دلنوشته های زیبا و عاشقانه سری هشتم

شروع موضوع توسط Admin ‏Dec 29, 2014 در انجمن اس ام اس

 1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

 1. Admin

  Admin ديوانگى ها از آمدنِ تو شروع شد ...
  عضو کادر مدیریت مدیر کل سایت

  ‏Dec 5, 2011
  13,053
  26,369
  72,621
  مرد
  #1 Admin, ‏Dec 29, 2014
  آخرین ویرایش: ‏Dec 29, 2014
  1dd283e92ef28995c95a4fa93f03ce09.


  شيفتـگی آن اسـت كـه شمـا چشـمان زنـی را دوسـت بداريـد ، بـی آنكـه رنـگ آن را بـه يـاد آوريـد .

  یوهــان ولفــگانگ گــوته  نـه تنهـا راهِ حلـی نیسـت ،
  بلکـه اصـلا مسـئله ای مطـرح نیسـت !

  آلبــــر کامــــو

  آدم وقتـی يـه حـس تکـرار نشـدنی رو بـا يکـی تجـربه ميکـنه ،
  ديگـه نميتـونه اون حـس رو بـا کـس ديگـه ای تجـربه کنـه ،
  بعضـی حـس هـا خـاص و نـاب هسـتند ؛
  مثـل بعضـی آدم هـا !

  ویســـلاوا شیمبورســـکا

  عشـق حـد وسـط نـدارد ؛
  يـا نابـود مـی كنـد ، يـا نجـات مـی دهـد !

  ويكــــتور هوگــــو

  زندگـی هیـچ نمـی گویـد ؛
  نشـانت می دهـد ...!

  ریچــــارد بـــــاخ
  مـا از عروسـک هـا کمتریـم ،
  آنهـا مُـرده بودنـد و زندگـی مـی کردنـد ؛
  مـا زندگـی مـی کنیـم و مُرده ایـم .

  بــــهرام بیضایــــی | ندبــه  بیاییـد شکـرگـزار وجـود ابلهـان باشـیم ،
  کـه اگـر آنهـا نبودنـد ،
  دیگـران بـه جـایی نمـی رسـیدند ...!

  مـــارک توایـــــن  از عجـايب روزگـار ايـن اسـت كـه زن در عيـن زيبايـی ، وفـادار هـم باشـد !

  اســـكار وايلــــد  شـاید ایـن دنیـا جهنـم سیـاره ی دیگـری باشـد .

  آلـــدوس هاکســـلی


  اگـر در آنِ واحـد بـه دنبـالِ چنـد خـرگوش بـروی ، بـه هیـچ کـدام نخواهـی رسـید .

  فئــودور داستایفسکـــی | جنایـت و مکافــات  از همـه غـم انگـیزتر زمانـی مـی باشـد ،
  کسـی کـه دوسـتش داری ،
  ﻫﯿـﭻ ﺗﻼﺷـﯽ ﺑـﺮﺍی ﻧﮕـﻪ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺖ ﻧمـی کنـد !

  ارنســـتو ســـاباتو

  یـک خطیـب خـوب بایـد موضـوع را حلاجـی کنـد ، نـه شنونـده را !

  وینـــستون چرچـــیل  اگـر یـک سـالِ تمـام خاموشـی گزینـی ، یـاوه گویـی را از یـاد مـی بـری و سخـن گفـتن را مـی آمـوزی .

  فـــردریش نیچــــه
  زمـان خیانـت همیـشه در اوج اعتمـاد مـی باشـد .

  ناپلئـــون بـــناپارت
  در روزگـاری کـه دروغ یـک واقعـیت عمومـی اسـت ، بـه زبـان آوردن حقیـقت یـک اقـدام انقلابـی اسـت .

  جـــورج اورول