بیاین بخندیم :))))))

شروع موضوع توسط barfi ‏Jun 5, 2013 در انجمن مطالب طنز

 1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

 1. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  :ﯾﺎرو داﺷﺖ رد ﻣﻲ ﺷﺪ، دﯾﺪ دارن ﯾﻪ ﻧﻔﺮو ﻣﯿﺰﻧﻦ. ﭘﺮﺳﯿﺪ

  ﭼﺮا ﻣﯿﺰﻧﯿﺪش؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ: ﻓﻼن ﻓﻼن ﺷﺪﻩ ادﻋﺎي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮي .ﻣﯿﻜﻨﻪ

  .ﮔﻔﺖ: ﺑﺰﻧﯿﺪ اون دروﻏﮕﻮ رو، ﻣﻦ اوﻧﻮ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدم
   
  Merjhoi، ❥ℳĀΣĐξĤ❥ و narges.m از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  ﻫﺸﺪار ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﻣﺠﺮد... ﺑﻪ زودي دﺧﺘﺮان ﭼﯿﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻛﻢ وارد ﻛﺸﻮر ﻣ .ﺷﻮﻧﺪ
   
  narges.m از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  2 ﺗﺎ دوﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺮن ﻫﺘﻞ، اوﻟﻲ ﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮاﻟﺖ ﻓﺮﻧﮕﻲ !دوﻣﻲ ﻣﯿﺎد ﻛﺘﻜﺶ ﻣﯿﺰﻧﻪ

  ﻣﯿﮕﻦ: ﭼﺮا ﻣﯿﺰﻧﯿﺶ؟ ﻣﯿﮕﻪ: ﻣﻦ ﻫﺮ روز از اﯾﻦ ﭼﺸﻤﻪ آب ،ﻣﻲ ﺧﻮرم

  ! اﯾﻦ اوﻣﺪ دﺳﺘﺸﻮﯾﻲ ﻛﺮد ﺗﻮش
   
  Atousa، mojt@ba و narges.m از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  ﯾﺎرو از زﻧﺶ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ: از ازدواج ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﭘﺸﯿﻤﻮﻧﻲ

  ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﺮ ﻛﯿﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ؟
   
  narges.m از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  ﯾﺎرو ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﯿﺨﻮرﻩ، ﮔﺎزﺷﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻣﯿﺮﻩ ﺷﻤﺎل
   
  narges.m از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  ﻏﻀﻨﻔﺮ: اون ﻣﻮرﭼﻪ رو ﻣﯿﺒﯿﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻي اون ﻛﻮﻫﻪ؟

  ﻗﻞ ﻣﺮاد: ﻛﺪوﻣﻮ ﻣﯿﮕﻲ؟ اوﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺎش ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ

  ﯾﺎ اوﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺎش ﺑﺎزﻩ؟
   
  Merjhoi و narges.m از این پست تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  :ﺷﻌﺮ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰدش ﺻﺒﺢ ﮐﻪ درﻩ ﭘﻨﺠﺮﻣﻮن وا ﻣﯿﺸﻪ ﻋﺼﺮ ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺮﻣﻮن وا ﻣﯿﺸﻪ ﺷﺐ ﮐﻪ در ﭘﻨﺠﺮﻣﻮن وا ﻣﯿﺸﻪ !!! وای ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﭘﻨﺠﺮﻣﻮن وا ﻣﯿﺸﻪ
   
  narges.m از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  !!!ﺑﻪ ﻗﻞ ﻣﺮاد ﻣﯿﮕﻦ ﺧﯿﻠﯽ آﻗﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﻪ:ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
   
  narges.m از این پست تشکر کرده است.
 9. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  ،ﺻﺮف ﻓﻌﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻮﯾﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻟﺮی: ﻣﻮ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ، ﺗﻮﻧﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ

  ،اوﻧﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﻪ، ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ، ﺷﻤﺎم ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ

  !دﯾﻪ ﺟﺎ ﻧﯽ اوﻧﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﻦ
   
  Atousa و narges.m از این پست تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi Romantic relationship with exam Entrance :|♡
  همراه انجمن

  ‏Aug 25, 2012
  21,813
  57,888
  50,108
  زن
  ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻋﯿﻨﮑﺶ را دور دﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﭼﺸﺶ

  !ﺳﺮش ﮔﯿﺞ ﻣﯿﺮﻩ ﻣﯿﺨﻮرﻩ زﻣﯿﻦ
   
  Atousa و narges.m از این پست تشکر کرده اند.