دیگه دارم میرم ...!!!!

شروع موضوع توسط barfi ‏Jun 5, 2013 در انجمن درد دل

 1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

 1. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  !آﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﺣﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دور ﺗﻮ و ﺗﻤﺎم ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﻫﺎ را ﺧﻂ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺸﯿﺪ,اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﻮدﻧﺖ .او ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺮﻓﻪ ﮐﻨﺪ
   
  narges.m از این پست تشکر کرده است.
 2. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ... ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺖ ﮐﻨﺎرم دﺳﺘﺎﻧﺖ در دﺳﺘﺎﻧﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪن ﻋﻄﺮ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ در آﺳﻤﺎن دﻟﻢ ﮔﺮﻣﺎی ﺗﻨﺖ ﮐﻨﺎر ﺗﻨﺖ "ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ داﺷﺘﻨﺖ"
   
  narges.m از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد "وﻗﺘﯽ "ﺗـــﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎق زﻧﺪﮔﯿﻢ ﻫﺴﺘﯽ
   
  narges.m از این پست تشکر کرده است.
 4. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ! ﻣﺬﮐﺮ ﻋﺰﯾﺰ:"ﻣﺮد" ﺑﺎش !زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺖ ﻧﯿﺎز دارﻩ ! ﻣﺮد ﺑﺎش؛ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺟﺴﻤﺖ ! و اﺣﺴﺎﺳﺖ ،ﻣﺮدوﻧﻪ ﺣﺮف ﺑﺰن،ﻣﺮدوﻧﻪ ﺑﺨﻨﺪ ،ﻣﺮدوﻧﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ ! ﻣﺮدوﻧﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮرز، ﻣﺮدوﻧﻪ ﺑﺒﺨﺶ ﻣﺮد ﺑﺎش و ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺎﻣﺮدی ﻧﮑﻦ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺣﻖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ! ﺑﺎورت ﮐﺮدﻩ و ﺑﻬﺖ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮدﻩ
   
  narges.m از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﻣﻦ ﺑـﮧ ﺟـﺎے ِ ﺧﺎﻟﯿـﺶ ... ﺑﯿـﺸـﺘﺮ از !! ﺧﻮدﺷـ ﻋﺎدﺗــ ﻛــﺮدم !... اِﻋﺘﺮاف ِ ﺗﻠﺨـﯿﺴـﺖ
   
  narges.m از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  دﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻫﻤﻪ ام را ﺑﺪﻫﻢ !و ﻫﻤﻪ اش ﺑﺎﺷـﻢ
   
  narges.m از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﻋﺎﺷﻖ رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن !وﻗﺘﯽ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺖ ﺧﻄﯿﺪ؟
   
  narges.m از این پست تشکر کرده است.
 8. پرستو 16

  ‏May 29, 2013
  141
  987
  237
  زن
  ماکه هرچی گفتیم نرو بحرف نکردی
  ولی همیشه مواظب خودتو وخوبی هات باش گلم
  ایشالله هرجا باشی سالم وسلامت باشی
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 9. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  آدم ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ " ﺗﻮ " داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ؛ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ از ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ، ﺑﻮد : ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻪ ! ﻣﻬﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ !...ﺑﯽ ﺧﯿﺎل دﻧﯿﺎ
   
  narges.m از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,892
  50,112
  زن
  ﺗـــﻮ از ﻣــﻦ دورﯾـــــــ

  ِ و ﻣــــﻦ از ﺑـــــــﺎور

  اﯾـــــﻦ ﺣﺮف