1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

دیگه دارم میرم ...!!!!

شروع موضوع توسط barfi ‏Jun 5, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,671
  60,719
  دروغ ﻧﮕﻮﯾﻢ دﻟﻢ ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ ﯾﻮاﺷﮑﯽ ﺣﺎﻟﺖ را از آبِ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ در اﯾﻦ ﺧﺸﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﺧﺪا را ﭼﻪ دﯾﺪﻩ ای ﺷﺎﯾﺪ آﺳﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻮای ﮐﺴﯽ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ی اﺑﺮی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﮕﺬارد و .ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ
   

  موضوعات مشابه

  narges.m از این پست تشکر کرده است.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,671
  60,719
  ﺧــــﻮب ﻣﯿــــﺪاﻧـــﻢ آﺧـــﺮ ﯾــــﮏ روز ﺧﻔـــﻪ ﻣﯿﺸــــﻮم از ﺑــــﺲ دردﻫـــﺎﯾــــﻢ را ﻧﺠﻮﯾــــﺪﻩ ﻗــــﻮرت ﻣﯿـــــﺪﻫﻢ
   
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,671
  60,719
  !..دﻧﯿﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺳﺖ ؛اﯾﻨﺠﺎ ﻟﺒﺨـﻨﺪ را ﻫﻢ ،ﺑﺎﯾــﺪ زد
   
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,671
  60,719
  ﻧﺬر ﮐــَـــﺮدم ﺳﻔﺮﻩ ای ﭘﻬــﻦ ﮐـُﻨﻢ از ﺣــَـــ ـــ ـﺮف ...ﻫﺎی ﻧﮕﻔﺘــﻪ ی دﻟﻢ .. ....اﮔـــــ ـــ ــﺮ ﺑﺮﮔـــَـــﺮدی
   
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,671
  60,719
  ﻣــَـﻦ ﺑـﯽ ﺗــﻮ ﺷﻌـــﺮ ﺧــﻮاﻫــﻢ ﻧــﻮﺷﺖ ؛ ﺗـــﻮ ﺑــﯽ ﻣـَـﻦ ﭼــِـﻪ ﺧــﻮاﻫــﯽ ﻛــــﺮد؟ اﺻـــﻼ" ﯾــــﺎدت ﻫَﺴﺖ ﻛــِــﻪ ﻧﯿﺴﺘــَـﻢ ...؟
   
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,671
  60,719
  !ﺧﺴﺘﻪ ام ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮﻩ ﮐﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢ !... ﻧﻪ ...دل ﮐﻨــــــــﺪﻩ ام
   
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,671
  60,719
  ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﯿﺨﻮاﻧﻢ وﻟﻲ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﻦ ﺑﻌﻼوﻩ ﺗﻮ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ: ﻣﻦ
   
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,671
  60,719
  ﺑَﺮای ﺗﻮ ﺑَﺮای ﭼﺸﻤﻬﺎﯾَﺖ ﺑَﺮا ﻣَﻦ ﺑَﺮای دَرد ﻫﺎﯾَﻢ ﺑَﺮای ﻣﺎ ﺑَﺮای اﯾﻦ ﻫَﻤﻪ ﺗَﻨﻬﺎﯾﯽ ای ﮐﺎش ﺧﺪا ﮐﺎری ﮐﻨَﺪ
   
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,671
  60,719
  ـﺎ ش ﻣﯿﺸـﺪ ﺧﻮدﻣﻮ ﯾـﮧ ﺟﺎﯾﯽ ﺟﺎ ﺑﺬارم و ...ﺑﺮﮔـﺮدم ﺑﺒﯿﻨﻢ دﯾﮓﮧ ﻧﯿﺴﺘﻢ
   
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,447
  60,671
  60,719
  اﺷـﺘﺒﺎﻩ ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﺴﯽ را ﭘﺎﺷﻮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ !...در '' ﺗـﺐ '' دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺳﻮﺧــﺖ