
  طبقیک نظر سنجی انجام شده از دختران و پسران در خصوص نحوه آشنایی، میزانتمایل به دوستی، مکان دوستیابی و اطلاع والدین؛۶۱ درصد پسرها معتقدند کهروابط با دوستان دختر خود را به شکل مقطعی ادامه می دهند و ۵۰ درصد دخترهانیز به قطع ارتباط در صورت احساس بازیچه بودن از سوی پسرها ابراز تمایلکرده اند.
  بر اساس این گزارش ۵۹ درصد پسرها پارک و مراکز تفریحی را مکان دوستیابی عنوان و تنها دو درصد خیابان را محل مناسبی دانسته اند.
  درخصوص اطلاع والدین از دوستی ها،۸۱ درصد دختران اظهار داشته اند دور از چشموالدین خود با پسرها ارتباط داشته و ۱۰ درصد بیان کرده اند که مادرانشانمطلع هستند و تنها سه درصد به اطلاع کامل والدین خود اشاره کرده اند.
  تحقیقاتغیر رسمی در ایران نشان می دهد که بیشتر دخترها قصدشان از دوستی با پسرهاارضاء نیازهای عاطفی، احساسی و پرکردن تنهایی است و انگیزه اصلی اکثریتپسران کامجویی و سوء استفاده بوده که با فرایند موسوم به “مخ زنی” و دادنوعده ازدواج انجام می گیرد.
  دوستی‏هایدختر و پسر، موجب می‏شود هر دوی آنها به صورت ابزاری درآیند که هر روز بهجای پرداختن به امور زندگی، تغییراتی در آرایش، پوشش و حرکات و رفتارشانبدهند، این مساله باعث می شود که دختر و پسر از اهداف اصلی خود باز بمانند وبه مسایل سطحی و گذرا که در آینده سودی را برای آنها به همراه ندارد،سرگرم شوند، بی شک غرق شدن در عشق‏های کاذب و دوستی‏های ناشایست، فرجامی جزدوری از معنویت و بیزاری از فرهنگ خودی و گرایش به فرهنگ بیگانه نخواهدداشت، این مساله پیام آور جامعه ایی بی هدف و جوانانی سردرگم خواهد بود کهچنانچه به شکل علمی با آن برخورد نشود آمار افسردگی ها، بالا رفتن سنازدواج، رواج شک و دودلی در جامعه و عدم بهروری در کشور را شاهد خواهیمبود.
   
  թคгเรค و A2-Mr.NOBody از این پست تشکر کرده اند.
 2. MHK1372

  MHK1372 I,R.I.B

  4,286
  5,987
  1,099
  یکیاز بهانه های ارتباط بین پسران و دختران وعده ازدواج از ناحیه پسر است ومعمولا با این وعده ها پسران با دختران ارتباط پیدا می کنند. در حقیقت،دختر و پسر با طرح مساله “ازدواج” با یکدیگر رفاقت کرده، سعی می کنندنیازهای عاطفی همدیگر را برآورده کنند، اما حقیقت امر این است که این وعدهها در حدّ خیال بافی می مانند و جامه عمل نمی پوشند.
  دخترا مواظب باشند به نكته بالا هم دقت كنند لطفا"
   
 3. MHK1372

  MHK1372 I,R.I.B

  4,286
  5,987
  1,099
  يك بار ديگه چنين پستي با همين مطالب گذاشته شده بود
  اما با زهم به خاطر فعاليتتون ممنون
   
 4. mer c عزیز ، واسه این مطالب جالب و مفیدت :22:
   
 5. MHK1372

  MHK1372 I,R.I.B

  4,286
  5,987
  1,099
  کلا اگه دوستی دختر و پسر مفید بود خدا خودش زودتر می گفت!!!
   
 6. خواهش میکنم:20