1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

دلم تنگ شده...!!!

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 3, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,109
  61,397
  اﻣـــﺎم رﺿــــﺎ ﺧﯿﻠﯽ دﻟﻢ ﺑـﺮات ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ آﻗــــﺎﺟﻮﻧﻢ

  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑــﺮای ﺻﺪا ﮐﺮدﻧﺖ

  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑـــﺮای ﻋﺒﻮر از ورودی ﺧــﻮاﻫــﺮان

  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑــﺮای ﭘﺎﺑــﺮﻫﻨﻪ راﻩ رﻓﺘﻦ ﺗــﻮ ﺻﺤﻦ و ﺣﺮﻣﺖ
   
  اتنا .. و سرزمین ارزو از این پست تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,109
  61,397
  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑــﺮای ﭘﺎﺑــﺮﻫﻨﻪ راﻩ رﻓﺘﻦ ﺗــﻮ ﺻﺤﻦ و ﺣﺮﻣﺖ

  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑـــﺮای ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫــﺮ ﺷﺎد

  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑــﺮای ﺧﻮردن آب از ﺳﻘﺎ ﺧﻮﻧﻪ اوﻧﻢ ﺗﻮ ﻇﺮف ﻫــﺎی ﻃﻼﯾﯽ
   
  سرزمین ارزو از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,109
  61,397
  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑــﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺸﯿﻨﻢ ﯾــﻪ ﮔﻮﺷﻪ و زل ﺑﺰﻧﻢ ﺑﻪ

  ﮔﻨﺒﺪ ﻃﻼت و ﮔــﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ

  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑـــﺮای اذن دﺧﻮل ﺧﻮﻧﺪن ﺗﻮ ورودی ﺑــﺎب اﻟﺠــﻮاد

  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑــﺮای دﻋﺎ ﮐﺮدن زﯾﺮ ﻧــﺎودون ﻃﻼت

  از اون دﻋــﺎﻫـــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﯿﺸــﻪ
   
  اتنا .. و سرزمین ارزو از این پست تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,109
  61,397
  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑــﺮای راﻩ رﻓﺘﻦ ﺗــﻮ رواق اﻣـــﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑـــﺮای اﯾﺴﺘﺎدن ﺗﻮ ﺻﻒ ﻏـــﺬای ﺣﻀـــﺮﺗﯽ

  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑـــﺮای ﻓﯿﺮوزﻩ ﻫــــﺎی ﭼﻬﺎر ﻃﺮف ﺿﺮﯾﺢ ﻗﺸﻨﮕـــﺖ
   
  اتنا .. و سرزمین ارزو از این پست تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,109
  61,397
  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑـــﺮای ﺻﺪای ﻃﺒﻞ و دﻫﻞ وﻗﺖ ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ

  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑـﺮای ﺣﺴﺮت ﺧﻮردن ﺑـﻪ ﺧﺎدﻣﺎت ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎن

  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑـــﺮای زﯾﺎرت ﺧﻮﻧﺪن روﺑــﺮوی ﺿﺮﯾﺢ ﻗﺸﻨﮕﺖ

  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑــــﺮای ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻓـــﻮﻻد ﻃﻼﯾﯿـــﺖ
   
  اتنا .. و سرزمین ارزو از این پست تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,109
  61,397
  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑـــﺮای دوﻧﻪ دادن ﺑﻪ ﮐﻔﺘــــﺮات
   
  اتنا .. و سرزمین ارزو از این پست تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,109
  61,397
  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑــــﺮای ﺧﻮﻧﺪن ﻧﻤـــﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ روﺑـــﺮوی ﮔﻨﺒﺪ ﻃﻼت
   
  اتنا .. و سرزمین ارزو از این پست تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,109
  61,397
  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑــــﺮای ﮔﻢ ﺷﺪن ﺗـــﻮ ﺣﺮم

  دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑــﺮای ﺑﻮی اﺳﭙﻨﺪی ﮐــﻪ ﺧــﺎدم ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﺖ ﻃــﺮﻓﻢ ﻣﯿﮕﯿــﺮﻩ

  .......دﻟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑـــﺮای ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰا
   
  اتنا .. و سرزمین ارزو از این پست تشکر کرده اند.
 9. اخ گفتی:cry:
  مرسی عالی بود
   
 10. منمممممممممممممممممممم:frown: